FELAK VE NÂS SÛRELERİ

Ahmed Hulûsi

 1. De ki: “Sığınırım Felak’ın (karanlığı yarıp aydınlığa kavuşturan nûrun) Rabbine”
 2. “Yarattığı halkının şerrinden”
 3. “Karanlığı çöken gecenin şerrinden”
 4. “Düğümlere üfüren kadınların şerrinden”
 5. “Haset ettiğinde, haset edicinin şerrinden!”

 

 1. De ki: “Sığınırım Nâs’ın Rabbine,”
 2. “Nâs’ın Meliki’ne,”
 3. “Nâs’ın İlâhı’na”
 4. “El Vesvas’il Hannas’ın(sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi) şerrinden.”
 5. “O ki, insanların içlerinde vesvese üretir.”
 6. “Cinlerden ve insanlardan!”

 1. Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

  BismillahirRahmânirRahiym2


  1-) Kul e`ûzü BiRabbil felak;
  De ki: “Sığınırım Felak`ın (karanlığı yarıp aydınlığa kavuşturan nûrun) Rabbine”

  2-) Min şerri mâ halak;
  “Yarattığı halkının şerrinden”

  3-) Ve min şerri ğâsikın izâ vekab;
  “Karanlığı çöken gecenin şerrinden”

  4-) Ve min şerrin neffâsâti fiyl`ukad;
  “Düğümlere üfüren kadınların şerrinden”

  5-) Ve min şerri hâsidin izâ hased;
  “Haset ettiğinde, haset edicinin şerrinden!”

 

Euzü Billahi mineş şeytanir racim1

BismillahirRahmânirRahiym2


1-) Kul e`ûzü BirabbinNâs;
De ki: “Sığınırım Nâs`ın Rabbine,”

2-) Melikin Nâs;
“Nâs`ın Meliki`ne,”

3-) İlâhin Nâs;
“Nâs`ın İlâhı`na,”

4-) Min şerril vesvâsil hannâs;
“El Vesvas`il Hannas`ın (sinip sinip geri dönen, insanı bedenselliğe düşüren vesvese kuvvesi) şerrinden.”

5-) Elleziy yüvesvisü fiy sudûrin Nâs;
“O ki, insanların içlerinde vesvese üretir.”

6-) Minel cinneti ven Nâs;
“Cinlerden ve insanlardan!”

www.ahmedhulusi.org

1İnsandaki vehim kuvvesinin şartlanmalarla “yok”u var, “var”ı yok olarak düşünmesi sonucu; insana kendini Allâh Esmâ`sı dışında bağımsız bir varlık ve beden kabul ettiren; bunun sonucu olarak da gökte bir tanrı kabulüne yönlendiren, taşlanmış şeytanî vesveselerden, Hakikatim olan Allâh Esmâ`sının koruyucu kuvvelerine sığınırım.

2İsmi Allâh olanın, hakikatim olan Rahman ve Rahıym Esmâ`ları özellikleriyle…

 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ 
مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ 
3وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ 
4وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِى الْعُقَدِ 
5وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ 

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

1قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ 
2مَلِكِ النَّاسِ 
3اِلٰهِ النَّاسِ 
4مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ 
5اَلَّذٖى يُوَسْوِسُ فٖى صُدُورِ النَّاسِ 
6مِنَ الْجِنَّةِ وَ النَّاسِ 

Bilgi:

Felak ve Nâs sûreleri BÜYÜye, sihre, manyetizmaya ve kişinin iradesini zorlayan dış etkenlere karşı en önemli silahlardandır.

Efendimiz’e yapılan büyüye karşı Cenâb-ı Hak tarafından nâzil olmuş iki sûredir.

Her gün kırk bir defa, veya her namazdan sonra yedi defa okunmasında çok büyük fayda vardır.

Hemen herkesin bildiği, “KUL EÛZÜ”ler olarak da adlandırılan Felak ve Nâs sûreleri hakkındaki Rasûlullâh(s.a.v.)’in bazı tavsiyelerini de sizlerle paylaşmadan geçemeyeceğim.

Ukbe b. Amir (r.a.) naklediyor:

Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle buyurdu:

“Bu gece inzâl olan, benzerleri hiç görülmemiş bir kısım âyetleri biliyor musun?.. Onlar, Kul eûzü birabbil felak ve kul eûzü birabbin nâs sûreleridir.”

“Okunan en hayırlı iki sûreyi sana öğreteyim mi; bunlar Kul eûzü birabbil felak ve kul eûzü birabbin nâs’tır.”

Rasûlullâh (s.a.v.) ile beraber Cuhfe ile Ebva arasında yolculuk yapıyorduk. Birden bizi bir fırtına ile yoğun karanlık sardı. Bunun üzerine Rasûlullâh (s.a.v.); “Kul eûzü birabbil felak” ve “Kul eûzü birabbin nâs”ı okuyarak korunmaya başladı… Sonra da şöyle buyurdu:

“Yâ Ukbe, bu iki sûre ile korun!.. Hiçbir korunan, bu iki sûrenin benzeri ile korunamamıştır!..”

“Sen Kul eûzü birabbil felak sûresini okumaktan Allâh katında daha makbûl ve sevabı çok hiçbir sûre okuyamazsın. Sen her namazda gücün yetiyorsa onu okumaya devam et!..”

Evet, bunlardan sonra özetle birkaç hususu daha belirtelim:

Hazreti Rasûl AleyhisSelâm, genellikle namazlardan sonra İhlâs ve “Kul eûzü”leri avuçlarına üfleyip, bütün vücudunu sıvazlar ve bunu üç kere tekrar ederdi.

Her Cuma namazından sonra, dünya kelâmı etmeden, İhlâs ve “muavvizeteyn” denilen Kul eûzü’leri yedi defa okuyup vücuduna sürerse, o kişi gelecek Cuma namazına kadar her türlü tehlikeden emin olur, buyruluyor.

Bunun haricinde, cinnî etki altında olanların, büyü yapılmış olanların, Âyet’el Kürsî ile beraber kırk bir defabu sûreyi okuyup, ayrıca bu okuma sırasında, nefesi suya üfleyip içmenin bir hayli faydalı olduğu da çeşitli kaynaklardan bize ulaşmıştır.

Ayrıca, bu tür rahatsızlıkları olanlara, topluca bu âyetlerin kırk bir defa okunmasının da çok yararlı olacağı belirtilmiştir.