Tek’in Seyri

BEYNİMİZDE NE OLUP BİTİYOR?

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Önceki bölümlerde, Michael Talbot’un “Holografik Evren” kitabında yer alan bazı bilgileri, size özet olarak aktarırkenyazdığımız bir paragrafın, bir hayli zor anlaşıldığı bize ulaştı. Bu…

TEK DİLEMİŞSE

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Bu açıdan bakınca… Şayet bir birimde, kendini aşikâr etmeyi murat etmişse… Veya bir birimde kendi Efâl mertebesinin -yani fiillerinin ortaya çıkışının- ötesinde, belli…

DECCAL`IN ÇIKIŞI

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Geçmişte ve günümüzde maalesef pek çok kişi, şartlanmaları attım diyerek, vehmî benlik ortadan kalkmadığı için tabiatının kucağına esir düşmüş; böylece de…

İLİM Mİ MALÛMA TÂBİ?

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Bütün bu mânâların var edilişi sırrı, esasen geçmişte birçok birimde, çeşitli şekillerde tartışılan; “İlim mi malûma tâbidir; malûm mu ilme tâbidir?”…

TEK’İN SEYRİ

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi TEK’in seyredilişi!.. Öyle ise Seyreden’in, seyretmeyi murat ettiği şekiller ve mânâlar da O Tek’in eseri… Bu açıdan baktığımızda tüm varlığı, Tek bir varlığın…

TEK’İN TAKDİRİ

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Din konusu içinde, insanlığı en çok meşgûl eden; ancak ve ancak insanlar tarafından, insanlar içinde de belli bir kemâle gelmiş olanlar…

ÖZ’ÜN SEYRİ

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi “Hel eta alel’İnsani hıynün mined Dehri lem yekün şey’en mezkûra” (76.İnsan: 1) “KânAllâhu ve lem yekûn meahu şey’a”… “HalakAllâhu Ademe alâ sûreti…

ÜST MADDE

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi “Üst madde” tâbiriyle anlatmak istediğimiz şey ne?.. Bugüne kadar, “Evrenin gerçek yapısını değil, kesitsel algılama araçlarımıza göre olan yapısını”değerlendirebildiğimizi açıklamaya gayret ettim… (Bu…

BEYİNDE VERİLERİN YERLEŞİMİ

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Evren, gerçeği itibarıyla holografik tümel yapıdır. Ancak bu tümel yapı, sonsuz sayıda, bakılınca parçacıközelliği gösteren değişik frekanslı dalgalardan oluşmuştur!.. Her dalga boyu paketi ancak kendi türünden olan…

BEYNİNDEKİ HOLOGRAM DÜNYAN

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi İster inan ister inanma… İster kavra ister kavrama! İşte mutlak bilimsel gerçek! Hayal dünyanda yaşıyorsun! Görüyorum dediğin; algıladığın her şey, beyninin…

HOLOGRAFİK EVREN

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Beyin adını verdiğimiz, hücrelerden ve moleküler bir yapıdan oluşmuş, bilincimizi ortaya çıkaran yapı; esas itibarıyla sonsuz titreşimlerden ibarettir… Holografik bir yapıdır!..…

DÜNYA MI RÜYA MI?

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Bilimsel bakışa göre; Gerçeği anlayabilirsek, fark ederiz ki, bu dünyadan ayrılan bir bilincin, daha sonra herhangi bir şekilde veya tarzda yeniden…

SUNU

TEK’İN SEYRİ Ahmed Hulûsi Değerli Okurum, 1989 yılında Antalya’da yaptığımız sohbetlerden oluşan bu kitapta; tasavvufun bazı temel konuları ile bilim dünyasındaki bilimsel çalışmalar sonucu elde…