MESAJ – 123

Ahmed Hulûsi

Realite!..

Dünya…

“Dünya” adını taktığımız uydunun tâbi olduğu, kendinden 1.333.000 defa daha büyük olan Güneş!..

Güneş türünden, 400 milyar yıldızdan oluşan bir galaksi…

Bu galaksi gibi milyarlarla galaksiyi barındıran, varlığını algıladığımız evren!

Algılama boyutumuza GÖRE, bize hitap eden bu evren gibi, sayısız algılama boyutlarına hitap eden, evren içre nice evrenler!

Nihayet, bu sayısız boyut algılayıcılarının algıladığı sayısız evrenlerin içinde yer aldığı açının yaratıldığı TEK NOKTA, TEK AN… DEHR!

İndînde, sayısız “an”lar ve “nokta”lar; ve o “nokta”lardan meydana gelen açılar içinde sayısız evren içre evrenler yaratan varlığa işaret amacıyla kullanılan “ALLÂH” ismi!

Yukarıda yazdıklarımı ve bundan çıkacak sonucu düşünemeyecek kadar mini minnacık beyinlerinde, tanrıyaratıp; önce bu kurabiyeye tapınan, sonra da oturup bir güzel afiyetle yiyen insancıklar!.. Tanrısallık savaşları!..

Afyon, “Tanrı-ilâh” kavramı!  Ve buna dayalı yaşam biçimi…