HALİFETULLAH – 27 MART 1998

OKYANUSUN ÖTESİNDEN 2

Ahmed Hulûsi

Üstad

-Sorular birikti mi?… Yalnız şunu bilin… Cevabı kitaplarımda olan soruları cevaplamıyorum!…

Cevap

-Sizi kitaplarınız ile, kitaplarınızı da bilgi ve suallerimiz ile kayıtlayamayız ÜSTADIM!..

Soru

-“Halifetullah” , sistem içindeki bir oluş mudur yoksa sistemin kendisi mi?…

Üstad

-“Halifetullah” kelimesiyle neyi kastediyorsun?..

Cevap

-Kur’ân `da geçen Üstadım…

Soru

-Doğuştan sağır olarak doğan kişide Kelâm, Sıfat terkibinde olmayıp Halifetullah özelliğine sahip olarak yaratılmamış mıdır?

Üstad

-Dostlar…

Kur’ân ‘da geçen tâbir “YERYÜZÜNDE HALİFE” şeklindedir!… Bunun dışında nerede geçiyor “HALİFETULLAH“?..

Cevap

-Üstadım!… Kur`ân`da “Halifetullah” tâbiri yoktur…Sadece “Yeryüzünde Halife” veya “Halifeler” tâbiri var..

Üstad

Y….. bu açıdan bakarak… Yeniden sormak istediğini sor bakalım…

Soru

-“Halifetullah” ile “Yeryüzü Halifesi” arasındaki fark nedir ?..

Üstad

Halifetullah, “Allah halifesi” demektir ki, eğer böyle bir birim varsa, tüm evrenlerde Allah adına sözsahibi demektir…

Yeryüzünde halife” ise… Önce, kimin halifesi, bunu anlamak gerek!…

İnsan, yeryüzünde, kimin HALİFESİ olarak meydana getirilmiştir?…

Soru

-Biz bu ilmi sizin dağıttığınız zekâtlarınızdan alıyoruz; zekâtın zekâtı olur mu?

Cevap

-Teşekkürler Üstadım…

Üstad

-Neye teşekkür ……?… Ben anlamadım ki daha, “İnsan“ın kimin halifesi olduğunu?… Kim söyleyecek?…

Cevap

-Yeryüzü melâikesi, cin ve insin Üstadım…

Üstad

-Evet, İNSAN YERYÜZÜNDE KİMİN HALİFESİ KUR’ÂN ‘A GÖRE?.. KİM TARAFINDAN HALİFE NASBEDİLMİŞ YANİ?

Cevaplar

-İnsan, Allah`ın halifesi olarak yaratılmıştır.

-RAHMAN`ın halifesi..

-“Allah halifesi” mecâzi bir ifadedir… Tek`e bağlı olarak bir de Onun yanı sıra, halifesi değildir, kastedilmek istenen!… Belki, O`na ait diye anlatılan özelliklerin, İNSANda müşahede edilebileceğine işarettir…

-İnsan, Allah ismiyle işaret edilenin yer yüzündeki halifesi..

-ALLAH Adı İle İşaret Edilen’in yeryüzündeki halifesi insan olabilir mi ,Üstadım?..

-Hz.Muhammed s.a.v. Mi`râc `da kiminle görüştü ise… SANIRIM..

-ALLAH Adı İle İşaret Edilen’in halifesidir. Bunun içinde terkibinde Esmânın tamamını idrâk edip yaşaması kaydıyla.

Üstad

-Ya hû, Allah için cevap verin ey ilim sahipleri!…

Cevaplar

-“ALLAH İsmi İle İşaret Edilen’in, yeryüzünü oluşturan isimlerinin âşikâr olduğu, tam tasarruf mahallinin aldığı isim!.

-Hayırlı aksamlar üstadım, halife TEK’tir ve O, ALLAH`tır!

