KUR`ÂN-I KERİM HAKKINDA

Ahmed Hulûsi

Kur’ân, bu ilâhî hükümlerin ve açıklanan sırların toplu olarak bildirilmesinden başka bir şey değildir. Kurân’da iki tür âyet vardır, “Muhkem” ve “Müteşabihât” denilen…

Muhkem âyetler; kişinin kendi tabiatını meydana getiren huylarından ve tabiatlarından arınabilmesini sağlayıcı fiilleri bildirir.

Hangi fiiller neticede senin azap çekmene yol açar; seni gelecekte karşılaşacağın cehenneme çeker; seni benlik kayıtları içinde hapis tutar; sayısız üzüntü ve sıkıntı içinde boğar; bunları bildirir… Bunlardan başka Allâh’ı, kendini nasıl tanıman gerektiğini gösterir. Bunların gereği olan fiilleri de anlatır, emirler ve yasaklar şeklinde!

Müteşabih denilen, benzetme-teşbih yollu âyetler ise, ilâhî sırları, o sırlara ermeye istidadı olanlara, misal yollu, benzetme yollu aktarabilmek için gelmiştir…

Bir kişi, ne oranda bu ilâhî hakikatleri anladım sanırsa sansın, eğer gerçekten anlayamamışsa; oradaki bu zan ile Kur’ân-ı Kerîm ve Allâh Rasûlü’nün hükümleri arasında bir çelişki bulacaktır!

Eğer tam olarak meseleye vâkıf olduysa; yani bir “Vâris-i Rasûlullâh” ise, zâhirin, şeriatın her hükmünü, hakikatte; hakikatin her hükmünü de şeriatta aynen bulur; yerli yerince hepsini müşahede eder!.. Eğer herhangi bir noktada, daha değişik bir kanaate varmışsa, bu kanaate varış, onun meselenin künhüne vâkıf olmayışını gösterir.

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.