MESAJ – 147

Ahmed Hulûsi

Eğer, “ALLÂH”a iman ediyorsanız, hiçbir yakınınıza inanıp güvenmeyin. Zira, “Allâh” bu!.. Dilediğini yapar, “kalplerin tasarrufu her an onun elindedir” ve her an, her şey olabilir!

“Allâh” asla hiçbir şeyle kayıt altına girmez ve sınırlanmaz!

“Allâh” bizim sınırlarımızı bildirir; ama kendisi her türlü sınırlamadan, kalıptan, şekilden ve değerlendirmeden berîdir!

Gerçekten, yaşamınızda “yalnız” olduğunuzu idrak etmeye çalışın!

“Süreli-sınırlı” beraberlikler, asla gerçekte “yalnız” olduğunuz hakikatini; “yalnız” geçeceğiniz öte boyutu; ve veritabanınıza göre oradaki “yalnız”lık yaşamınızı size unutturmasın!

Her an, her şeye hazırlıklı olun; “Allâh dilediğini yapar” korunmasıyla!

Dünya yaşamındaki geçici çokluk ve beraberlik yanılgısı sizi aldatmasın!

Kişi veritabanındaki sevdiğiyle beraber olacaktır âhirette; ama kendi şartları içinde, veritabanı kapasitesi kadarıyla!

Kendinizi gerçeklere göre hazırlamazsanız yarına; bilin ki, yalnızca kendi ellerinizle (beyninizle) yaptıklarınızın sonuçlarını yaşayacaksınız; ve asla “Allâh” size zulmetmiş olmayacak!..