DOST’TAN DOSTA – 1601 – 1700

Ahmed Hulûsi

 1. Önemli olan benim yanımda olmanız değil; bu ilmin içinizde olmasıdır!.
 2. “Azâb” deyince, ancak el yanması ya da diş-baş ağrısı bilen insanlara ben nasıl anlatabilirim ki, Allah`tan mahrum kalmanın azâbını?…
 3. Yine eskisi gibi, “bunları zâten biliyorum”diye kendinizi aldatarak eski günlerinize mi döneceksiniz?…
 4. Gecekondu üstüne gökdelen inşâ edemezsiniz!…
 5. İnsanlara şu sorunun da sorulacağını çok iyi biliyorum; “Size, yaşadığınız zamanda bu gerçekleri açıklayan bir kovayı üzerinize boşaltmadık mı?… Niçin o suyu değerlendirmediniz?.”
 6. Zaman göresel!…Yaşam göresel!… Yalnızca yaşadığı andan ibaret bir dalgaboyu… İnsan!.
 7. Şeytan ameli olan birbirimizi eleştirmeyi bir yana koyup; kendimizi yetiştirmeyi, eleştirmeyi, düzeltmeyi amaç edinelim!.
 8. Öz`ündeki – “sır”rındaki hakikatı, Kur`ân `ı anlayabilmen için, ancak ve ancak, temizlenmiş- arınmış olman şart!.
 9. Evrensel kişiliğini” fark edemeyenler, geçmişte “bühl” olarak tanımlanmışlardır!.
 10. Beynini yani ilminin gereğini, ister duygusallık, ister başka bir sebeple değerlendiremezsen, bunun sonuçları otomatik yaşanır; kimse de bunu değiştiremez!.
 11. Tanrı” kavramından kurtulmak irfan ile olur, basiret ile olur … Bunu da, tefekkür ve muhakeme ve ilim getirir!.
 12. İnsanlar lâyık olduklarıyla beraber olurlar!…
 13. Değerlendiremediklerinizi atacaksınız; ve sonra da ondan mahrum kalacaksınız!.
 14. ALLAH, korkulacak-eli sopalı- cezalandırıcı bir tanrı değil; haşyet duyulacak Mutlak Yaratıcı`dır!
 15. Resim, ressamı içeremez; ressamın dilediği özelliklerini yansıtabilir ancak!.
 16. Din, ferde gelmiştir; devlete değil , topluma değil, rejimler kurulsun diye değil!.
 17. Din, Allah’ın ezelde yaratmış olduğu bir düzendir. Bunun bildirilmesindeki amaç, kişinin içinde yaşadığı ‘’Sistem ve Düzen’’i anlaması, ona göre kendini geleceğe hazırlamasıdır!
 18. ALLAH” sohbeti yapıp; “tanrı kulu’’ olarak yaşamak da ne demek ki acaba?!…
 19. “İman nûru, Cehennem ateşini söndürür!”, buyuruyor Allah Rasûlü… Cehennem ateşimiz hâlâ bizi yakıyor ise, bu nedendir acaba?…
 20. Geçmişte ezber yollu öğrendiğiniz şeylerin acaba ne kadarı tahkike dönüp, sizi o konuda YAKİNE erdirdi?…
 21. İlim geldikten sonra hâlâ onların hevâsına tâbi oluyorsa mukallit, iyi bir müşrik olarak tanrısına kulluk ediyordur!…
 22. Devâ Kur`ân’ dadır!… Kur`ân “OKU”maya çalışın!.
 23. Anahtar boynunuzda, altın da kasanızda!…
 24. ‘’Yaşam garanti belgen’’ kaç yıllık?!…
 25. Günün 24 saatinin ne kadarında bilinçlisiniz?…
 26. “ALLAH”a, Kur`ân `ı okuyup- ona iman etmeyenler, kaçamazlar!.
 27. Neydi o Âyet?… ‘’İman ettik’’ deyip de imtihanla karşılaşınca, bahaneler bulup zordan kaçanlar hakkındaki?.. İmtihanı, gökten düşecek dosya kağıdındaki sorular zannedenler hakkındaki?!..
 28. Yarın yukarıdan tanrınız megafonla mı seslenecek sizlere?… ‘’Falancanın ağzından uyarmıştım sizleri’’, diye!…
 29. Fakr hâlindekinin duası, hakikatından gelişi dolayısıyla, “OL !” emri gibidir!..
 30. İnsanı “insan” kabul ettiren faktör, bilgisi değildir!…
 31. Toplumun robotu, “insan” olmaz!..
 32. İnsan, özünden ürettikleri kadarıyla insandır!..
 33. Bütün mahlûkat kendi menfaati için yaşar… Vermek ise, “ALLAH ahlâkıyla ahlâklı olan’’a aittir!.
 34. “İnsan” dışında bir varlığa, “ALLAH AHLÂKIYLA AHLÂKLAN!” uyarısı yapılmamıştır… Niye?
 35. PC de harf kaybolmadan bilgiler saklanıyor, ama ‘’İnsan’’ demiyoruz ona!…
 36. Dünyada dikenler güllerden çok daha fazla!…
 37. “Yazgın”   sana neleri kolaylaştırmış? Bu şartlara hazırlanmayı mı; yoksa aksini mi? Hazırlanmayı kolaylaştırmış ve hazırlanabiliyorsan; ne mutlu sana said dostum!.
 38. Ne geldiğimiz âlemin başını kavrayabiliyoruz, ne de geçeceğimiz boyutun sonunu!.
 39. DUA ve ZİKİR mekânizmasını kullanmaz, paslandırıp, bir kenara terkedersin; ki, bunun cezasını da sonsuza dek çekersin!..
 40. Bir de olayı ve kişiyi YAŞAYARAK bak bakalım, o konunun içyüzüne… Acaba ne göreceksin?!
 41. Sükûtu hayâller , daima gerçeklerle karşılaşmaktan doğar… Ne kadar çok sükûtu hayâlin varsa, o kadar gerçekle karşılaşırsın!.
 42. Bilmek ayrı şeydir, idrâk yani inceliği kavramak ayrı şeydir!.
 43. Önce varlığı TEK`e bir indirsek nasıl olur?!…
 44. Kuvvetli bir akıl, tefekküre götürür. Kuvvetli tefekkür, haşyeti getirir!.
 45. İrfanda haşyet, Vahdette seyr vardır!..
 46. Beşeri değer yargıları kalkmadan, kimse kendini tasavvufa girmiş saymasın!..
