İLK ABDEST VE İLK NAMAZ

Ahmed Hulûsi

Efendimiz AleyhisSelâm abdest almasını ve namaz kılmasını ilk olarak Cibrîl AleyhisSelâm’dan öğrendi… Cibrîl AleyhisSelâm insan sûretinde Efendimiz’in yanına gelerek yerden su fışkırttı. Sonra da o sudan ne şekilde abdest alınacağını gösterdi ve Efendimiz’e aynı şekilde abdest aldırdı… 

Bundan sonra Cibrîl namaza durarak nasıl namaz kılınması lazım geldiğini Efendimiz AleyhisSelâm’a gösterdi… Namazın şeklinin tarifinden sonra da Efendimiz AleyhisSelâm Cibrîl ile birlikte iki rekât namaz kıldı… Böylece namaz ve abdestin öğretilmesinden sonra Cibrîl AleyhisSelâm kayboldu… 

Daha sonra Efendimiz AleyhisSelâm’ın nasıl abdest aldığı şöyle nakledildi bizlere Hazreti Osman (r.a.) tarafından: 

− Hz. Rasûlullâh bir gün, bir kap içinde su getirip bununla üç kere ellerini yıkadı, ağzına su alıp çalkaladı, burnuna su çekip çıkarttı… Yüzünü ve dirseklerine kadar kollarını üç kere yıkadı. Sonra başını mesh etti. Ayak bileklerine kadar ayaklarını üçer kere yıkadı. Ve: 

Her kim şu abdestim gibi abdest alıp, iki rekât namaz kılar ve bu namazda hatırına bir şey getirmezse, ne kadar geçmiş günahı varsa bağışlanır!” dedi… 

Şu meşhur hadiste de Efendimiz AleyhisSelâm namazın nasıl kılınacağını şöyle anlatır: 

Namaza duracağın vakitte tekbir al… Sonra, ne kadar kolayına gelirse o kadar Kur’ân oku… Sonra rükûya var; uzuvların duruluncaya kadar bekle! Sonra başını kaldırıp dimdik oluncaya kadar doğrul! Sonra secdeye varUzuvların yatışıncaya kadar bekle… Sonra başını kaldır ve uzuvların yatışıncaya kadar otur… Bunu namazın bütününde, yani namazın her rekâtında tekrar et… 

Ve Efendimiz AleyhisSelâm daha sonraları namaz için şöyle demişti: 

Her biriniz namazına durduğu zaman şüphesiz Rabbi ile münacaat eder. Rabbi, kendisi ile kıblesi arasındadır…” 

Namaz ilk farz edildiğinde ikişer rekât olarak kılınırdı… Bu konudaki Hazreti Aişe’nin (r.a.) rivayet ettiği açıklama şöyledir: 

“Allâhû Teâlâ namazı farz ettiği zaman normalde veya seyahatte ikişer rekât olarak farz etmişti… Sonra, seyahat zamanlarındaki namazlar iki rekât olarak bırakıldı, normalde ise daha ziyade edildi (dörde çıkarıldı).” 

 

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.