Yenilen

BEYNİNDEKİ HOLOGRAM DÜNYAN

YENİLEN! Ahmed Hulûsi İster inan ister inanma… İster kavra ister kavrama! İşte mutlak bilimsel gerçek! Hayal dünyanda yaşıyorsun! Görüyorum dediğin; algıladığın her şey, beyninin içinde…

YENİLENİN ARTIK!

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Yeryüzünde yaşamış en muhteşem beyin ve insan, Allâh Rasûlü ve son Nebisi Muhammed(aleyhisselâm)’ın açıkladıklarını anlamamış insanların, hayallerinde tasavvur ettikleri “elçi peygamber”anlayışı yüzünden, nelerden mahrum kaldıklarını…

“NOKTA”NDAKİ KUDRET

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Sır, “nokta”ndaki kudrette! Sende bunu açığa çıkarttığında yağmur gibi üzerine düşmeye başlar çevrenden iftiralar, yalanlar, saptırmalar, karalamalar! Belâlar iner üzerine! Seni ve senden açığa…

NİÇİN “DATA”?

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Seyre girdik… Seyredebildiğimizce… Paylaşmaya çalıştık, dilimiz döndüğünce… Ama yazdıklarım için “çok ağır ve derin konular, bu kadarına ne gerek var” dendi!.. Oysa,…

“İLMÎ SÛRET” VE HOLOGRAM

YENİLEN! Ahmed Hulûsi “DATA” diledi… (Bir şeyin olmasını irade ettiğimizde “OL” hükmünü “OLUŞ” takip eder “AN” içinde.) “Bilinmek için âlemleri, bilmek için Âdem’i yarattım”!.. Ramazan ayı “oruç” ayı… “İman”ın gereğini hakkıyla yaşayarak “ORUÇ” tutanlar, “ilâhî kuvvelerle tahakkuk” etme bayramını…

MUHTEŞEM İRSÂL

YENİLEN! Ahmed Hulûsi  “Nokta”, irsâl oldu âlemlere “beyin” adıyla da… “Beyin” aynasında seyreyledi kendini! “Beyin”le seyredince kendini, “Beni gören Hakk’ı görmüştür” şeklinde açık etti vechini! “Hakikat-i Muhammedî” irsâl olduğunda, Muhammedî hakikat zâhir oldu; Muhammed…

“İMAN” NEYE?

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Dostlarım, bu yazımla “iman”ın hakikati, “Risâlet”, “Nübüvvet” ve “Velâyet” hakkındaki bazı düşüncelerimi paylaşmak istiyorum. Konuya, bugüne kadarki “evren içre evrenlerin beş duyuya göre çoğulluğu”na karşın, realitede “TEK, som, bölünmez,…

ALLAH RASÛLÜ’NE GERÇEKTEN İNANIYOR MUYUZ?

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Bir ilâhi geliyor uzaktan kulağıma tatlı tatlı, değerli ses Ahmet Özhan’dan… “Bu bir rıza lokmasıdır; yutamazsın demedim mi?” Erenlerden biri demiş bu…

ÖRTÜLEN GERÇEKLER

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Bizlere “dinci” diyen “dinsiz”lerle tartışmak abesle iştigal; çünkü onlar, içinde yaşadıkları Evrensel Sistem’i “OKU”makta özürlüler! Onlar, “DİN” konusunu tartışabilecek yeterli veritabanına sahip olmadıkları için, bırakın onları bir yana…

MUHTEŞEM KAYNAK

YENİLEN! Ahmed Hulûsi “HOLOGRAFİK EVREN” gerçekliği, bildiğiniz üzere, geçtiğimiz yüzyılın en önemli bilimsel bulgularından birisi… Batıdan doğan bilim güneşi, insanlığı, varlığın “TEK”liğine giden yolda düşünmeye; tanrı kavramından…

KUR’ÂN SIRLARININ DERİNLİĞİNE

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Neyleyim, daha nasıl edeyim? Daha nasıl anlatayım? Anlamıyorlar!.. An-la-ya-mı-yor-lar!.. Bilim anladı varlığın ne olduğunu! Ne var ki, bugün bulduklarını, yüzlerce yıl önce evliyaullâhın…

KUR’ÂN MUCİZESİ “EKBER”İYET

YENİLEN! Ahmed Hulûsi “Yeni Çağ’a girdik” demiştim önceki yazımda… Nedir bu “Yeni Çağ”? Eşsiz muhteşem insan Muhammed (aleyhisselâm)’ın uyarılarından birinde yer alan bir gerçeğin, günümüz bilim dünyası tarafından keşfi……

KUR’ÂN VE YENİ ÇAĞ

YENİLEN! Ahmed Hulûsi “1428”… ! ? Yeni bir yıla giriyoruz bugün… Yeni bir döneme… Hayretteyim!.. Hicreti esas alan Müslümanların takvimine göre yüzyılın başını 27 yıl…

KURÂN`I NEDEN ANLAMIYORUZ?

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Niçin, Kur’ân-ı Kerîm’deki ve tasavvuf dünyasındaki mecaz ve işaretleri tekrarlamakla avunup, onların işaret ettiği gerçekleri fark edemiyoruz? Niçin, beş duyu sınırları içinde düşünmekten kendimizi kurtarıp, kozamızın içinden…

SALÂVAT VE AYNA NÖRONLAR

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Bugüne kadar yazmadığım bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum… Ama önce şu biline… Acelem yok! En kötü ihtimalle, birkaç yıl içinde, belki de dünyamı…

HZ. MUHAMMED’İN MUCİZEVÎ TESBİTİ

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Yeryüzüne gelmiş en muhteşem beyin Allâh Rasûlü Muhammed (aleyhisselâm)’ın mucizevî bir tespitiniaçıklamak istiyorum bugün… Yaklaşık on sene önce “Hazreti Muhammed Neyi Okudu?” isimli kitabımda detaylı olarak anlattığım üzere,…

TAOİZM – BUDİZM – TOTEMİZM – İSLÂM

YENİLEN! Ahmed Hulûsi “Müslümanlar Dünya üzerinde niçin geri kalmış toplumlar hâline gelmişlerdir, İslâmiyet en mükemmel ‘DİN’ anlayışı ise?” Çokça sorulan bir soru bu bana!.. Ve…

YANMAMAK İÇİN

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Stres ve bir kısım hastalıklarınızın yakışından kurtulmanız için “Rabb-ül âlemîn”e iman etmeniz zorunludur! “Rabb-ül âlemîn”i tanımak ve O’na iman etmek, cehennemden kurtulmak için zorunludur!…

TANRI ULU MUDUR?

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Tanrı ulu mudur?.. Ne kadar uludur?.. Tanrıya tapınılır mı?..      Kimilerine göre, tanrı vardır gökte bir yerde, arşı üstünde oturur, uludur; o ulu…

AÇIK KONUŞALIM

YENİLEN! Ahmed Hulûsi Müslüman toplumlara, “İslâm adıyla Hazreti Muhammed (aleyhisselâm)’ın bildirdiği ORİJİN DİN ANLAYIŞI” anlatılmadığı sürece, bugünkü toplumsal kargaşa asla son bulmayacak; hatta daha büyük çatışmalara…