DOST’TAN DOSTA – 1101 – 1200

Ahmed Hulûsi

 1. Sınav, yukarıdan yazılı kağıtta test usulü gelmeyecek… Malına, etiketine, en yakınlarının başına gelecek çeşitli olaylar şeklinde gelişecektir!.
 2. Gördüğün kadar düşünmek yerine;  düşünebildiğin kadarını görebilmektir amaç!.
 3. “İstediğim Hak`tır benim!” diyorsan;  bunu pahasını ödeyeceksin dostum!.
 4. Dilediği mânâları üretir, îcat eder, yoktan var eder.  Yoktan var olan “Yok”lar, ergeç birgün ‘’Yok’’luğa döner!.
 5. Yaşamdaki-varlıktaki hakikati görmenin yolu; daima, şuur boyutunda Tek`ten çok`a bakışla mümkündür!
 6. O, öyle bir mutlak karanlıktır ki; bilinen, düşünülen, hayâl edilen, tasavvur edilen,  vehmedilen tüm mânâlar orada düşer!.
 7. Son hedef;  ya  Ef`al boyutunun sayısız mânâ dalgaları arasında çalkalanmak; ya Esmâ boyutunun sayısız mânâları içinde kulaç atmak; ya Zâtî sıfatlarla vasıflanmış olarak endindeki vasıfları seyretmek, ya da bunlarla birlikte kendi Zâtî Hiçliğinin sınırsızlığı ve  sonsuzluğunda “HİÇ” olmak!!.
 8. Sınırsız-sonsuz varlıktaki mânâlar da elbette sınırsız ve sonsuzdur!.
 9. “Kör”lükten kurtulmanın da yegâne yolu, önce, bilincimizi gereksiz ve yanlış bilgilerden arındırmaktır!
 10. Koza, ipek böceğinin gelişmesi içindir;  ebediyyen içinde yaşanmak için değil!.
 11. Kuvvetli kişiliğin, kapsamlı düşünen beynin, “herkes”e ihtiyacı yoktur!..
 12. Bilincin sınırları, kayıtları, blokajı ; kendisine yüklenen yanlış bilgilerle meydana gelir!.
 13. İlâcı yutmadığın sürece hiç bir faydası yok!
 14. Sorgulamak, düşünebilme yeteneği olan beyinlere has bir özelliktir!.
 15. Esmâ Zât’ın bir zuhûrudur, gayrı değildir; ama zuhurla da kayıtlanmaz!.
 16. Kolaylaşanlarına bak; geleceğini görmeye çalış!.
 17. Rasûlullah Aleyhisselâm`ı sevmekten amaç; O`nun hâliyle hallenip, O`nun ilmi ile ilimlenip, O`nun şuuru ile şuurlanıp, O`nda yok olmaktır!.
 18. Ne var ki, her kozadan çıkış- her rahimden çıkış, büyük zorluklarla olur!.
 19. Seven, sevdiğine varlığını teslim edip, O`nda yok olduğunda ‘’ikilik’’ kalkar!.
 20. Ötedeki tanrın için verdiklerine değil; Özündeki Allah’a ermek için yaptıklarına bir bak!.
 21. Önemli olan; seni seveni-sana söveni görebilmek!  Musa`da olduğu gibi, Firavun`da da Hakk`kı görebilmek!
 22. Yaşam, bir sistemdir!. Sistemde kesinlikle mâzerete yer yoktur!
 23. Allah`ın kapısını ısrarla çalın… Açılacağına garanti veririm!
 24. “Değer yargılarımız”, Allah`ın indindeki değerler’’i fark etmekle başlar!
 25. Ben seni kendi yolumla Allah`a erdiremem! Sen kimseyi Allah`a erdiremezsin! Senin özüne giden yol, ‘’Allah yolu’’dur!
 26. Akıllı insan, hiç değilse akşamdan akşama Allah`la konuşur; yatağa girip de, kendi başına kaldığında.. İşte o zaman, kapa gözlerini, içinden başla konuşmağa!.
 27. Taklitçi olma!.. Tahkik, alttaki noktayı yukarıya doğru çıkartır!
 28. Cennette amel konuşur! Cennetin girişi amele dayanır! İbadetin getirisi de ibadet etmeden gelmez!
 29. Dua kadar insanı hedefine ulaştırıcı bir şey yoktur!
 30. Allah`tan gayrını görmeme hâlini yaşayan, “Daimî oruç”tadır!
 31. Tasavvuf,  külliyen TAHKİK mesleğidir; asla taklid değil!.
 32. “Bâtın”, gördüğünün algılayamadığın yanıdır!.
 33. Unutmayalım ki her kilit, ancak şifresine uygun anahtar ile açılır!.
 34. Sakın aynada gördüğünüze aldanmayın !.. İnsanın kendi hakikatını görmesine-anlamasına en büyük engel, gözbebeğidir!
 35. “Tanrı”, tapınılacak ötendeki bir varlıktır… “Allah”, kulluk edilegelmekte olan  özündeki Hakikat`tır!.
