DOST’TAN DOSTA – 1 – 100

Ahmed Hulûsi

 1. Bilelim ki:Sadece, samimiyete erenler ve ona tâbi olanlar Hakikata erecektir!..
 2. “Başarı”, Hakikatın yolunda samimiyet ve sabırla yürüyenlerin ereceği sarayın adıdır.
 3. Terkedebildikleriniz kadar ileriye geçebilirsiniz,  yönelişiniz  gerçeğe  olduğu  sürece.
 4. Her kapıyı açan tek anahtar vardır: SAMİMİYET !.
 5. Biliniz ki, samimiyetin açamayacağı kapı mevcut değildir!.
 6. İnsan ile diğer yaratılmışlar arasındaki fark; birincisinin, gördüklerinin ardına geçebilmesi kadardır!
 7. Karşısındakini kendine tercih edemeyen kişi, samimiyetten çok uzaktır!.
 8. Samimiyet, karşınızdakinin hak ve hukukuna tecavüz etmeyen teklifsizliktir!.
 9. Gören, düşünebilen ve idrâk yüceliğine erenlerden olmaya çalışınız!.
 10. İdrâkın yüceliğine eremiyorsanız, inkârın basitliğinden sıyrılınız!.
 11. Ne mutlu, Gerçeğe erene; ve O`na tâbi olabilene!..
 12. İnsan ismine liyâkatınız, insanlara erişen iyiliklere vasıta olabilmeniz nisbetindedir!.
 13. Aldıklarınız kadar basitliğe, verdikleriniz kadar yüceliğe yaklaşırsınız!.
 14. Zirvede oturmaya, sadece verenlerin hakkı vardır!
 15. Kadın, hisleriyle hareket eden; erkek, özündeki gerçekle davranışlarını düzenleyen yaratığın  adıdır!.
 16. Gerçeğin yoluna adım atanlar, şeklin ötesine geçmeyi başaranlardır!.
 17. Eren, özündeki Hakikat noktasında eriyendir!.
 18. Eriyen, erendir… Ermedikçe, eriyemezsin!..
 19. Mükâfata hak kazananlar, sadâkat sahipleridir!.
 20. Basit kişilerin basitliğine, kendilerini bilemeyişleri vesîle olmuştur!.
 21. Pişmanlığın acılığını tatmak istemiyorsanız, hemen elinizdekileri değerlendirmesini öğreniniz!.
 22. Dostluğu yürüten, fedakârlıktır!.
 23. Câhil, idrâktan nasîbi olmayandır!.
 24. Zamanın ötesine geçebilenlerin iki özellikleri olur; ilim ve vericilik!.
 25. Anlayamadığımı anlamamaktan, Rabbıma sığınırım!.
 26. Zavallı, yaradılışındaki gayeden bîhaber olandır!.
 27. Görgünüz, yaşadıklarınız nispettedir!.
 28. Gözlerinizi kapadığınız anda madde ötesine geçemiyorsanız, biliniz ki çileniz sürecek!..
 29. Geçmişin telâfisi olmayacağını unutmayınız!..
 30. Kaçınılması zarûrî olan hususların başında istismarcılık gelir!.
 31. Süratinizin artmasını istiyorsanız, vites değiştirmesini öğreniniz!.
 32. Değerlendirmek, hikmetini idrâk ve gereğini tatbik etmekle mümkündür!.
 33. Çıkış noktanızı, yolunuzu ve hedefinizi tespit etmiş miydiniz?..
 34. Yaşadığınız günün değil, zamanın fevkindeki insan olmak mühimdir!.
 35. İsmini, zamanın silemediği öze ermişler arasına girmeye çalışınız!.
 36. Sonlu olmak istemiyorsanız, rotanızı sonlulara göre ayarlamayınız!.
 37. HİKMET, basitlik kavramını yok etmiştir!.
 38. Biliniz ki, değerlendiremedikleriniz de en az değerlendirebildikleriniz kadardır!.
 39. Allah indinde, basitliğin yeri olmadığını idrâk ediniz!.
 40. Sonsuzluk, algıladıklarını hakkıyla değerlendirebilen ve idrâk ettiklerini tatbik edebilenlerin hakkıdır!.
 41. Basit görmeyiniz, değerlendirmeye çalışınız!.
 42. Kendinizi bilemiyorsanız, yaşamı değerlendirebilme imkânlarından yoksunsunuz!.
 43. Görünüz ve susunuz; dinleyiniz ve gene susunuz; öğreniniz ve gene de susunuz.Tâ ki, konuş, denilene kadar!..
 44. Biliniz ki zamanı geldiğinde dahi söylenemeyecek gerçekler vardır!.
 45. Karşınızdakilerin de, size karşı dile getiremeyeceği şeyleri olduğunu unutmayınız!.
 46. Sırların açılmasını istiyorsanız, “sır” saklamasını öğreniniz!.
 47. Zamanın değiştirebileceği şeyler için hüküm vermeyiniz!..
 48. En büyük ihânet, sırları ifşâ etmektir!..
 49. Sırrı ifşâ eden, cezasını “sır”lardan uzak yaşamakla öder!..
 50. “Zan”ınızdan geçip, onu terketmedikçe, seyredemezsiniz!.
