HZ. MUHAMMED NEYİ “OKU”DU?

İÇİNDEKİLER

Ahmed Hulûsi

“ÜMMΔ olan Hazreti Muhammed (aleyhisselâm), “OKU”yabilenlerden değilim, okuyamıyorum” cevabını vermişti, Cebrâil isimli meleğe…

Ortada, kağıt, deri, kemik üzerine yazılı olarak inmiş herhangi bir metin olmadığına göre; elbette ki, burada işaret edilen husus, bizim bildiğimiz mânâda okuyup-yazma değildi!

Eline yazılı metin verilmeyen Hz. Muhammed’in neyi “OKU”ması istendi?

“ÜMMΔnin mânâsı nedir? “Cebrâil” niçin ve neden “SIKTI”? “FÂTİHA” Sûresi’nin “SIR” mânâları… “HİDÂYET” nereden ve nasıl gelir? “FÂTIR”ın mânâsı niçin çok önemlidir?

Bilindiği üzere, Hazreti Muhammed iki yılı aşkın bir süre, içinde yaşadığı düşünsel durum nedeniyle, Hıra Tepesindeki mağarada, inzivaya çekilmişti…

Bu süreç içindeyken, Kur’ân-ı Kerîm’in ilk âyeti olan “IKRA” hükmü kendisine tebliğ oldu Cebrâil isimli melek tarafından!

Ama, bu tebliğ anında kendisine verilmiş herhangi bir yazılı metin yoktu!

Öyle ise neyi “OKU”YACAKTI?

 “ÜMMΔ olan Hazreti Muhammed (aleyhisselâm), “OKU”yabilenlerden değilim, okuyamıyorum” cevabını vermişti, Cebrâil isimli meleğe…

Ortada, kağıt, deri, kemik üzerine yazılı olarak inmiş herhangi bir metin olmadığına göre; elbette ki, burada işaret edilen husus, bizim bildiğimiz mânâda okuyup-yazma değildi!

Öyle ise, burada söz konusu edilen “ÜMMΔlik, genelde anlaşılan mânâsıyla, yazılı bir metni okuyamama değildir!..

“ÜMMΔ olduğu için “OKU”yamayan Hazreti Muhammed (aleyhisselâm), “IKRA” hükmünce “OKU”duktan sonra, hâlâ “ÜMMΔ miydi?…