DOST’TAN DOSTA – 501 – 600

Ahmed Hulûsi

 1. Beşer gözüyle bakan,  hayrı ve şerri;  Hak gözüyle bakan, sonsuz kemâli seyreder!.
 2. Gözünle hüküm verdiğin sürece,  yanılgıdan  kurtulamayacaksın!..
 3. Ya, kendine tapınmadasın; ya da Tanrına!.. Gerçekte ise, sadece “kulluk” edile gelmektedir.
 4. Zaafların, aklının,  iradene  söz  geçirememesindendir…
 5. Yârin,  en çok beraber  olduğundur..
 6. Yaşamın, dünyada bırakacağın  şeyler üzerine kurulmuşsa, zekânla yaşıyorsun!.
 7. Uyandığında,  rüya ne ise;  ölümü tattığında,  dünya  hayatı  aynı  olacaktır..
 8. Bildirilen tehlikeye inanmıyorsan, neticesine katlanırsın!.
 9. Hayâl denizinin,  balıkları da  hayâlden  başka bir şey  değildir!..
 10. Gam, keder, üzüntü… Hepsi de,  bürüyenin  verdiği,  görüntü!..
 11. Aldanırsan görüntüye,  elbette  gömülürsün üzüntüye!..
 12. İstediğin olmuyor diye, gününü cehenneme döndürüyorsan;  hâlâ nefsini, kaderi ve   Allah`ı  bilmekten  uzaksın,  demektir!..
 13. Her an  yeni bir şânda ise,  bir an  önce var olan,  bir an sonra  ne oldu?..
 14. Sanatçı, her an  yeni bir rol becerisinde olandır.
 15. Bir an var olan, ikinci anda yok ise;  aynı tecellî iki defa meydana gelmez ise;  bugün kiminlesin,  yarın kiminle olacaksın?..
 16. Ya, O`nu görürsün;  ya da  pek çok şeyi gördüğünü  “ZAN”  edersin!..
 17. Senin olmadığın yerde ne arar  “ben“..?
 18. Varlık  “TEK”  ise,  hiç  aynası  olur mu?..
 19. Suçladığın kadar,  perdelisin!..
 20. Allah`ın ahlâkı ile ahlâklanmak,  istiyorsan, önce  evrende  yersiz iş görme !..
 21. Cehlin bürüdüğü  vicdanlarda, Hak`kın seslenişi  duyulmaz olmuştur!.
 22. Vicdanın sesi, Hak`kın seslenişidir!..
 23. Geçemediysen benliğinden,  elbette pahasını ödeyeceksin  “sen“!
 24. Kim dedi, ne kodu!.. Nerede dedikodu?..
 25. Bulan ol kendi oldu“, demiş biri;  “Buldum ise ne oldu” demiş diğeri!.. “TEK” ise,  bulan mı  var, bulunan mı?
 26. Bedenin yaşı vardır;  şuurun ise  ilmi,  ya da , şartlanmaları… veya, her ikisi!.
 27. Bedenin  ve  şuûrun!.. hayâli  ve  gerçek  varlığın!..
 28. Kendine yaş veremediğin anda şuûrunda, belli bir yaşta hissettiğinde ise bedeninde yaşıyorsun, demektir!.
 29. Şefkât  ve  merhâmet  tüm mahlûkata;   tefekkür  ise sadece insana hastır!..
 30. Seni,  tüm mahlûkattan ayıran,  özelliğinin  hakkını  verebiliyor musun?..
 31. Garib“,  hâlini  paylaşacak  kimsesi  olmayandır..
 32. Dağda bir mağarada yaşayan değil;  yaşamını  kimseyle  paylaşamıyan  yalnızdır..
 33. Yalnızlık,  Allah`a mahsustur, derler… Niçin?..  Düşündün mü  hiç?
 34. Yalnız geldin, yalnız gideceksin,  ve dahi uykun hep yalnız geçiyor. Yalnızlığının bilincinde misin  ve  yalnızlığa hazır mısın?..
