Tecelliyat

GÖZDEN ÖZE – 17

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… “RUH” hakkında soru soranlara şöyle buyurulmuştur: “(Yahudiler) SANA RUH’TAN SORUYORLAR… DE Kİ: “RUH, RABBİMİN HÜKMÜNDENDİR. İLİMDEN SİZE PEK AZ VERİLMİŞTİR (bu soruyu soran…

GÖZDEN ÖZE – 16

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… Efendimize sordular: “Müferridûn kimlerdir?”… Cevap buyurdu; “Allâh’ı çok zikredenler!..” Bil ki, Allâh’ı tespih etmeyen tek bir mahlûk; “HİÇBİR ŞEY YOK Kİ, O’NUN…

GÖZDEN ÖZE – 15

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… “Benim velîlerim, kubbemin altındadır; Onları kimse tanımaz” buyruluyor… Bilir misin bunlar kimlerdir?.. Yaradanın bazı kulları vardır ki, onlar dünyadan ve ukbâdan…

GÖZDEN ÖZE – 14

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… Sakın, kimsenin dış görünüşüne veya bir kısım fiillerine bakmak suretiyle hüküm verme; çünkü aldanırsın!.. Şeytan -yani cin- sadece Âdem’in zâhirini…

GÖZDEN ÖZE – 13

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Gerçek, hep aynı gerçek!.. Değişen, sadece, o gerçeği duyanların, idrak edenlerin, görenlerin, bilenlerin dereceleri ile bakış açılarıdır… Su,…

GÖZDEN ÖZE – 12

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Allâh, âlemleri ilminde yaratmıştır!.. Tecelliler O’ndandır… Dönüş, O’na olmaktadır. Öyle ise bir tecelli olan sen de, vaktin dolup, senden zuhura…

GÖZDEN ÖZE – 11

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… İşte bütün bunlardan dolayıdır ki; bilenleri, öze ermişleri bul ve onlardan sor; fakat kimseye bağlanma!.. Efendimiz, Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ı, Efendi bil…

GÖZDEN ÖZE – 10

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… Eğer, kendi kendine bir şeyler yapamıyorsan, bir bileni, bir öze ermişi ara! Çeşme senin ayağına gelmez, susadıysan, sen çeşmeyi ara…

GÖZDEN ÖZE – 9

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… Bütün bunları öğrendikten sonra, nefsini tezkiye etmeye çalış… İşe buradan başla: “GERÇEKTEN ONU (bilincini) ARINDIRAN KURTULMUŞTUR.” (91.Şems: 9) Bak, eğer bu işe girişebilecek…

GÖZDEN ÖZE – 8

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Vazifen hem kendine, hem de çevrene faydalı olmaktır!.. Bilirsin ki, bu Dünya’da bâkî kalmış kimse yoktur. Bütün yaratılmışlar…

GÖZDEN ÖZE – 7

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Yaradan bütün mahlûkatını her an nice rızıkla rızıklandırmaktadır. Önce zâhirde, birçok yiyecek ve içecekle maddeni rızıklandırmaktadır, bu bir……

GÖZDEN ÖZE – 6

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Kurân’ın bir tefsiri vardır, bir de gerçek anlamı… Tefsir; çalışıp çabalama sonucu, kişinin uzun seneler sonunda elde ettiği…

GÖZDEN ÖZE – 5

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Cehennem, şuurun ve bedenin azap duyacağı; cennet ise huzur bulacağı yerdir!.. Fakat orada ne odun vardır, ne de…

GÖZDEN ÖZE – 4

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Vâde tamam oldu ve vakit geldi!.. Artık herkesin tek MUTLAK BİRLİK yolu üzerinde buluşması vaktidir. Bu yol öyle bir yoldur…

GÖZDEN ÖZE – 3

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Yolumuz tefrik yolu değil, MUTLAK BİRLİK yoludur. Bu yolda, kesinlikle ayrım yapmak yoktur!.. Bil ki, gerçeği idrak etmeye çalışan bir…

GÖZDEN ÖZE – 2

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi, bil ki… Değerli veya değersiz ayrımı, tâbirleri; yaratılanlar arasında ve onlara göredir. Yaradanın indîndeyse sadece yarattıkları vardır!.. “Hayr” veya “Şerr” yaratılmışın indîncedir!.. Yaradanın indînde,…

GÖZDEN ÖZE – 1

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem kişi… Bil ki, bu satırlar menfaat duygularından sıyrılmış bir âlemde, huzur ve saadet içinde, sadece “Hakikat”tâlibi değerli kişilerin bazı gerçekleri idrak etmelerine…

SUNU

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi Muhterem Kişi… Bugüne dek çok şeyler söylendi; karınca kararınca herkes işittiği, anladığı, idrak edip bildiği kadar bir şeyler yazdı… Kimisi de fazla…

2. BASKI İÇİN SÖZÜMÜZ

TECELLİYAT Ahmed Hulûsi 1967 yılındaki müşahedelerimizi belki tâlibine faydalı olur diyerek, “TECELLİYÂT” adı altında bir kitapçık hâlinde neşretmiştik… Daha sonra mevcudu kalmayan bu kitapçığımızı hayli talep eden…