EK BÖLÜM – UZAYLILARIN İÇYÜZLERİ

Ahmed Hulûsi

Türkiye’de, 1940’lı yıllardan itibaren, yeni bir akım başlamıştır: SPİRİTİZM.

Halk arasında “İspirtizma” denilen Ruhlarla Görüşme olayı, esas olarak Dr. Bedri RUHSELMAN tarafından yaygın hâle getirilmiştir.

Esasen, konuyu Türkiye’de güncelleştiren, eski Gayret Kütüphanesi sahibi Garbis Fikri’dir.

Garbis Fikri, basmış olduğu “Spiritüalizm Ruh Ansiklopedisi” isimli eserin takdiminde şöyle diyordu:

Bundan 37 sene evvel memleketimizde ilk olarak CİNLERLE MUHABERE; İSPİRTİZM – FAKİRİZM – MANYETİZM namında iki ciltlik bir kitap ve SPİRİTİZM isminde 15 fasiküllük bir mecmua neşrederek, bu mevzuda o vakit büyük bir cereyan uyandırmıştım.

Son zamanlarda Bedri Ruhselman’ın yazdığı RUH ve KÂİNAT isminde 3 ciltlik eserini neşrettim. Arkasından gene Bedri Ruhselman’ın “RUHLAR ARASINDA” isimli kitabını neşrettim. Son olarak Dr. Sevil Akay ve İshak Lütfi Kuday’ın uzun bir tetkik mahsulü olan ve spiritüalizmin bütün şubelerinden bahseden RUH ANSİKLOPEDİSİ’ni neşrettim.

Evet, Türkiye’de işte bu şekilde başlayan bir ruhlarla görüşme modası çıkmış oluyordu.

Ancak ne var ki, Ermeni asıllı vatandaşımız Garbis Fikri’nin de belirttiği gibi, bu olay ilk zamanında Cinlerle Muhabere diye bilinmesine rağmen; zaman içinde işin bu yanı tamamıyla kapatılmış ve önce, “Ruhlarla Görüşme” daha sonra da 1960’lardan başlanarak “Uzaylılarla Görüşme” şeklinde insanlara kabul ettirilmeye çalışılmıştır.

Bu konuyla ilgili yazı dizimiz, Bugün Gazetesinde on yedi gün süreyle yayınlandı. Şimdi bu yazıları ek bölümlerde sizlere de aktarıyoruz…

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.