Yaşamın Gerçeği

KUR’AN MUCİZESİDİR YAŞADIĞIMIZ “ALTIN ÇAĞ”

YAŞAMIN GERÇEĞİ Ahmed Hulûsi Öncelikle belirteyim ki, fakîrin müşahedesine göre… Kurân-ı Kerîm’in ana mesajı, ismi “Allâh” olanın, El Vâhid – El Ahad – Es Samed özellikleri dolayısıyla; kendinden…

NEFSİNİ BİLEN RABBİNİ BİLİR!

YAŞAMIN GERÇEĞİ Ahmed Hulûsi Bilelim ki… Bütün ilimlerin başı, Allâh’ı bilmektir! “Allâh”ı bilmeyenin ilmiyse, boşa emektir! “ALLÂH’ı (adıyla işaret edileni) hakkıyla değerlendiremediler!…” diyor Kur’ân, 22. Hac Sûresi 74. âyetinde… Öyleyse…

İNSAN, DÜNYA, EVREN, İSLÂM

YAŞAMIN GERÇEĞİ Ahmed Hulûsi Gerçek dünyamız, “KOZA”mız! Oysa, “KOZA”mızı gerçek Dünya sanıyoruz! “Kozamız”ın dışındaki gerçek Dünya’dan acaba haberimiz var mı? Nerede yaşıyorsunuz şu anda? Bu…