MESAJ – 145

Ahmed Hulûsi

Dünya’da cehennemi de cenneti de kendi içimizden kaynaklanan bir biçimde yaşadığımız kesin!

Veritabanımıza GÖRE içinde bulunduğumuz şartları değerlendirir; sonucunda da içinde bulunduğumuz şartlardan ya mutlu oluruz ya da yanarız.

Mutluluğumuz, mutsuzluğumuz hep hayalimizde(N)dir!

Rüya misalindeki gibi, Dünya sonrası kabir âlemini de, daha sonraki boyut ve yaşam şartlarını da hep gene Dünya’yı algıladığımız gibi; madde olarak algılayacağız; ancak o boyut şartlarının getirdiği yaşam biçimlerine göre.

Ölüm ötesi yaşamda, hayallerini, oranın gerçekleri gibi yaşayacağın içindir ki, Bakara Sûresi sonunda, “Benliğinizdekileri açıklasanız da gizleseniz de onların sonuçlarını yaşayacaksınız varlığınızdaki Allâh’ın getirisi olarak” denmektedir.

Herkes kendi benliğinin getirisi olan hayallerinin sonuçlarını yaşamaktadır ve yaşayacaktır.

Veritabanını arındırmamış olanlar, hayallerinden yakınacakları bir merci bulamayacaklardır yarın!..