DOST’TAN DOSTA – 1501 – 1600

Ahmed Hulûsi

 1. Suçlayanlar şirke girer. Suçlamanın olduğu yerde mutlaka şirk vardır!
 2. Beyninizdeki “şirk” oluşturan düşünceler kalkıp, “ALLAH Adıyla İşaret Edilen”e “iman” ettikten sonra “İSLÂM” ÜNİVERSİTESİ`NE BAŞLAYABİLİRSİNİZ!…
 3. “ŞİRK” olduğu sürece düşüncenizde, henüz “ALLAH Adıyla İşaret Edilen”e iman etmiyorsunuz; yalnızca “tanrınızı” upgrade” ediyorsunuz!…
 4. En büyük yalancı, ilmini paylaşmadığı kişiye “seni seviyorum” diyendir!.
 5. Sevgi, sahip olmak değil; paylaşmaktır!…
 6. Kendimizi tatminse amaç, bunun kolay ve zevkli yolları var… İdrâk ve gereğini yaşamaksa amaç, bunun bedeli hayli ağır!…
 7. Düşünsel kişiliğinden arınmadan, “Allah gibi’’ düşünemez- değerlendiremezsin!…
 8. Mukallid -taklitçi, sembollerin işaret ettiği gerçekleri farketmediği için sembollere hakikat gibi sarılıp- sahip çıkıp; masallamada devam eder!..
 9. BİLGİ, gereğini uygulamak içindir… Bilgi tekrarı, taklitten başka bir şey değildir!…
 10. İnsan, evrenselliğe, özünden gelen evrensellik boyutundan açılabilir; dışarıdan, bedensellikten değil!.
 11. İnsan ezbercilikten ve taklitçilikten çıkmadan, ‘’düşünerek’’ yaşayamaz!.
 12. ‘’Ezberci ve taklitçi yaşam’’dan, ‘’her an düşünerek yaşam’’ katmanına sıçrama yapmak zorundayız!.
 13. Gelecek olan her an, yaşadığın an tarafından olarak oluşturuluyor!.
 14. İlim, bilgi, beyninizi kuşatan hangi surları yıkabildi?.
 15. Yanan bir odadan kaçıp kurtulma arzusu ile yapacaklarınız gibi “OKU”ma gayreti içinde olmadıkça, asla “oku”yamayacaksınız!.
 16. Geçmişte uyarıldı insanlar, ‘’belâ gelmek üzere’’ diye… Onlar ise bunu hiç ciddiye almadılar… Sonrasını Kurân’da okuyun!…
 17. Her insan, kesinlikle, ilminin sonucu olan davranışları ortaya koyar;  “aklı başından alınmadığı sürece!.
 18. Bir bilgiyi tasdik etmek, gereğini de uygulamayı getirir!.
 19. İş, başınıza düştü!… Kimseden fayda yok size… Zîra kimse sizi kendiniz kadar düşünmez!.
 20. ‘’Namaz’’ denilen nesnede, eğer Fâtiha`yı mânâsını düşünerek okuyamıyorsan, acaba ne kadar namazını edâ ettin?
 21. Kendinizden veremediğiniz isabetli cevap, taklidin SONUCUDUR!.
 22. Mukallit, tanrısıyla yaşar!.
 23. Kur`ân `ı “OKU”yamayan, “ÜMMÜL KUR`ÂN”ı hiç okuyamaz!.
 24. İdrâkı oluşmamış ilim, yüklenilmiş yüktür!…
 25. İnsan, insanlığını yitirir; idrâk melekesini kilitleyip, taklitle yaşadığı zaman!.
 26. Lokomotif olun, vagon değil!… Bunun için de tek şart, düşünmesini öğrenmektir!. Ezberciliği terktir!.
 27. Her an, ne yaparsan yap; ‘’niye yapıyorum’’ sorusunu sormaya alıştır kendini!..
 28. Nasibi olan, taklidi bırakıp, tahkike yönelir… Nasibi olmayan da, bu işin dedikodusuyla ömür tüketir!.
 29. Akıllı”, ibret alan; “ahmak” da aynı hataya sürekli devam edendir!.
 30. Perdeyi dışarıda aramayın… Perde, senin bilincin ile ilmin arasındadır!..
 31. Küsen, kendine küser; karşısındakine küstüğünü sansa bile!…
 32. Önce, “hayâlimizdeki TANRIYI” bir yana koyup, “Âlemlerin Rabbı ALLAH”ı öğrenmek mecburiyetindeyiz!..
 33. “TANRI”YA TAPINILIR; “ALLAH”A KULLUK EDİLİR!..