 35. Bir yatakta uyuyan ikinin, biri kâbus görüyor, diğeri zevki yaşıyor… Birarada mı yatıyorlar?..
 36. Dünyada bulunuşunun tek sebebinin,  sadece ve sadece ölümötesi sonsuz yaşama hazırlanmak,  olduğunu  fark edip,  idrâk  ettin mi?..
 37. Yetmiş yıllık ömründe, tümüyle yedi defa değişen bedenlerden  biri misin; yoksa  hiç  değişmeyen,   “benlik” misin?..
 38. Hiç” olabilirsen “hep”sin!..  “HEP” olduğunda  nesin?..
 39. Hükmü altındaki organlarına hükmedemeyen, onların esiridir!.. Onların, esiri iken “özgürlük“ten   söz etme.
 40. Organların  bir varoluş sebebi de,  şuûrunun  imtihanıdır!..
 41. Şuûru,  bedenine tâbi olanın,  ızdırabı asla son bulmaz!..
 42. Anlık  zevk mi,  ebedî  saâdet mi?..
 43. Tâlib olduğun mertebeye göre,  imtihana  tâbi  tutulursun!..
 44. Talebeden,  pahasını  öder!..
 45. Birimsel  ızdırab  ve kederleriniz,  bağımlılıklarınız  kadar,  sürer gider!..
 46. Yalnızlığı tadmadan asla vahdete eremezsiniz!..
 47. Kaybedecek şeylerin olduğu sürece,  tasavvufun gâyesinden  uzaksın!
 48. Sevgin, sahip olmayı;  aklın ise,  terketmeyi  emreder!..
 49. Güdünün, dürtülerinin, organlarının  değil; şuûrunun, sesine  kulak ver!
 50. İnsan,  bilincinin  sesi ile;  mahlûkat  organlarının  iticiliği  ile yaşar!..
 51. Sınırsız olan bilince, vehmin ve şartlanmaların ile kayıt getirdiğin sürece, sair mahlûkat gibi yaşarsın!.. Bilincin sınırsızlığına erdiğinde ise, mahlûkat gene bildiği gibi yaşama devam eder!..
 52. İnsan bedeni, atomlardan meydana gelmiştir. Oysa, insanın dünyası ayrıdır,  atomun  dünyası ayrı!..
 53. Umdukların kadar,  perdelisin!..
 54. Dünü ve yarını düşünmeden beraber olduğun kişi, dostundur…  Dost ise, senden dün  ve  yarını  silendir.
 55. İtimad ettiğini,  Dost seçebilirsin;  ancak DOST,  seni  itimaddan arındırandır !.
