KENDİNİ TANI

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

Tasavvufa girmenin tek bir amacı vardır, o da ALLÂH’A ERMEK!

Bu da “VAHDET” kavramının anlamını yaşamakla mümkün olur.

Bu kitapta, Tasavvufun bazı temel bilgileri anlatılıyor; “VAHDET” kavramı, “MELEK”lerin, “Mİ’RÂC”ın ve “KADİR GECESİ”nin farklı açıklamaları çağdaş bilimler eşliğinde yer alıyor.

Taklit değil, “TAHKİK” yollu DİNine sahip çıkmak isteyenler için okunması zorunlu bir kitap…

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.