 34. Düşüncenizin temelinde “ALLAH” laştırmaya çalıştığınız “TANRINIZ” yattığı sürece, hayâl dünyanızdan çıkıp gerçeği göremezsiniz!…
 35. Tanrınıza tapınıyorsanız, bilin ki yaşadığınız Cehennem, bunun sonucudur!..
 36. Tanrıya tapınanın cehennemden çıkması mümkün değildir; tanrısına tapınmaya tövbe etmedikçe!.
 37. Hakiki mânâda tarikata girmekten murad, “teslim” olmaktır!.
 38. Tasavvuf; aklı başında, şuurlu, yüksek tefekkür gücü olan üstün istidat ve kâbiliyetli insanların konusudur!
 39. Kelime anahtarları eğer  beyinde düşünce kilitlerini açabilirse; insan, tefekkür âleminin sonsuzluğuna kanat çırpar!
 40. Beğenen, beğendiğine sahip olmak ister; seven, sevdiğinde varlığını yok eder!.
 41. Mi`râc, Rabbine olur… Secde Allah`a olur, sonucu haşyettir!… Haşyet bitmeden Vahdet başlamaz!…
 42. Allah`a yakin elde etmek isteyen kişinin adım atacağı ilk basamak, “tefekkür”dür!
 43. “Dün”ü değerlendirmek, ayrı şeydir; “dünde” yaşamak ayrı şey!.
 44. Secde edenin alnı, Allah`tan gayrına değmez!
 45. Fazilet, yanlışını idrâk ettiğin anda kendine itiraf edebilmek ve onun gereğini uygulayabilmektir!
 46. Varlığınızdaki Evrensel Şuurdan habersiz olarak, kendinizi et-kemik- aynada gördüğünüz sùret sanarak bu dünyadan geçip gidiyorsunuz!
 47. Evreni meydana getiren o müthiş-muazzam güç izin her zerrenizde, bütün özellikleri ile mevcut!.
 48. “Ben” dediğiniz bu varlığın derinliklerinde, ‘’Kozmik Bilinç’’in tüm ilmi ve sırları mevcut!
 49. Beyin dahi, esmâ terkibi sonucu var kabuledilendir!.
 50. Kimini inkâr, ebeden mahrumlardan kılarken; kimini de tasdik, en yüce mertebelere ulaştırdı!
 51. Şu bildiğimiz maddi güçler ötesinde, ilâhi güçler, hepimizde mevcut!
 52. Yol odur ki, hedefe vardıra!.. Seni hedefe götürmüyorsa yol, yol olma vasfını yitirmiştir!
 53. SEN……… ONU ….. görsen ne olur?… Görmesen ne olur!!!…
 54. Resim içindeki fırçanın kıllarından birinin darbe izidir, Hulûsi!… Resim, yapmadan önce tahayyül edilmiştir ressam tarafından; ondan sonra dökülmüştür tuvale!…
 55. “Allah`a âşığım!” diyen, neye âşık olduğunun acaba farkında mıdır?..
 56. Cennette yanma yoktur!… Bu ne demektir, düşünebiliyor musunuz?… Bilincinizin kilitlenmesi!.
 57. Yanmak, şu dünyada bir rahmettir aptallar için… Ahmaklar ise yanmaz!…
 58. Aslan, ne yaptı da Rahmete nâil olarak kuzu düştü önüne?… Kuzu ne yaptı da gazâba uğrayıp Aslana yem oldu?!.
 59. TANRI`nın kaderine sığınır bazıları da!… Bu ne demektir bilir misiniz?…
 60. Yaşadığınız kozadan mutlu iseniz, mutluluğunuz dâim ola!… Değilseniz, gong çaldığı anda sahadan çıkacaksınız ve geri gelip çıkmayı yeniden deneme şansınız olmayacak!…
 61. Tüm hayvanlar alıcıdır… İnsan ise verici… Veren, Allah`tır; alan, mahlûktur!.
 62. Perdeyi kaldıran en önemli faktörlerden biri, VERDİKLERİNİZDİR!.
 63. Mâ`rifet”, şirkten kurtulmak değildir!. Bilin ki “şirkten kurtulmak’’, yalnızca bir başlangıçtır bu işte!…
 64. Çelişkisiz bir biçimde ‘’tanrı’’ kavramından arınmadan, okula başlayamazsınız!
 65. “ALLAH Adıyla İşaret Edilen”in ne olduğunu hâlâ anlamadığınız için, hayâlinizde- ötelerde bir hiçliğe atıyorsunuz tanrınızı; bu da sizin “tanrınız”ın yeni bilgiler ışığında “upgrade” edilmesinden başka bir şey değildir!.
 66. FÂNİ, zaten fânidir; ve Bâkî de Bâkidir… Bir gün Bâkî`nin kalıp da O`nun “HİÇ”liğine ulaşacağınızı sanmanız, bir başka ham hayâldir!.
 67. “HİÇ”lik ötede değil, içinizdedir…Bâki de siz!… FÂNİ, hiç bir zaman varolmadı!.
