MESAJ – 12

Ahmed Hulûsi

İlme göre doğru olan, çok zaman sana göre yanlış olabilir.

Hayalinde, kendi çevresinin oluşturduğu şartlanmalarına göre yarattığı evliya tasavvurundan arınamayan, pek çok zaman, karşısındaki gerçek “velî”yi inkâr eder!

Sorun; kendi hayalinde, veritabanına göre yarattığın, tanrı, peygamber, velî tanımlarından arınamamanda; “Allâh”, “Rasûlullâh” ve “velî” isimlerinin işaret ettiği anlamları kavramamış olmandadır!