 36. Kendindeki hangi mânâyı oluşturmayı dilediyse,  o mânâya uygun sûreti dilediği boyutta oluşturmuş ve o sûrette o mânâyı yaşamıştır!
 37. DUA ve ZİKİR için kimseye muhtaç değilsin ve kimseyi aracı koymak zorunda da değilsin!..
 38. Şeytan, en büyük şeytâniyetini, insanları birbirleriyle uğraştırmak sûretiyle ortaya koyar!
 39. Eğer anlatılanları idrâk edebiliyorsak, muhtemeldir ki, onun gereği olan fiilleri uygulamak da bizim için mümkün olabilir!.
 40. Gerçeği idrâk ederek, “insan”lık ve “halife”lik şeref ve haysiyetine ulaşmak isteyenler, şunu âcilen ve zorunlu olarak idrâk etmelidir ki; mukallitten ders alınmaz ve TAKLİDLE HAKİKATA varılmaz!
 41. “Ben onu seviyorum, ona âşığım” denip de ondaki özelliklerle ile hâllenmedikçe, O`na ulaşmak-O`na vâsıl olmak asla mümkün olmaz!.
 42. Önemli olan, musluk değil; musluktan akan sudur!
 43. FÂTIR, beyinlerimizi, “TEK”i çok olarak algılayacak bir özellikle yarattığı içindir ki biz “TEK”i ‘’çok’’ görmeye sonsuz dek devam edeceğiz!.
 44. Attığın her adımda, o yaptığını niye yapmakta olduğunu düşünmek ve sonuçlarının sana neler getirebileceğini de hesaba katmak zorundasın… Ki, sürekli düşünme melekesi gelişsin!.
 45. Zâhir olanı bırakıp ötede sevecek aramak, ancak gaflettir!
 46. Bütün insanlar her dalda birbirlerinden yararlanırlar ama tâbi olunacak tek zât, Rasùlullah`tır!.
 47. Duygu ve şartlanmalarla O`na yanaşanlar, neticede O`na karşı cephede yer almışlardır!
 48. Gerçeği bilen kişi için yaradılmışlar arasında katiyyen tefrik yoktur.. Her varolan, özel bir değerdir!
 49. Hak, “tenezzül” eder; kul “urûc” eder!
 50. Biz, Allah indinde bir HİÇ`iz!
 51. Nesneler sûretiyle, o birimler sûretiyle dilediğini yapmakta olanın adıdır “ALLAH”!
 52. Sistemdeki bağlantıları kuramamamızın, kafamızda beliren suallerin sebebi ; hep , “ALLAH” kavramını anlayamamamız!.
 53. İlim ve hikmetin ötesine ulaşmak isteyen, hiç bir zaman eline geçenle yetinmemeli; daima ötesini “NİYE” kelimesiyle araştırmalıdır!
 54. Allah, bir tanrı değil! Yukarından seni seyredip, seni imtihan edip, seni yargılayacak bir ” hâkim tanrı” değil!.
 55. “ALLAH” kelimesini değil; “ALLAH ADIYLA İŞARET EDİLEN” cümlesini beyninize kazıyarak düşünmeye   başlayın!.
 56. “Vicdan”ına hesap vermekle, ‘’Allah`a hesap’’ vermiş olacaksın!.
 57. Sen, Allah`ı bir tek Kur`ân `la kayıt altına alamazsın! O`nun sonsuz kelâmından bir kelâmdır, KUR`ÂN ! Ve yaşadığımız âlem, O `nun sayısız-sonsuz âlemlerinden bir âlemdir!.
 58. Ressam, binlerce resim yapar. Her bir resim, ressamın bir özelliğini yansıtır. Ama resim, ressam değildir!
 59. Cennete giden hiç kimsenin cennette mertebesi yükselmez!
 60. “Özgür düşünce” tabanında yetişmemiş; verileri, şartlanmalarıyla değerlendirme zorunluğu içinde kalanlar, apaçık gerçekleri göremezler ve kavrayamazlar!.
 61. Yolculuk ALLAH`tan başlar ve ALLAH ile ALLAH`a olur ise, son derece kısalır!
 62. Bizim Allah`ı bilmemiz, Allah`ın mutlak olarak bilinmezliğini bilmemizdir. Bunu bildiğimiz zaman, işte Allah`ı bilenlerden olmuş oluruz!
 63. Hepiniz “Kul Hûvallahu ahad”ı ezberlemişinizdir. Hiç içinizde “Hûvallahu ahad”ı söyleyen var mı?
 64. Kuru kuru besmele`yi tekrar etmek, lagara-lugara-lak-luk demekten farksızdır! Besmele`nin mânâsını düşünerek söyleyeceksin!
 65. Ne zaman ki bu bedeni yitirir, bu ruh yapı içinde yalnızca bilinç olarak varlığımızı hissederiz, o zaman neler kaybettiğimizi anlarız!.
 66. Özünde olanın ne olduğunu bilmeden, onu sevmen mümkün mü?
 67. Sistem, ürettiğinin ve dağıttığının türünden alman üzerine kurulmuştur!
 68. “ALLAH” diyoruz, sonra da tanrıyla kıyaslamaya kalkıyoruz!.
