MESAJ – 11

Ahmed Hulûsi

Mukallit; söylenmişleri ve “dün”ü tekrar ederek yaşayıp, kendisi “OKU”yamayandır!

Muhakkik; “Kitab”ı “OKU”yarak, söylenmemişleri dile getirendir. Biri eskiyle avunur; biri yeniyi keşfeder.

Allâh sistem ve düzenini yani “Sünnetullâh”ı “OKU”yan, sistemin açıklanmamış taraflarını açıklar; mukallitise dünün mecazlarıyla ömür tüketir…

Kişinin hâli, ilminin dışa vurmasıdır. Ya ilmi doğrudur, hâli de yerindedir; ya da hâli yanlıştır, ilmi de yanlıştır!

Kişi idrakının sonucunu yaşar. Eğilen testiden içindeki dökülür yalnızca!

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.