MESAJ – 136

Ahmed Hulûsi

Adam zeki, hayatı boyunca çalışmış, çabalamış, başarılı olmuş!.. Para yapmış, karı almış, evlat yapmış, torun torba sahibi olmuş!.. Yetmemiş bunlar… “Daha…”larına da el atmış!

Sonra gözünü dikmiş tanrısına!

Tanrıya nasıl ererim; ona nasıl sahip olabilirim”; fikrinde!

Satın alıp, tanrıya da ermek, ona da sahip olabilmek için, epey para ödemeye de hazır şeyh efendilere, hoca efendilere!

Zira, ilâhiyatçılar pazarlıyor ya tanrıyı!

Hile yapıyorlar kendilerince, “nasıl ucuza getiririz tanrıya da sahip olma işini”; diye tüccar tanrı talipleri!

“ALLÂH”da tüm varlıklarıyla fenâ bulmak, yani yok olmak, yerine; tanrıya da sahip olmak isteyen zeki insanlar bu yaptıklarının karşılığını alıyorlar elbette…

“Allâh” da onlara “mekr” yapıyor; ortaya koydukları bu fikir ve davranışları sonucunda!.. Dünyalıklarının bir kısmını bu yoldan ilâhiyatçılara kaptırtıp; karşılığında onları, elleri başlarında ortada dımdızlak bırakıveriyor! Onlar da hâlâ, paralarının 40’ta birini vererek tanrıyı, cenneti alabilecekleri sanısıyla ömür tüketiyorlar!

Dünyaları rezil, âhiretleri rezil!

“ALLÂH” için her şeyinden yüz çevirip; “O”na firar edenler ise, “O”nda yok oluyorlar!