 69. “Melekûtundan” gâfil olan, “Allahadıyla işaret edilenden hayli hayli gâfildir… Ömrü, ismi tanrı edinerek tamam olmaktadır!.
 70. Tanrılar ve toplumu yönlendiren rüzgârlar, o toplumun zeki veya güçlülerinin, toplumu yeme araçlarıdır!.
 71. “Dua”dan mahrum olan, hem özündeki o kuvvetleri kullanmaktan mahrum kalır; hem de o duaların getirisinden!.
 72. Dua takdirdendir… Ancak ne şekilde ve ne zaman icâbet olacağı da takdir sınırlarına dahildir!.
 73. Herkes, kendi aklı-mantığı-iradesi ile kendi yolunu çizmek mecburiyetindedir, ‘’İslâm Dini`nin Sistem ve Düzeni’’ne göre!
 74. Mutlak bilinçli kulluk, ancak “FAKR” ile tamam olur!.
 75. Vücudumuzdaki her hücre, tüm kozmosu içerir. Her yağmur damlası ve her yaprak da!.
 76. İnsanın yeryüzünde varoluşunun amacı, hilâfetinin hakkını vererek yaşamasıdır!
 77. İnsanın doğal davranışı, bildiklerine göre değil; kavradığı kadarına göre oluşur!..
 78. Okyanustaki balık için “su”, bitmez tükenmez olarak algılanmasına rağmen; ona, dünyayı kuşatan gerçeğin hava olduğunu kolay kolay anlatamazsınız!.
 79. Düşünebilen beyinler, Kur`ân-ı Kerîm`i anlamak istediklerinde çok önemli işaretler ve uyarılarla muhatap olmaktadırlar!
 80. İş yapanlar eleştirilir… Eser ortaya koyamayanlar da, eser bırakanları eleştirir!.
 81. İnsan, dünyada yapacağı çalışmalar ile yarın karşılaşacaklarını oluşturacaktır!.
 82. Ne ötelerde bir yerde oturup bizi sınayan ve sonunda da hoşuna gitmezsek Cehennemine atacak olan Tanrı var; ne de kandırabilirsek Cennetine sokacak ilâh!.
 83. Yaşadığımız âlemdeki tüm Doğa düzeni ve kanunlar gerçekte “ALLAH DÜZENİ VE SİSTEMİ”dir!.
 84. Bir gün gelecek, Allah`ın varlığında “yok” olduğunuzu farkedeceksiniz ve cehenneminizin ateşi sönecektir… “Yok” olduğunuzu farkettiğiniz zaman, bilmem aynada kendinizi mi göreceksiniz; yoksa kendiniz “yok” olacak da, ayna mı Bâkî kalacak?.
 85. Yüzmeyi, yüzmesini bilen öğretir!. Hayatında deniz görmemiş adam eğer, “yüzüyorum ve öğretiyorum” derse; koyver yüzmeye devam etsin!.
 86. Arınmanın pahası, herşeyinden geçmektir!.
 87. Seni yaşatanlar, bir ömür boyu yaşatır; ama sonunda helâkın mukadderdir!..Seni “ölmeden evvel öldüren”, Dost`undur!.
 88. Neye bağlanırsak ondan kopmanın acısını ve ızdırabını duyacağız. Allah yalnızca kendisine bağlanmamızı istiyor, kendisine teslim olmamızı istiyor!
 89. Mi`râcım, beynimden derûnuma uzanan bir kuyu!.. O kuyuda derûna daldıkça, varlıklar ve yaratılanlar ortadan kaybolur ve sonunda NEFSİM!. Geride sadece bir HİÇ!.
 90. Bilgisayara, bütün bildiklerimi virgülüne kadar yükleyebilirim… Ama bu ilmi Bilgisayar yaşayamaz ki!!!..
 91. Herkesin gerçeği, onun idrâkının eriştiği kadarıdır!.
 92. ’’Teslimiyet’’ demek; kişinin kendisini İLME, İRFANA teslim etmesi demektir… Ayakkabı boyayıp, havlu tutmaya demek değil!
 93. Din kapsamı içinde öğrendiğiniz her şeyin, gerçekte birşeylerin sembolü olduğunu; ve bu sembollerle çok daha farklı şeylerin anlatılmak istendiğini farketmediniz mi?.
 94. ‘’Eûzü’’ çekilmez, yaşanır!
 95. ‘’Dedim ki, dedin ki, dediki…’’ lerle  TAKLİTTEN ÇIKIP TAHKİKE ULAŞACAĞIZ, öyle mi?!.
 96. Pişmanlık, gafletini farketmenin sonucudur!.
 97. Şefâati tepen, sonucuna katlanır!
 98. Aldığınız ilim konusunda ZAN üzere olmadığını tesbit etmenin yolu; o aldığın ilmi, ‘’Sistem’’e uygulamaktan geçer!
 99. Yarın Rasûlullah`ın huzuruna çıktığınızda, ‘’sana imanım dolayısıyla elimden gelen her seyi yaptım’’ diyebilecek yüzümüz var mı?
 100. Taklitçilikle asla ‘’Hakikat’’e geçilmez!