 68. Kimliğin ile ‘’İlim’’i birleştirirsen, ortaya kilim çıkmasın!. İlmin başına kimliğini sokup, onu kilim etme!… Herkes basıp geçmesin üstünden!.
 69. ‘’Dün’’ kamburuyla ‘’bugün’’ odasına giremezsin!…
 70. Yemin ederim ki kimse seni cezalandırmıyor ve cezalandırmayacak… Yalnızca sen kendi kendini cezalandırıyorsun!.
 71. Kozanı örmekte devam edip, sonra da “yaptıklarıyla filanca beni kozaladı” deyip, kendini tatmin ediyorsun!…
 72. NE yapman gerekiyorsa, ilmin neyi öneriyorsa, vicdanından gelen sesleniş neyse onu dinle!.. Ki, bir aptal olarak yanmayasın!… Ahmak isen zaten yanmazsın!.
 73. Neler kaybetmekte olduğunu idrâk eden kişi, yanan odadan kaçmaya çalışan insana benzer!.. Eğer bu telâş içinde değilsen…. Allah rahatlık versin!.
 74. Yapmadığın çalışmanın karşılığının sana havadan ulaşacağını sanıyorsan, kendini ALDATIYORSUN !…
 75. Taklitçilikle yaşam asla oluşmaz…Taklidi terketmenin yolu da, kabullenmeyi terkten geçer!. Sürekli tefekkürle yaşamakla başlar!.
 76. Önce; yaşamaktan ” düşünmeye geçmek lazım!.
 77. Önce taklitçi bilgilenmeyi terk edip, tahkikçi idrâkı elde etmemiz gerekir; ki, bundan sonra yani idrâkın doğal sonucu olarak yaşam açığa çıksın!.
 78. Direksiyona oturursan, o araba seni götürür!
 79. “MIZ” olan dünya`dan çıkıp “âhiret”e intikal edemezsek; Ölüm = uyanma bizim için gerçekleşmeyecek demektir!.
 80. Yarın âniden fizikî ölümle ayrılsak bu dünyadan; “MIZ”dan ayrılamayacağımıza göre, nasıl bir yaşantı içine gireceğiz?…
 81. Allah bir adamın nimetlerinden mahrum kalmasını isterse, onun üzerine gurur elbisesini giydirir!.
 82. İnsanın en kör oldukları, en yakınlarıdır!…
 83. Hâlâ bir çoğunuz, dünyada yıkılmış Berlin duvarını beyninizin içinde hazine gibi saklıyorsunuz!.
 84. Berlin duvarları değil; ÇİN SEDDİ ile kuşatılmış beyin köyünüzün içinden evreni yargılamaya kalkarsanız, hâliniz komik bile nitelendirilmez!.
 85. Evrensel değerlerden ve ‘’Sistem’’den haberi olmayanın, “ALLAH” sözcüğünü ağzına alması; anadan doğma körün gökkuşağını târife kalkmasına benzer!.
 86. Köyünün değer yargılarıyla galaksiyi yargılayan ahmaklardan olmayı, sanırım hiç bir aklı başında insan istemez!…
 87. Ölümle, herşeyi dünyada bırakıp gideceğini idrâk edememiş kelime ezbercileri, ancak o sözcüklerin lâkırtısını yaparlar!…
 88. Avam, tedbir alır; tevekkülden uzaktır!.
 89. Kişiyi değil, kişidekini göremiyorsan; zâten acil servise kaldırılma durumundasın!…
 90. İnkâr ettiğin her kişide dahi, senin muhtaç olduğun pek çok kemalât vardır!.
 91. Dünyada hangi noktaya gelirsen gel, DAHA` sı vardır… Ve tümü de sonunda terkedilecektir!.
 92. Gerçekte yalnızsın!… Uyuduğundan da mı ibret almıyorsun!…
 93. Bir insanın ‘’akıllıyım’’ sanarak ahmak rolünde olması, inanın ki başına gelecek en kötü hâldir!.
 94. Her gece her şeyi bırakıp yalnız yolculuğa çıkıyorsun başını yastığa koyunca… Hâlâ yalnız olduğunu farkedemiyorsun!.
 95. Ölüm, her an başının üstünde demokles kılıcı gibi… Farkında değilsin!.
 96. Pişmanlık, sana hiç bir şeyi geri getirmeyecek!.
 97. Beynindeki çin seddini burada yıkamazsan, ölüm ötesinde kesinlikle böyle bir şansın olmayacak!.
 98. Sana ulaşan her şey, senin hakkında takdîr olunan şeydir; ki, ulaşmaması mümkün değildir!.
 99. “İnsan” olarak yaratılmamışlığın devâsı da yoktur!.
 100. Denizde yüzüyor olsanız, susuzluğunuzu deniz gidermez; suyu içip hazmetmedikçe!.