Üstad

-Evet, iki-üç kişi dışında Kur`ân ‘a göre bu sorunun cevabını verebilecek yok mu?… Kur`ân ‘ı bu kadar mı anladık? …ve anlattıklarımı, yazdıklarımı?…

Cevaplar

-Yeryüzünde halife olması, “k” noktasının açılımından meydana gelen boyut için geçerli olup… Allah İsmiyle İşaret Edilen’in ise bu nokta gibi sonsuz noktalar indinde bir hiçtir.

-Allah’ın özellikleri ile bezenmiş olma hâli.

-Allah’ın halifesi…

-İnsan yeryüzünde halifetullah özelliğini açığa çıkarabilecek şekilde yaratılmıştır… yeryüzünün halifesidir.

-Allah vardır ve O’nunla beraber hiçbir şey yoktur , yani Halifelik kavramı anlatma bâbında bize göredir…

-İnsan yeryüzünde Rabbi’nin halifesidir.. diye düşünüyorum..

-Allah’a ayna olandır zannımca Üstadım!..

-Rabb’ın mânâlarının yeryüzündeki seyir mahallinin adıdır Halife…

-İnsan, Allah adı aynasında, hilâfetini ortaya koyandır..

-İnsanın halifeliği Rubûbiyet Sıfatının gereği Hak`ka ait isimlerin halk üzerinde ortaya çıkabilmesidir diye düşünüyorum…

Üstad

-Bu en basit konuda böyle tutulursanız, biraz daha ağırlaşırsa konular ne yapacaksınız?…

Soru neydi?… Kur’ân ‘a göre diyordu!…

Öyle ise cevap da bir kere Kur’ân ‘a göre diye başlamalı değil mi?…

Ben Kur’ân ‘ın şu Âyetinden bu konuda şunu anlıyorum, diye cevaba girmek gerek değil mi?…

Kur’ân insanın ALLAH`ın halifesi olduğunu yazıyor mu HÂFIZ ……?

Cevap

-Kelime kelime o tâbir yok…

Üstad

-O tâbir olmadığına göre, kimsenin de “Allah`ın halifeliği“ni öne sürme hakkı yok!…

Çünkü önce burada o sözün geldiği yeri anlamak durumundayız… Hangi mertebeden gelen bir söz bu?..

Yeryüzünde halife olarak meydana getirdik” sözü, hangi mertebenin ifadesi acaba?…

ALLAH” de ötesini bırak, ise konu… tamam öyle deyip kapayalım!.

O zaman yukarıda bir tanrı düşünelim; burada da onun nâmına işleri yürütecek bir kâhya… pardon, bir halife!.

Şimdi eğri oturup doğru konuşalım…

Bir kere “ALLAH” kelimesini değil;”ALLAH Adıyla İşaret Edilen” cümlesini beyninize kazıyarak düşünmeye başlayın…

İşaret edilen, NE ve NEREDE?…

Bu takdirde, kendisiyse, zaten halifesi olmaz!…

Kendisi değilse; o zaman NESİ?…

Halifelik sonradan mı oluşuyor; anadan doğma mı?…

Sonradan olma ise, “insanı” lâfzı hangi şartlardaki kime işaret ediyor?…

Anadan doğma ise, o takdirde bütün insanlar mı halife?…

Kadın-erkek ayırımı olmaması bu hitapta, neyi gösteriyor?…

Yeryüzünde halife ise, bu Âhıret, Cehehennem ve Cennet boyutlarını da içeriyor mu ?…

Yoksa sadece Dünya (Âyette ARZ) yaşamını mı içine alıyor?…

Evet bu soruların cevaplarını bekliyorum…?

Haydi …., ilk cevap senden gelsin bakalım…

Cevaplar

-Sadece dünya için geçerlidir.. Âhirette vahdet söz konusudur..

-Arz kelimesinin karşılığını, “semâ” kelimesini “gökyüzü” olarak anladığımız gibi yorumlarsak; sadece “yerküre” gibi anlaşılır… Oysa, “semâ” nın karşılığı, “Esmâ boyutu” olabildiği gibi; “arz” ın karşılığı da “beşduyu boyutu” şeklinde anlaşılabilir!.

