MESAJ – 134

Ahmed Hulûsi

Dervişler, “aşk” peşinde koşar; kemâl ehli ise “haşyet”i yaşar!

Avamın gözünde, en yüksek mertebedir “aşk”, ve de Mülhime! Nereden bilsinler ondan yukarısını gariplerim… Evliya zaten gizli, avam bilemez ki Mutmainne ve yukarısını!

“Marifet”e ermek içindir “aşk”, Mülhime’de yaşanır!.. En kestirme yoldur “aşk” Allâh’a ermek için!.. Bir girdi mi insanın içine, artık hiçbir şeyi görmez gözü insanın, aşkına ermek için! Ne mal ne para ne evlat ne karı veya koca!.. Tek amacı aşık olduğuyla BİR’leşmektir insanın… En güzel ikilik yaşamıdır o!

Allâh’ın, “Aşk” ismi yoktur; “Marifet” sıfatı, “irfan” vasfı olmadığı gibi; ama “İLİM” sıfatı vardır!

Allâh’ın kendini tarifi, “İLİM” iledir; “marifet” ile değil!

“Marifet”, kulun Allâh’a bakışındadır!.. “İLİM” ise “O”nun yarattıklarına bakışı!

“İlim” sıfatını aşikâra çıkarttıklarında, “haşyet” olur; ve bu yüzdendir ki Kur’ân, “İlim sahiplerinde haşyet olur” der!..

Kendine yönlendirmek istediklerine, yani “fenâ” ehline, yani Mülhime ehline ise “aşk” bağışlar!

Avam en yüksek mertebe olarak “aşk”ı bilir, Mülhime’yi algılar!.. “Fenâ”dan ötesine aklı ermez; çünkü “İlim Sıfatı” onlarda zâhir olmamıştır! Avamın aklı, talebeye erer!.. “Aşk” ehli talebe sınıfındadır… Okul ehlidir! Nereden anlasınlar onlar Tebrizli Şemsi!

“Bakâbillâh”ta, Mardiye’de “İLİM Sıfatı”yla zâhir oldu mu, bu zuhur hâlinin yaşam boyutudur “haşyet”!.. Bunun ismi, senin anladığın ikilikteki kulun tanrısından duyduğu haşyet kavramıyla isim benzerliği taşır sadece… Tıpkı, cennetteki “üzüm” ile burada bildiğimiz “üzüm” arasındaki isim benzerliği gibi!

Sonsuzluktaki sonsuz oluşları, kemâlâtı seyr hâlinin adıdır gerçekte, “haşyet”; ki celâlin kemâlinden gelir!

Aşk ehli ise cemâlidir celâlin!..

Bebeleri, “aşk”la emzirin ki, büyüyüp Allâh’a ersinler!

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.