MESAJ – 107

Ahmed Hulûsi

Gül ve kaktüsü aynı materyalden dünyada yaratan “ALLÂH” adıyla işaret edilen; “İnsan” ile “insansı”yı da gene aynı dünya üzerinde aynı materyalden değişik şekilde var etmiştir!

Cehennemde ebedî yaşamak üzere “insansı”ları; cennet boyutunun varlıkları olarak da “insan”ları halk etmiştir!

Görünüşte, beden boyutu itibarıyla bu ikisi birbirinden farklı olmaz!

Hatta, zaman ve mekâna bağlı olarak, ortaya koydukları fiiller bile, karşımızdakinin, bunlardan hangisi olduğu hakkında kanaat oluşturmaz kolay kolay!..

Ancak, kişinin yapısındaki güçlü hayvansı-bedensel dürtüler, bilinç boyutuna kolay kolay yönelememe, taklit, aşırı hırs, hükmetme, eziyet etme; başkalarını düşünmekten, sorgulamaktan yani “insan” özelliklerinden uzaklaştırma ve taklide yönlendirme gibi vasıf ve davranışlar “insansı”lığa işaret olabilir!

İçinde bulunduğu ortam şartları gereği taklit yollu müslümanlığı benimsemiş; bu yolda, bilinçsizce aşırılığa kaçarak, insanlara hayvanca yönelmiş pek çok “insansı” mevcuttur!

Dünya’da, “İslâm” dinine leke sürmek isteyen, sayısız, provakatör ajan “insansı” da gene gözardı edilmemelidir.

Bunlar, “insan” olarak “İslâm”ı benimseyip kavramışlar için perdedirler, başkaları önünde.

“İnsan” olarak yaratılmamışlığın, devası da yoktur! 

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.