DOST’TAN DOSTA – 701 – 800

Ahmed Hulûsi

 1. Özüm özündür, anlıyabildin mi?.. Anlıyabildin ise,  kem gözle bakmak niye?.
 2. Özüne ayna olan,  Dosttur!..
 3. Rüyâdan uyanır gibi dünyadan uyandığında  karşılaşacaklarına  hazır mısın?..
 4. Kendi özünü bilmez insanlar,  çevrelerindekilerin  yansıtıcılarıdır.
 5. Çevrene bak,  hâlini anla!..
 6. Neyin   peşindesin?..   Bir  an  dur da,  düşün!..
 7. Anlayışlı ol da  ibret al;  ki  gülmesinler,  ya da  acımasınlar  yarın sana!
 8. Bir anlık  duygu taşması,  yıllarca sürecek  pişmanlığı  getirir.
 9. Akıllı isen,  yarınlarda  değer vermeyeceğin şeyin  peşinde koşarak tükenme!..
 10. Beni, bensiz bil;  sen, sensiz gel;  seyranımız  “DOST”  olsun!..
 11. DOST“u bulanın,  “ben“i olmaz!..
 12. Kendine seçtiklerinden misin,  dünyasını  yaşayanlardan mısın?..
 13. Kendini nelerle sınırladığının, prangaları kendi ellerinle ayaklarına                      taktığının  bilincinde misin?..
 14. Cehennemini, şartlanmalarınla, duygularınla ve ellerinle tutuşturmakta olduğunun   farkında mısın?..
 15. İki kere ikinin,  beş mi-yedi mi  ettiğini  tartışanlarla   vaktini  harcama!
 16. Her hayvan,  sürüsüyle yer, içer, dolaşır…insan ise,  aklıyla ilim doğrultusunda yürür!..
 17. Ötede mi,  “ötende” mi;  özünde mi?..
 18. Neye göre yaşıyorsun, neye  kavuşmayı  umuyorsun?..
 19. Özün, sözün  “BİR” mi;   yoksa,  öylesine mi  yaşıyorsun?..
 20. Yakınında mısın,   yanında mı?..
 21. Az,  ya da  çok, mesafeli misin,  mesafesiz mi?.
 22. Özünde  bulamadığını  dışarıda  bulamazsın!..
 23. Dışarıda arayıp bulduğun her şey, bil ki  “özünde”  mevcuttur.
 24. Kaybetmeyi  öğrenmeden  ve  hazmetmeden,  kazanmanın değerini bilemezsin!..
 25. Yaşanmışı  yaşıyorsan;  yaşamadığın,  neyi  yaşıyacağını  umuyorsun?
 26. Akıllı olmuş-bitmişe razı olur; ahmak, balığı kavakta yaşatma mücadelesi verir; başaramadıkça  da,  kendine kahreder!..
 27. Tasavvufa  girebilirsiniz…   Ama,  “vuf“a eremezsiniz,  “tasa“sında kalırsınız!..
 28. Sonsuza dek  var olacak âlemler,  Zât-ı Baht`ta   bir   “hiç”tir!..
 29. İnsan ömrü,  “Allahu Ekber”  demeye yetmez!..
 30. Çok sevmek, çok çok zordur!..  Katlanabilir misin?..  Nereye kadar?
 31. Aşkın pahası  ” yok”  olmaktır!..
 32. Evrende geçerli olan, sistematik düzendir; ki onda duygulsallığa yer yoktur… O düzen,  kendi kanunlarına göre  sürer ve yaşanır!..
 33. Varlığındaki duygular,  biokimyanın programlanmış halidir!..
 34. Kozmik ışınların, genetiğin ve biokimyanın tahakkümündeyken, hangi özgür  iradeden  sözedebiliyorsun?..
 35. Toplumun  güttüğü müsün;  topluma yön veren mi?..
 36. Ârifin bedenine hükmedebilirsin;   ama,   bilincine asla!..
 37. Soru sormanın edebi,  soruda  objektif  olmandır!..
 38. Objektif bakmadıkça, gerçeği göremezsin;  şartlanmalarından arınmadıkça  objektif   bakamazsın!..
 39. Dışarıda, kaldırabileceğin bir perde mevcut değildir!.. Basîretini körleştiren, değer yargılarını terket,  ilimle  bak!.
 40. Perde, “varsandığın”,  benliğindir!..
 41. Teslimsin;   bilincinde  değilsin!..
 42. Her an yenilenmenin, farkında olmayışının sebebi, senin de yenilenmede oluşundur.
 43. Özenmeden önce,  o şeyin yapına uygunluğunu araştır. Görünüşüne aldanma!
 44. Ârifler arasında yer almak istiyorsan, gördüğüne ve duyduğuna göre hüküm vermekten  kaçın.
 45. Dün,  çalışmasını yapmadığın şey  için;  yarın  umutlanma!..
 46. Sisteme karşı çıkan, pahasını sonsuz  pişmanlıkla  öder!..
 47. Sistem, Evrensel Sırları ihtiva eden sonsuz düzendir… Tüm bildiğin ve bilemediğin yasalar ise,  sonsuzun ne kadarı?..
 48. Sonsuz ve sınırsızın zaman birimidir   “an”!..
 49. Tüm acı ve ızdırapların gerçek sebebi, “sınırsız“ın  kavranamayışıdır!.
 50. “Allah”ın   kudretini  bilmeyen,  beşerin iradesinden sözeder.
 51. Allahın   irade ve kudretinin bittiği yer neresidir;  ki, orada beşerin irade ve kudreti  başlasın?.
 52. Sana azab veren şeylere karşı savunma mekanizman, ya idrakındır, ya da  alışkanlıktan  doğan  bağışıklık  kazanmandır!..
