MESAJ – 129

Ahmed Hulûsi

İki “itibar” edilen; A ve B…

A dedi ki B için, yaptığı işe bakıp:

İtibarsız!

B’de A’ya dedi ki, yaptığı işe bakıp:

İtibarsız!

İkisine de “itibar” edersek; ikisi de “itibarsız”!

İkisine de “itibar” etmezsek; ikisi de itibarsız!