Bu durumda, insanın “yeryüzü halifesi” olarak varolması, onun “beş duyu ile algılama” boyutunda Allah İsmiyle İşaret Edilen’e ait diye bilinen özellikleri yaşayabilme kapasitesi ve istidadı üzere varolmasına işarettir, şeklinde anlaşılabilir.

-`Semâ”da yani evrende ve her boyutta dahi halife mevcuttur.(TEK’İN SEYRİ)

-Doğduğu anda halife olur insan; beyniyle. Beyinde cinsiyet yoktur. Âhıret’te de ortamı paylaştıklarımız farklı olmaz ise eğer, halifelik devam eder diye düşünüyorum. Teşekkürler.

-Allah adı ile işaret edilenin ilmindeki sonsuzluk değil mi Üstadım?..

-En`âm/165`de “RAB`bın halifesi” olduğu belirtiliyor ki, “herşeyin de Rabbı ALLAH”tır.. Tüm insanlar yeryüzünde ilâhi isimlerin mânâlarını ortaya koymak suretiyle hilâfet görevini îfa etmektedir.. Halife, Cennet ve Cehennem boyutlarını kapsamaz..

-Allah ismiyle işaret edilenin ilminde olmuş bitmiş, anadan doğma programında bu kolaylaştırılmışsa, Cennet ve Cehennem’i de içeriyordur bilgime göre…

-Âhiret, Cehennem, Cennet boyutlarını da içerir diye düşünüyorum…

-Halifelik , Rubûbiyet boyutunda geçerlidir ; anadan doğma oluşur; insan vasfında olan herkes için geçerlidir; önemli olan, doğuştan gelen bu özelliğin `Hakkını` verebilmektir; Âhiret, Cennet ve Cehennem’de de geçerlidir..

-Anladığım kadarıyla, “halife” kavramını anlayabilmek için “yeryüzü” tâbiri yanısıra, “halkolma” veya “yaratma” dediğimiz kavramın dahi neye işaret ettiğini açıklığa kavuşturmak gerekiyor…

-Her insan, kendi kapasitesi oranında fıtri hilâfet görevini yerine getirmek üzere yaratılmıştır…

Üstad

– Hiç akıl ve mantıkla konuşamayacak mıyız bu konuları…

Hep klişe ezberlediklerinizi ve onda da yanlış anladıklarınızı tekrarlayarak, a`mâ bir halde Dünya`dan ayrılmayı mı düşünüyorsunuz şerefli bir HALİFE olarak?…

Cevaplar

-Sorunuza cevap veremediğim için özür dilerim… BİLMİYORUM!. ÜSTADIM……..

-Bütün insanlar halifedir, yeryüzündeki halifeden kasıt güneş sistemidir, kadın erkek ayırımının olmaması, isimlerinin meleki güçlerindendir, meleklerde cinsiyet yoktur, işaret edilen varlığın özündedir, halifelik Cennet Cehennem boyutlarını da içerir kanaatindeyim…

-Kur`ân `dan anlaşıldığına göre;

1)Halife, cin ve melâikenin secde ettiği; sözü ve hükmü hem madde boyutuna(kuşlara, dağlara,,) hem de ötesine (cinlere, meleklere) geçen İNSAN`dır…

2)Genel anlamda madde boyutu itibarıyla her insan halife olsa da Kur`an `da asıl vurgulanan(1.deki vasıflı..)

1-Bakara / 30`a göre, Mutlak BENliği aksittirecek Esmâ bilinci ile varolan,

2-İsrâ ve Mi`râc Âyetlerinde Cebrâil`in de klavuzlandığı Urûc`da Rabb’i olarak kulunu kabul edenin…SANIRIM..

-Kendini tanıması ile birlikte tasarruf ettiği boyutların halifesi…

Üstad

-Herkesin içinde yanlış cevap verirsem, adıma leke gelir; bu kadar yıldır bu konuyla ilgileniyor ,bir bunu bile bilmiyor demesinler benim için; diye cevap vermiyoruM!…mu?…

Gururla yaşadı, hüsran ile öldü!…

Etraf için yaşadı; kendini tanıyamadan öldü!…

Desinler için yaşadı; dediler, oh kurtulduk!…

Allah için yaşadı;

Halifeliğinin gereğini ortaya koydu!..