 51. Hak`kın yüzündeki perde, zanna ve şartlanmalara dayanan hükümlerinizdir.
 52. Samimiyetiniz, karşınızdakine açılabilmeniz kadardır!.
 53. Karşınızdakiyle tartışırken, kendinizi onun yerine koyabiliyor musunuz?..
 54. Hakareti hak ettiyseniz, ses çıkartmayınız; şâyet hakketmediyseniz, üstünüze alınmayınız!..
 55. Rakamların sonu olmadığını bilirsiniz değil mi?..
 56. Dünyada yeri dolmayacak tek kişi, annenizdir.
 57. Her şeye rağmen sizi affedebilecek insan, annenizdir.
 58. Çokluğu görünüz, azınlığı değerden hâli bırakmayınız.
 59. Zamanı, bakış açılarının ötesinde değerlendiriniz.
 60. Ulaşacağın cennet, aklına yön vereninki kadardır!.. Bu, eşin de olabilir; bir ârif de!… Kılavuzun kim ise, sonucunu yaşayacaksın!
 61. Hikmetleri tesbit, seslenişe vasıta olabilmeniz nisbetindedir.
 62. Aynı anda, iki ayrı âlemde yaşıyabiliyor musunuz?
 63. Ben, sen ve O`nun kalktığı yere gittiniz mi?..
 64. “Halife”, her devirde mevcuttur; sayısı değişenler, O`nu görebilenlerdir!
 65. Dünya ve kâinat, bilincinizde ufalıp  kaybolup gitti mi hiç?…
 66. Aslı olmayan gölge gördünüz mü?.. Gölge “var” mıdır?..
 67. Nasibinde olmaması, yaradılışındaki mahrumiyetindir; ki asla değişmez.
 68. Yüzeyde kaldığınız sürece, dalgalardan kurtulamayacağınızı biliniz.
 69. Vermek zorunda olduklarınız, almak istedikleriniz nisbetindedir.
 70. Zavallılığın, karşındakinin sözlerini anlamadığın halde, anladım sanmakla başlamıştır.
 71. Kafan boş, gözün boş, gönlün boş; gurur niye?..
 72. Bireyselliğin izzeti zillettir!.. İzâfî benliğin izzeti peşinde koşanlar ergeç zilleti tadacaklardır.
 73. Lâyık olduğunu bilebilmek ve ona tâlib olmak, özünün izzetindedir.
 74. Tedbir, insanın emniyet sübabıdır.
 75. Oduna esans dökmüşler, gül sanmış kendini!..
 76. Avamın ölçemediği insan büyüktür…
 77. Korkundan veya utancından değil, idrâkından dolayı işini Bilen`e bırak.
 78. Ahmak ile aptal arasındaki fark, birincisinin, izah edileni de anlamamasıdır!.
 79. Mârifet, imtihan veya çileye tabi tutulanın “Allah bilir işini” diyebilmesidir.
 80. Gayb, Allah`ın yaratmadıklarının adıdır, gerçekte!..
 81. Yaradılmışın hakikatına eremeden giden insan, â`mâdır!.
 82. Aklın da bir hacmi olduğunu unutmayınız.
 83. Kâinatın genel yapısı ikidir; birinde kalanlar pişmanlık duyarlar.
 84. Avam, kendinden evvelkilerden aldıklarına, kendinden bir şeyler eklemeden sonrakilere devreden kişiler topluluğudur.
 85. Her insan, bir diğerinden başka mükemmeliyete sahiptir.
 86. Kusurlarınızı yüzünüze vuranlar biliniz ki sizi sevmektedirler.. Bazen çekemeseler de!
 87. Yapacağınız hareketlerin gerçek sebebini düşündükçe kendinizden sıyrılır; neticeye erdiğiniz nisbette de özünüzün gereğini yaşamaya liyâkat kazanırsınız.
 88. Her insan mükemmel olarak yaratılmıştır… Ancak bazıları, yaşarken mükemmellik kavramından uzaklaşırlar…
 89. Aklınıza gelenlerin değil, onları istikâmetlendirişinizin tabiî neticesine katlanırsınız.
 90. Kalbe dudakların tesir ettiğini sananlar aldanmadadır… Kalbe tesir edenler, kalblerdir!. Dudaklarsa, kulağa erişebilirler.
 91. Seni sevenlerin sevgisinin, gerçekte “Allah”a olduğunu farkedebildin mi?..
 92. Geçip giden şeylerin seni üzmesine fırsat verme ki, ânını değerlendirmekten geri kalmayasın!.
 93. Beynin tefekküre yöneltilmemesi, ona yapılan en büyük zulümdür!..
 94. Sonsuzluk için varolan yeryüzündeki en mükemmelin, sonluluk batağında mahvoluşu ne acıdır!..
 95. Sevdiğin için varsan, niye kendini düşünerek yaşıyorsun?..
 96. Tüm varlığını ayakları altına seremediysen, sevgin kemâline erişmemiştir.
 97. Gerçek sevgi, sahibini, önce gururunun kölesi olmaktan kurtarır.
 98. Sevdiğinle beraberken etrafı gözün görüyorsa, bil ki sevginde yalancısın, sadece kendini aldatıyorsun.
 99. Kendini tanıyamamanın sana verdiği zararı, dünyadaki tüm varlıklar birleşseler veremezler!..
 100. Koyunlar da yiyip, içip, çiftleşip, uyuyorlar… Farkında mısın?.