MESAJ – 126

Ahmed Hulûsi

Hitap edeni algılayamazsan, hitabı değerlendiremezsin!

Hitap edeni algılayamıyorsan, tasavvufta birinci basamak olan “Tevhid-i Efâl”i hazmedememişin demektir!

Bilgi kitapları yüklü mahlûkattan değil, ilmi hazmetmiş ehli kemâlâttan olmak marifettir!

Bunun yolu da, aklını kullanabilmekten geçer!

Ne var ki, gençlikte hormonlar ağır basıp içgüdüler ve dürtüler öne çıkar, aklı kullanılamaz hâle getirir…

Yaşlılıkta ise, akıl yavaşlar, yaptığı işin sonucunu düşünemez olur kişi; bunun neticesinde konuşmalarında çelişkiler artar; ve bunları da kendisi fark edemez olur, kapasitesi dolayısıyla; tümüyle bedensel dürtülerine iteklenir! “Yaptımsa ben yaptım, verdimse ben verdim” türünden hüküm cümleleriyle fikirlerinin tartışılmasından uzak durarak kendini korumaya alır! Yaşlandıkça çocuklaştı, derler bu yüzden!

Yaşlılıkta alınan her türlü vitamin ve takviye hapları, aklın zayıflaması sebebiyle, yalnızca hormonal faaliyeti ve bedensel gücü arttırır. Bu da bazı kişilerin davranışlarının tümüyle maddeye ve bedene yönelik bir hâl almasına yol açar…

Yaşlılarda hırsın artmasının ana sebebi de budur!