DUANIN YERİ

Ahmed Hulûsi

Gayrı ihtiyari hemen aklımıza gelebilir; canım DUA`nın da yeri mi olur..? DUA etmek için özel yer mi arıyacağız?..

Yerin ne münasebeti vardır DUA ile?..

Evet, her yerde DUA edilebilir!.. DUA için özel bir yer aramaya zaruret yoktur!..

Ancak…

İnsan beyninin çalışma sistemi ve, bulunduğu yerin manyetik alanı ile, bulunduğu alandaki dalga ortam, son derece yakından bağlantılıdır.

Yeraltındaki “ley hatlarının” oluşturduğu müsbet enerji hatlarının gücünü arkasına alması, o beyin için son derece önemli olduğu gibi; ayrıca, beyinin içinde bulunduğu ortamı kaplayan manyetik alanının oluşturduğu tesirler dahi son derece önemlidir.

DUA eden kişinin çevresindeki kişilerin beyin dalgaları, kendisininki ile birleşerek son derece güçlü dalgalar üretilebileceği gibi; toplu DUA`lar dahi büyük tesirler meydana getirir.

Bu sebeptendir ki Hazreti Resûl aleyhi`s-selâm şöyle buyurur:

“Üç kişi biraraya geldikleri zaman, birlikte ettikleri DUA`yı ALLAH geri çevirmez.”

Niçin belirli yerler… Meselâ nereleri…?

Kâbe``de yapılan DUA`lar… Arafat`ta yapılan DUA`lar… Medine`de Hazreti Resûl aleyhi`s-selâm`ın makâmında yapılan DUA`lar… Efes`te Meryem Ana evinde yapılan DUA`lar… İstanbul`da Eyyûb Sultan namıyla bilinen sahabeden zâtın makâmında yapılan DUA`lar; bunun gibi her beldede, o beldedeki bilinen evliyâullah`tan olan zevâtın makâmlarında yapılan DUA`lar, daima güçlü DUA`lar olarak yerini bulur.

Burada iki önemli faktör mevcuttur.

1. O yerin kendi manyetik alanının yaydığı enerji..
2. O yere defnedilmiş zâtın ruhaniyetinin yaymış olduğu enerji..

İşte, DUA eden kişi, bu iki etkiyi arkasına takviye alarak DUA ettiği zaman, büyük ölçüde DUA`sı kabul olma yani yerine gelme şansına sahiptir.

Ayrıca manevî gücü yüksek olduğuna inanılan kişinin huzurunda, bir cemaat eşliğinde yapılan DUA`lar da son derece yüksek tesir gücüne sahip olarak tesbit edilmiştir.