İLK CENAZE NAMAZI

Ahmed Hulûsi

İslâm Dini’nde ilk cenaze namazı Bera bin Ma’rur üzerine Efendimiz AleyhisSelâm tarafından kılınmıştı…

Bera bin Ma’rur Efendimiz AleyhisSelâm’a ilk defa biat eden on iki kişiden birisi idi… Müslüman olduktan sonra Efendimiz AleyhisSelâm namazı emredince o Medine’ye gelmişti. Ve bütün müslümanların Kudüs’e, Beytül Makdis’e doğru namaz kılmalarına karşılık, o, namazını Kâbe’ye doğru kılmaya devam ederdi…

Onun bu durumu daha sonra Efendimiz AleyhisSelâm’a iletildi ve Rasûlü Ekrem AleyhisSelâm da ona namazını herkes gibi Beytül Makdis’e doğru kılmasını buyurdu… Ve o da buna uyarak namazını Kudüs’e doğru kılmaya başladı…

Efendimiz AleyhisSelâm, Medine’ye hicret etmeden aşağı yukarı bir ay kadar evvel de Bera vefat etti… Vefat etmeden evvel de ailesine vasiyet ederek malının üçte birini dilediği şekilde sarf etmek kaydıyla EfendimizAleyhisSelâm’a hibe etti… Ayrıca gene vasiyet ederek şöyle istedi:

− Muhammed’e olan vaadim dolayısıyla beni Kâbe’ye doğru çeviriniz!.. Çünkü ben O’na gelmeyi vadetmiştim…

Bundan sonra vefat etti…

Böylece hayatında ve ölümünden sonra Kıble’ye doğru yönelmiş ilk insan oldu…

Ancak Efendimiz AleyhisSelâm Medine’ye geldikten sonra kendisi için ayrılmış olan mirasın üçte birini Bera’nın vârislerine iade etti. Daha sonra da ashabı ile birlikte Bera’nın mezarına gidip cenaze namazı kıldı…

Böylece Bera, ensar nakiblerinden ilk defa vefat eden ve Efendimiz AleyhisSelâm tarafından üzerine ilk defa cenaze namazı kılınan kişi oldu…

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.