KELİME-İ ŞEHÂDET

Evet, kendisine Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın önerilerinin sunulduğu kişi, “İslâm”ı tasdik etmesi için, şu anlattığımız sistemi kavradıktan sonra, diyebilmesi gerekir ki;

“Yeryüzünde veya gökyüzünde tanrılar yoktur, sadece Allâh vardır. Kâinatı vareden ve o yoktan varettiği kâinatta her bir birimi dilediği biçimde sûretlendiren; istediği özelliklerle bezeyen; ve her biriyle dilediği mânâları ortaya koyan sadece “Allâh” vardır.”

İşte bu anlamı izah etme sadedinde sıra, “İslâm”ı kabul ve tasdikin ilk şartı olan “Kelime-i şehâdet”e gelir…

Dersin ki:

“Eşhedü en lâ ilâhe illâllâh”

Eşhedü” yani, “Şehâdet ederim”…

Nasıl “şehâdet” edersin?..

Gözle değil; basîretimle, idrakımla, anlayış, kavrayışımla, “şehâdet ederim” ki; ve…

Görmekteyim, müşahede ve tespit etmekteyim, idrak etmekteyim, tasdik etmekteyim ki…

Varlığın her zerresinde mutlak olarak hükmünü icra eden ve kendisinden başkasının varlığı asla söz konusu olmayan tek mevcut sadece “Allâh”tır! Ki gayrı asla mevcut değildir!

“Ve eşhedü enne Muhammed’en abduHÛ ve rasûluHÛ”

Ve gene bu müşahedemin neticesinde şehâdet ederim ki Hz. Muhammed “O”nun kulu ve Rasûlü’dür.

“Kulu”dur, Allâh’ın kendisinde izhar etmek istediği mânâları, ortaya koymak suretiyle “kulluğunu” ifa etmekte…

Burada ayrıca Hz. Rasûlullâh (aleyhisselâm)’ın;

FAKR’ımla iftihar ederim”!..

Diyerek işaret ettiği “ALLÂH” varlığı yanında “hiç”liğine işaret de mevcuttur!..

Bahsi geçen “FAKR”, yanlış olarak bildiğimiz fakirlik diye anlaşılmıştır; ki hiç ilgisi yoktur bu anlayışın, işaret edilen husus ile!

Mutlak bilinçli kulluk ancak “FAKR”[1] ile tamam olur!

Ve “Rasûlü”dür; “ALLÂH HÜKÜMLERİ”ni, SİSTEMİ’ni; Allâh’ın dilediği mânâları, bilmemiz için bize ulaştıran, bize tebliğ edendir! İşte buna da şehâdet ederim!

“İslâm”ın ilk ana şartı budur.

“İslâm”ın ilk şartı “kelime-i şehâdettir” de, diğer dört şartı nedir?

İşte çok önemli bir husus daha!

Farkında olamadığımız ve yanlışa şartlandığımız bir husus daha;

İSLÂM’IN ŞARTI 5 DEĞİLDİR!.. İSLÂM’IN, KELİME-İ ŞEHÂDETTEN SONRA 54 FARZI VARDIR…

KUR’ÂN-I KERÎM, “İSLÂM’IN ŞARTININ BEŞ OLDUĞUNU” SÖYLEMEZ!

Kur’ân-ı Kerîm, insanların üzerine farz kılınan; yani onların uymak zorunda oldukları; uymamaları hâlinde büyük zarar görecekleri 54 çok önemli kuraldan söz eder ki, bunların ilk dördü; namaz, oruç, hac ve zekâttır!..

Bunların ötesinde gıybet etmemek, dedikodu yapmamak, içki içmemek, kumar oynamamak, zina yapmamak, hırsızlık yapmamak, yetim hakkı yememek ve bu gibi birçok uygulamakla zorunlu olduğumuz öneriler mevcuttur… Toplam 54 olan bu önerilerin tümü de İslâm’ın şartları arasındadır…

Bunu, böylece bildikten sonra, şimdi diğer kurallara geçelim.[1] Bu konuda detaylı bilgiyi GAVSİYE AÇIKLAMASI isimli kitabımızda bulabilirsiniz.