 56. Seyrini  bırak,  “DOST”  gözüyle seyretki,   onda  yargı yoktur!..
 57. Ulûhiyet kudsîyetine,  beşeriyet  kanatlarıyla  uçulmaz!..
 58. Ol  hazrete girmek,  ancak varlığını  “hiç”  etmekle  mümkündür.
 59. BEN“i andığında, tüm değer yargılarından arınamıyorsan, ancak zannındaki ile  berabersin!..
 60. Yakınların  kadar  çokluktasın!..
 61. TEK“lik,   gözbebeğiyle  değil,   şuûrla  yaşanır!..
 62. Kalabalıkta  gürültü  asla eksik olmaz!..
 63. Sevgi, kıskançlık, nâz, niyâz, namaz. beşerin dünyasıdır bu!.. “allâh” âlemlerden Ganî`dir.
 64. Dünün tekrarıyla,   gününü tüketen,  dünden  ileri geçememiştir!.
 65. Seni eğlendiren,  hüsrana;   düşündüren,  saâdete yönlendirmektedir.
 66. Yarın kiminle beraber olmak istiyorsan,  bugün de  onunla beraber olmanın   pahasını  öde!..
 67. Allah`a  eremeyen, tanrısıyladır;  ki  tanrısı da  herhangi birşey  veya benliği!..
 68. Hoş göremediğin kimdir,   biliyor musun..?
 69. Duyguların kabardığında, şuûrun onu kontrol edemiyorsa, diğer mahlûkattan ayrıcalığın  nedir?..
 70. Bedeninin, organlarının olmadığı ortamda,  sana gerekli  olan nedir?..
 71. ALLAH“tan gayrının mevcud olmadığını söylerken; hâlâ “var” olduğunu mu  zan  ediyorsun?..
 72. Sana,  ebedî hayatı  kazandıran mı,  organlarını   tatmin  eden mi  gerekli?..
 73. Aynı gölün “su“yundan oluşmuş,  “buzdan”  şehir halkı  ve  sâir mahlûkat!..
 74. Verdiğin hükümde,  suçlamanda yanılmışsan;  nasıl telâfi edeceksin boşa geçirdiğin zamanı?..
 75. Her ortamın ve sistemin kendine özgü canlıları vardır. Güneşin bile!..
 76. Evrende, cansız, ya da şuûrsuz, tek bir zerre mevcut değildir!.. Algılamak  istiyorsan,   “perdeni”  terket!..
 77. Huzurla yaşamak istiyorsan,  borçlu olma  ve  beklentilerini terket!..
 78. Edep,  hakkını  vermektir!..
 79. Nefs“inin hakkını vermiyorsan;  bil ki,  nefsine   zulmedenlerdensin!
 80. Nefs“inin  hakkı  “halife”  olmaktır!..
 81. Gerçekte, yeryüzünde “Halife” olarak varolan sen. varoluş gayenden ve özelliklerinden haberin var mı?..  Ya,  bu yolda  yaptığın  çalışmalar?
 82. Denizdeki  balığa  pazarlık  edilmez!..
 83. Fikirlerin  değerini bilen,  dilini kullanabilir.
 84. Neyin, nereden, kimden  geldiğini bilmiyorsan, bari öğren!..
 85. Mezara, tek başına ve canlı, şuuruna sahip  olarak bırakılacağını ve bu haldeyken gömüleceğini biliyor musun?..  Tedbirin ne?..
 86. Ölüm yokoluş değil,  biyolojik  bedenden – mikrodalga  bedene  geçiştir!..
 87. Televizyon dalgalarında ses ve görüntü olur da, senin mikrodalga bedeninde     nasıl  olmaz?..
 88. RUH“,  beyninin ürettiği  dalgasal bedeninin  eski dillerdeki adıdır. {1}
 89. Arif, mârifetten;  ârifi billâh, mârifetullâh`dan söz eder.  Aralarındaki fark, kulun  ilmi  ile   Allah ilmi   arasındaki  fark  kadardır.
 90. Toplumlara göre değişen  değerler yanısıra,  değişmez  değerleriniz neler?..
 91. Takdir edilen zaman  gelmemiş ise, engellerden  erilmez!..
 92. Kaderinizde varsa, zamanı geldiğinde size takdir edilen mutlaka erişecektir… Kaderinizde olmayanı ise,  asla  elde edemeyeceksiniz!..
 93. Kader  asla  değişmez !.. Niçin?…  Araştırdınız mı?…
 94. Hoşgörü  ve  olgunluk  ayrılmaz ikilidir!..  Birinin olmadığı yerde, diğeri de yoktur!..
 95. Sevdiğin için başına gelen çileye katlanamıyorsan, bil ki kendini aldatmadasın… Sevmiyor,  sadece  beğeniyorsun!..
 96. Geldiğin yere, sahip olduğun ilme, kiminle eriştiğini idrâk edemiyorsan, adın nankörlerle  beraber  anılacaktır..
 97. İnsanlara şükretmiyen Hakka şükretmiş olmaz” demiş sonsuzluk önderi… Şükredilmesi  önerilenin  kim olduğunu  idrâk  edebiliyor musun?..
 98. Hayâlindekini  bırak,  karşındakini  değerlendir!..
 99. Tüm evren  bir hayâl;  sen ise  gerçek, öyle mi?..
 100. Muhakemesi  olmayanın  pişmanlığı da olmaz!..