GAYRI NEDİR?

Ahmed Hulûsi

Yâ Gavs. Ashabına söyle, onlardan kim bana vâsıl olmak isterse, benden gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın!

“BEN”den gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın;

Cümlesini, sanki O’ndan gayrı birçok şeyler varmış da onlardan çıkılması gerekiyormuş gibi anlamak çok büyük bir hatadır!

O’ndan gayrı şeyler var da, onlardan çıkılması gereklidir, değil burada anlatılmak istenen! Burada istenilen ve işaret edilen şey, O’ndan ayrı görmeyi ve O’nu da o görülen şeyle kayıtlamayı terktir!

Biz görülen her şeyin, Hakk’tan ayrı bir varlık olarak mevcut olduğunu sanırız! Ve o görülen şeyin ardında da Hakk’ın var olduğunu tasavvur ederiz. Hâlbuki iş böyle değildir!

Algıladığımız her şey, O’nunla kaîmdir! Ancak O’nu, şeyin sûret veya mânâsıyla kayıt altına almak, büyük bir gaflet olur. İşte “çık” hükmü, o sûret veya mânâ ile beni kayıtlayıp, buna göre hakkımda hüküm verme, demektir.

Kim ki, gördüğündeki mânâ ile Allâh’ı kayıt alma gafletine düşer, o artık çok yoğun bir perde ile perdelenmiş demektir.

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.