Cin ve meleklerin insana secde etmesi, ne demektir?..

Cevaplar

-İnsan, zâhir ve bâtın tüm mânâların seyir mahalli olduğuna göre Ef’al’ deki tüm oluşumlarda da bu geçerlidir…

Arz tâbiri , beden boyutuna işaret eder; Semâ tâbiri ise ,şuur boyutunu ifade eder; gibi anlıyorum…

-Dunyamızdan kurtulmaya başlayıp; dünyayı algılamaya ve boyutsal düşünebilmeye inşallah başlayabilirsek, halifeliğimizin hakkını hakkımızda herhalde daha iyi bir hâle getireceğiz diye düşünüyorum şu anki bilgimle …

Üstad

-Halife olacak mıyız?… Halife miyiz?…

Cevaplar

-……YİZ .

-Halifeyiz..

-İnsansılıktan kurtulduğumuz kadar …

Üstad

-…….YİZ olduğuna göre, nedir bu “YİZ“?… Bilmiyorsak; neye göre halifelik?…

Cevaplar

-Halifeyiz Üstadım…

-ALLAH BİLİR… DİLERSE biliriz…..

-Halife olarak yaratıldık; halife özelliğimizi açığa çıkaracağız diye anlıyorum..

-Halife olmayı bekleyen (!) halifeLER gibi YİZ!.

-Halifeliğimizi idrâk etmek üzere, bu ilme talip olduk..

-Allah’ın dilediği kadar halifeYİZ.

Üstad

-Halife olarak yaratılanın, bu amaçla yaratılmış olanın, bunu yerine getirmemesi mümkün mü?… Yerine getirdiğimiz HALİFELİK nedir?…

Cevaplar

-Allah diyorum; ama şu andaki boyutuma göre, maalesef tanrının halifesi …

-İsimlerin mânâlarını ortaya koyabilme özelliğiyle varedilmiş olmamız dolayısıyle halifeyiz..

-….. `ın halifeliğini, fazlası ile yerine getirdiğime inanıyorum; bundan kurtulabilmeyi diliyorum …

-Yokluğumuz kadar halifeyiz.

-Farkında olmayan HAK’kını veremez diye düşünüyoruz!.

-Ne için var olduğumuzu fark etmemiz için halifeyiz..

-Allah ahlâkıyla ahlâklandığımız kadar, halifeyiz!..

Üstad

İPUCU veriyorum;

İnsanları ve cinleri yalnızca bana kulluk etmeleri için yarattım” Âyetini hatırlayın!…

Cevaplar

-Fıtrî kulluktur …

-Allah adı ile işâret edilenin bizden açığa çıkmasını dilediği fiilleri açığa çıkarabildiğimiz kadarı ile olabilir mi Üstadım?…

-Kendi mânâlarını seyretmeyi dilemesi ve seyr edilir hâle gelmesi benim idrâkıma göre Halifeliği meydana getirir…

-Anladığım kadarıyla; ALLAH İsmi İle İşaret Edilen’e ait mânâları ortaya koyabilme istidat ve kâbiliyeti ile var kılınan İNSAN, Tek`in yer yüzündeki Halifesidir.. O`na ait isimlerin mânâlarını dengeli bir şekilde ortaya çıkarabilen, “ABDULLAH” dır..

-AYNA olmak için değil mi Üstadım?

-Kulluğumuz kadar halifeyiz.

-Fıtrî halifelik…

-Var ediliş amacımızın farkında olarak, yaşamamızın gerektiğine inanıyorum..

Üstad

-Anlaşılıyor ki, Hz. Muhammed NEYİ OKUDU kitabı pek okunmamış…

Yeni WEB sayfamıza bütün Türkçe kitaplarımız giriyor… Oradan okuyabilirsiniz…

Eğer bugünkü soru, sınıf atlama sorusu olsaydı…. Kaç kişi sınıf geçmişti?…

Özür dilerim, sizleri fazla yordum… Herkese iyi geceler!…

*  *  *