 53. Dünya yaşamında üç-beş, ya da on-onbeş defada kazanacağın bağışıklığı, cehennem ortamında belki de milyonlarca defada elde ederek, o azabtan   kurtulabileceksin…   Değer mi?..
 54. Bedenini, ya da menfaatlerini yitirmekten değil, bilinç boyutunda kendini tanıyamamaktan   KORK!..
 55. Evrenin aslı ve tamamı, gerçekte, tümüyle tek bir bilinçten başka bir şey değildir. Ve senin de, o bilincin dışında asla bir varlığın mevcut değildir!.. Öyle ise bu boyutta  kendini tanımaya çalış!..
 56. Ne ki sana kendini bir “madde”,  veya bir “ruh” birim sandırır, o senin için  bir  fitnedir!..
 57. Seni gerçekten saptıran şey, senin dışında değil,  düşüncendedir.
 58. Birimselliğin  kaderi ve sonu  ancak,  pişmanlık  ve  gaflettir!.
 59. Gafletten kurtuluş, ancak birimsellik bilincinden  arınış  ile  mümkündür..
 60. Korku benlikten doğar… Şirkin cezasıdır!.
 61. Gaflet,  birimin  bilincinden  söz etmekle başlar.
 62. Birimin  bilinci  değil;  bilincin,  manalarını  seyretmesi  söz konusudur.
 63. Bilinç, var sayan;  birim,  var sanandır!
 64. İnsanın kemâli,  benliklerin,  var olmadığını  hissetmekle  başlar.
 65. “İnşaallah” deme, “Bismillah” de!..  Yarına bırakma,  hemen başla!
 66. strolojiye inanmayan Astronom, beyni bilip de, onun dalga üretiminden haberi olmayan kasap gibidir!…
 67. Kendinden,  vehminden  kurtulmak istiyorsan  “B”nin  sırrını  öğren…
 68. Nokta  uzadı,  “Elif”  oldu;  büründü,  “B”  denildi!..
 69. Bismillah da,  “B”   ile başlar, “Ben” de!..
 70. “Ene de  Elif`le başlar.
 71. “Gayrı”ndan tenzih ederek,  “şirki”  meydana getirme!..
 72. Sonsuz sınırsız, niceliksiz ve niteliksiz, kayıtlardan beri, allâh adıyla bilinenin ahlâkıyla  nasıl  ahlâklanılır?
 73. Olmayanı terke uğraşma; olanı  idrak et  ve  hazmet!..
 74. İnsanın,  kurtuluşu ilimde, helâkı  duygusallıktadır!….
 75. Hakkın hakkını,  büründüğü surete göre,  vermelisin.
 76. Bütün  ızdırapların  kökünde,  duygusallıktan doğan davranışlar mevcuttur!..
 77. Hüküm yerine gelmiştir!..  “…cek“,  “…cak”   sana   göredir!.
 78. Kalbi,   Allah`a dönük olmayanın,  kıblesi   “kabe”   değildir!.
 79. Cehennemin manevi ateşi, şuurundaki sahiplik düşüncesidir!. Ki yakışı dünyada başlar…
 80. İnsan için en büyük fitne,  birşeylere sahip olduğu zannıdır!. Yarın terkedeceğin şeylerin nasıl sahibi olduğunu sanırsın ki?..
 81. Cahil, suçlar!…  Arif, hikmetini idrak etmeye çalışır!..
 82. Bütün sıkıntı, stres ve azapların kökünde, arzuların tatmin olmayışı vardır..
 83. Dün,  dünde kaldıysa;  bugün de  dünde kalacak;  yarın da!. Anlıyabiliyor musun?..
 84. Suçlama !… Kendinde ara!.. Müsbeti de, menfiyi de davet eden sensin!.
 85. Ya ilmini bil!. Ya da  haddini!..
 86. Taklit, insanlık  bilincinin  “aids“idir!..
 87. Özü tanımayan, organlarına tabi olarak hüküm verir!..
 88. Evrensel sistem ve düzen içinde her şey bir sıralamaya ve dolayısıyla zamana bağlıdır… Acele, asla sistemi değiştirmez!. Ya bekler, nasibinizdekine erişirsiniz;  ya da  acele eder,  kopartırsınız!.
 89. Şartlanmaları veya duygularıyla seni değerlendirip yanında olanlar,  bil ki,  ilmin yolunda  yürüdüğün takdirde,   yarın  senin  yanında  olmayacaklar!.
 90. Güvenilirliğini  yitirmemeye bak!.. Zira,  bir daha  asla ele geçiremezsin..
 91. Seni bir kere kandıranın, bir daha kandırmayacağını sanıyorsan,  bil ki yanıldın!.
 92. Hiç bir dönen, kalktığı  koltuğa  oturamaz !..
 93. Umduğuna  ermek  istiyorsan…  Ümitte sâbit ol !..
 94. Pişmanlık,  yitirdiklerini  geri  getirmiyecektir!..
 95. Allah güzeli sever;  sen de seversen,  pahasını ödemeye hazırlan!.
 96. Ya heptir,  ya da hiç!..  Arasının olmadığının farkında mısın?..
 97. İntihar, beden yaşamının son bulması değil;  basîretin  kör edilişidir!..
 98. İsa, körü görür ederdi… Hâlâ göremiyorsan, İsa`nı  bulmak için ne bekliyorsun?..
 99. Devası olmayan tek dert, ahmaklıktır, demiş… Değilsen, perdeni kaldırmak için niye oyalanıyorsun…
 100. Câhilin efendisi olacağına,  arifin kölesi ol!.. daha  iyi…