MESAJ – 11

Ahmed Hulûsi

Mukallit; söylenmişleri ve “dün”ü tekrar ederek yaşayıp, kendisi “OKU”yamayandır!

Muhakkik; “Kitab”ı “OKU”yarak, söylenmemişleri dile getirendir. Biri eskiyle avunur; biri yeniyi keşfeder.

Allâh sistem ve düzenini yani “Sünnetullâh”ı “OKU”yan, sistemin açıklanmamış taraflarını açıklar; mukallitise dünün mecazlarıyla ömür tüketir…

Kişinin hâli, ilminin dışa vurmasıdır. Ya ilmi doğrudur, hâli de yerindedir; ya da hâli yanlıştır, ilmi de yanlıştır!

Kişi idrakının sonucunu yaşar. Eğilen testiden içindeki dökülür yalnızca!