 47. İnandığınız uğruna nelerinizden vazgeçebildiniz?…
 48. Kapı gibi ortada dururken benliğiniz ve onu oluşturan öğeler; nasıl ‘’ÖZ’DE BİR’’ olmaktan sözedebilirsiniz ki?…
 49. Kendini arayanlara ayna olarak “Din” tebliğ edilmiştir!.
 50. Kendini aramak ve tanımak gibi bir derdi olmayanları, ‘’Din’’ enterese etmez!.. Onlar diledikleri gibi yaşarlar ve sonucuna da katlanırlar!.
 51. Kendindeki hangi özelliği keşfederek onu kullanmak sûretiyle bir cehenneminden kurtulup, karşılığı olarak o cenneti yaşayabildin?…
 52. Yaşamının değil; günün kaç dakikasında karşındakine, kendine davranılıyormuş gibi davranıyorsun?…
 53. Karşındakinin “sen” olduğunun LAKIRTISINI etmek çok kolaydır!… İKi nefes yeter!.. Ya onu idrâk ile hissedip, yaşamak?!.
 54. Yönelişin O`na olsun… Ve ihtiyaçlarını da, eğer bîhaber ise, O`na arzet.!
 55. Bilmezler mi, Güneş’e bulut ermez; ancak oluşturdukları bulutla yerdekileri o Güneş ışığından mahrum bırakırlar!.
 56. Zâtın sıfatları bilinir, eserleri de müşahede edilir!.
 57. Bilmek, şuurdadır… Uygulamak, ef`âl alemindedir.. İhsâ, ilimdedir… İnzâl, zuhurdur!.
 58. İnsanlar, iman edip “Allah”a hicret etmek mecburiyetindedir;  eğer iman ediyorlar ise gerçekten”ALLAH İsmiyle İşaret Edilen”e!.
 59. Bir kişiyi sevip onsuz yaşayamayacağını söyleyen kişi, imanı reddetmektedir!.
 60. Kişi, kendisine azap veren yanlışlarından arınmadıkça cehennemden çıkmaz!…
 61. ŞEFÂAT, seni yanlış bilgiden arındırarak gerçeği idrâk ettirme olayıdır!…
 62. Namaz, kişinin beşeriyet dünyasından arınıp; Allah hakikatına yönelmesidir!…
 63. ‘’Sistem’’, insan için kurulmamıştır… İnsan, ‘’Sistem’’ içinde varolmuştur!.
 64. Önce gecenin zulmeti sonra günün aydınlığı gelir!.
 65. İnsanın bütün özellikleri, genetik yapıda BİLKUVVE gizlidir!..
 66. Kişi, kendi özüne doğru olan yolculuğu yapmazsa, Cennet ortamının melekî varlığı olmak yerine ruh boyutunda hakikatten perdeli olarak yaşamak zorunda kalır!.
 67. Tasavvuftan amaç da, insanın kendi orijinini tanıması çalışmalarıdır!..
 68. Sabır, gâfilin kendini koruma mekanizmasıdır!…
 69. Allah`a iman etmiş kişinin bilinci, tüm yaradılmışlara Allah bakışıyla bakar!.
 70. En büyük ibadet, özündekine yönelmektir… O yönelişin sonunda öze ERENlerden olursun elbette!.
 71. Ayakta Kur`ân okurken gerçekte dilinde okuyan, Kur`ân sahibidir… Onun önünde zâhirinle sen eğilirsin!..
 72. Yargıcınız, vicdanınızdır!.
 73. İdrâkın kadarıyla yanlışlardan korunursun!.
 74. Dilediğini yap… Neticesine katlanacaksın!.
 75. Hitâp edeni algılayamazsan, hitâbı değerlendiremezsin!.
 76. “İman”, Tek bir Fâtır ve Yaratıcının dilediğince yarattığı olaylar içinde yaşadığımızı kabullenmektir!.
 77. Dua noktasına gelebilmiş olanınız varsa eğer; o, kesinlikle duasına icâbet olunacağını bilsin!.
 78. Hissetmemişsen, isteğin taklîdî istek ve duadır… ki o zaman onu hissetmeye çalışmak gerek!
 79. Bilgi kitapları yüklü mahlûkattan değil, ilmi hazmetmiş ehli kemâlâttan olmak mârifettir!.
 80. Sen, idrâkına göre duada olduğun gibi; idrâkına göre de edindiğin çevre içindesin!.
 81. Dua`da yaratış sırrı gizlidir!.
 82. Başkalarının duaları, sizin dualarınız değildir!.
 83. Gaybın, algılama sınırına göre varolduğunu anlayamayanlara söylenecek ne söz var ki!.
 84. Ne alacağınızı merak ediyorsanız, ‘’Dua’’nızı farketmeye çalışınız!.
 85. Yaşam sevgi üzerine kurulmuşken, bunu yaşayamayanlar, hayâllerindeki bir tanrıyla meşguldürler
 86. Namazı kılamayan; yâni âfakta, karşısındakinde Allah nûrunu göremeyenin yaptığı ibadet, kendine ZULÜMDÜR!.
 87. “Şeytâniyet”, gördüğü ile kayıtlamak ve kayıtlanmaktır… “Hilâfet” ise gördüğünü kayıtlamamak, sınırlamamak ve sınırsızlıktan nasip almaktır!.
 88. Zekâ, fikirler arasında çelişkilerden kurtulamazken; akıl, tefekkür okyanusuna açılır kapasitesi ve ilmi nispetinde!.
 89. Şuurunu arıtman önemli, bunu insanlara göstermen değil!.
 90. İNSAN, öncelikle, “Allah”a halifeliğinin hakkını vermek için yaratılmıştır; elbette buna fıtratı müsait olanlar!
 91. Dünya, hikmet yurdudur; ve bu dünyada oluşan her şey, kendinden evvelki sebepler etkisiyle yönünü bulur.
 92. Allah takdiri, olayları oluşturacak sebepler silsilesi içinde açığa çıkacak… Ve bizler, “ân” içre oluşmuşu seyredeceğiz, kapasitemiz kadarıyla!.
 93. Allâh takdiri, olayları oluşturacak sebepler silsilesi içinde açığa çıkacak…  Ve  bizler,  “an”  içre  oluşmuşu  seyredeceğiz,  kapasitemiz kadarıyla! 

