İNSAN VE SIRLARI 2

Ahmed Hulûsi

Allâhû Teâlâ’yı, âlemi ve âlemde yürürlükte olan kanunları bilememekten ileri gelen bazı önemli görüş hatalarına da bu bölümde değinmek istiyoruz. Günümüzün en önemli dargörüş hatâları şunlardır:

1- Varlığın tekliğini (vahdet) kabul sonucu, insanın madde ötesi bir varlık olduğunu benimsemek suretiyle, bedenen yapılması zorunlu birtakım ibadetleri yapma gereğini duymamak.

2- Tamamıyla şekil üzerinde durup, işin hâl ve tefekkür yönünden mahrum kalarak; şekle uymayanları son derece cahilane bir şekilde “kâfirlik” ile itham etmek, parmağını kıpırdatanı cehenneme gitmekle itham etmek!..

3- Hayalinde, mantığına ve şartlanmalarına uygun bir “Tanrı” yaratıp, ona “ALLÂH” adını takmak ve sonra da herkesin davranışlarını, o kendi ilâhına göre yorumlamak!..

4- Kur’ân-ı Kerîm’de varlığı uzun uzun ve açık seçik bildirilmiş olan “CİN” ve “MELEK” gibi varlıkları inkâr edip, onları “mikrop” veya “şeytanî duygular” gibi çeşitli yorumlar ile tevil edip; beş duyu dünyası içinde hapis yaşamak.

5- “İlim Çin’de olsa alınız”; “Hikmet müminin yitiğidir, onu nerede bulsa alır” şeklindeki Allâh Rasûlü emirlerine kulak tıkayıp, “sadece bir kişinin ağzından ilim ve hikmet çıkar zannıyla hayatlarını heba edenler.

6- DİN konusunda herhangi bir araştırma yapmadan; dinin bildirdiklerini inkâr mahiyetinde olan, spiritizma, ruh çağırma, ruhlarla görüşme, uzaylılarla görüşme gibi konulara kapılıp; Hz. Rasûlullâh(aleyhisselâm)’ın ölüm ötesine dair bildirdiklerinden mahrum kalma!.. Neticesi, gereği gibi gideceği ortama hazırlanamama ve ebedî hüsran!..

7- Elinde sihirli kılıç, beyaz atlı(!) MEHDİ bekleyip; bu beklenti içinde ömrünü boşa harcamak!..

8- DİN’i siyasî bir olay sanıp, devletin rejimini yıkmak, değiştirmek için uğraşıp; esas yapılması gerekenlerden haberi olmayanlar.

9- DİN âhiret işidir, deyip; dini âhirette lazım sanarak, ölüm ötesi gerçeklerden habersiz bir biçimde sırf dünya için yaşayanlar.

10- Allâh’ı ötelerde bir koltuğa oturtup, dini insanların dünya üzerinde huzur ve sükûn içinde yaşamaları için Allâh Rasûlü tarafından icat edilmiş bir nizam olarak mütalaa edenler.