MESAJ – 155

Ahmed Hulûsi

Bilincimdeki ben, ASLA değilim bir başkasının bilincindeki ben!

Bilincindeki sen, asla değilsin benim ya da bir başkasının bilincindeki sen!

Ben, veritabanına göre oluşmuş bir hayalden başka bir şey değilim senin bilincinde!.. Ve sen, veritabanına göre oluşturduğun kendi tasavvur ve hayaline demedesin, Ahmed Hulûsi!

Oysa, ebeden beni tanıman mümkün değil!

Sen de, benim için öyle!

Eğer anlarsan bu anlatmak istediğimi, fark edersin ki, her an daima yanlızca hayalindeki kişilerle berabersin; asla karşındakiyle değil! Bu dünya yaşamında da böyle, ötesinde de…

Herkes, veritabanına göre kendi hayal dünyasında yaşamada! Başkalarını da, tanıdığını sanarak, onlar hakkında budalaca yorumlarla yorulup, ömür tüketmede!

Oysa, o yorumlarının tümü, karşısındakine değil; kendi hayalinde yarattığı ve karşısınındakinin adını taktığıkendi hayalindeki yarattığına; yani kendine dönük!.. Asla karşısındakine ulaşmıyor!

Her birim, karşısındaki sûrete göre veritabanının oluşturduğu hayal dünyasındaki kişileri yorumlayıp; veritabanına GÖRE onları değerlendirerek, cehennem ya da cennetinde yaşamada!

Akıllı insan, şimdiden cenneti yaşar “ALLÂH”a teslim olarak… Ahmak da, her şeyin ille de kendi arzuladığı gibi olmasını istemede devam ederek cehennem eder yaşamını!