MESAJ – 10

Ahmed Hulûsi

Kur’ân-ı Kerîm, “Lâ İLÂHE…” derken; birtakım insanların, kendilerini İLÂHİyatçı olarak nitelemeleri ne düşündürücüdür!

İLÂHİyat fakülteleri mi olmalıdır; “DİNÎ BİLGİLER Fakültesi” mi?

Türkiye’de ve Dünya’da İLÂHİyatçı olmayan ne kadar “Dinî Bilgiler uzmanı” var acaba?

Herkes, kendi lâyığını mı seçer dersiniz?