MESAJ – 2

Ahmed Hulûsi

Allâh, yakîne erdireceklerine yanlışlarını ve perdelerini fark ve idrak ettirir; tövbeyi nasip eder.

Takdirinde gaflet olan ise, ilmine yüz çevirip; duygularıyla yaşamını cehennem etmeye devam eder…

Sonra da âmâ olarak âhirete intikâl eder!