 94. HİÇ’likten  (EHADÜSSAMED)  ilmi  (NOKTA)  açığa  çıktı; ilminde kendini seyrederken âlemler (evrenler) adını taktı seyrine! 

 95. İş  işten  geçtikten  sonra  pişman  olmaktan,  verdiklerini  “ego-enaniyet”im  yüzünden  değerlendirememiş  olmaktan  Rabbime sığınırım!  

 96. Allâh’ın örttüğünü hiç kimse açamaz! Allâh basîret ihsan etsin! 

 97. Dünyanın  en  büyük  âlimi  de  deseler,  okuyup  dinlediklerini tekrar  ederek  yaşıyorsan,  gelecekteki  yaşamın  MUKALLİTLER arasında olacaktır! Müşahedendeki keşfin ne? 

 98. ŞİRK,  muhatap  olduğun  noktada  Allâh’ın  Esmâsıyla  zâhir olduğunu  görememektir.  İkiyüzlülük,  yalan,  iftira  gibi  tüm davranışların kaynağı da ŞİRK’tir!..  

 99. Kozmik  potansiyelin,  beyinlerdeki  hologram  dünyalarda kendini seyri ne muhteşem şeydir! 

 100. “HasbiyAllâhu, lâ ilâhe illâ HUve, aleyhi tevekkeltü ve Huve Rabbül arşil azîym.”