MESAJLAR

Ahmed Hulûsi

Herkesin kaç kişi?

Kendimizi aldatmak, yaptığımız işi mazur göstermek için çoğumuz pek çok zaman bu kelimenin, kavramın ardına sığınırız…

Herkes!

Bazen birkaç arkadaşındır herkes”… Bazen anan-baban; bazen kardeşlerin… Bazen komşundur; bazen işyerindeki birkaç insan!

Ya geride kalan milyarlarca insan? Onların değer yargıları, bakış açıları?

Esasen bu kelimeyi, hep kendi fikrimizi güçlü göstermek istediğimizde kullanırız, başkalarına karşı!

Zayıf insanın, ya da zayıf aklın, zayıf düşüncenin, aczin savunma kalkanıdır herkes”!

Kuvvetli kişiliğin, kapsamlı düşünen akıllı beynin, “herkes”e ihtiyacı yoktur!..

Bu beyinler, kişiler; araştırırlar, soruştururlar, düşünürler ve doğruluğuna hükmettikleri şeyi herkes”e rağmen uygularlar! Onların ağzından herkes kelimesini duymazsınız!.. Onlar yaşamlarına “herkes”e göreyön vermezler!

Fazilet, “herkes” gibi, “herkes”e göre değil; ilme göre, ilmin doğrultusunda kendi aklınla ve mantığınla yaşamaktadır!