FAKÎR’İN MESKENİ

Ahmed Hulûsi

Yâ Gavs-ı Â’zâm; ben bütün fakr hâlindekilerin sığınacağı yeri, meskeni ve manzarıyım ve bana dönerler.

 

“Fakr hâlindekilerin sığınacağı yer…” ifadesinden murat; “fakr”e eren kişinin içinde bulunacağı hâl demektir.

“Fakr”e eren kişi bu hâlinin tabii sonucu olarak yok olmuş ve o boşluğu dilediği şekilde “Hakkanî sıfatlar”doldurmuştur. Esasen, daha önce de orada “Hakkanî sıfatlar” mevcuttu, ancak o birimde beşeriyet vehmi bulunduğu için, fiiller de birime atfedilmekteydi, vasıflar da!

“Fakr”a yönelen kişinin, yokluğu idrak eden kişinin nazar ettiği mahal, mesken yani barınak Hakk’tır. Çünkü, onları “yok”tan var edip, tekrar yoklukta yok eden Hakk’tır! Bu sebeple de Hak, onların meskeni, manzarı ve döndükleri hakikatleridir.

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.