Ruh İnsan Cin

KORUNMAK İÇİN NE YAPMALI?

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Bu konuda geniş bilgi “DUA ve ZİKİR” isimli kitabımızda mevcuttur… Ayrıca… Cinler, geçmiş yaşam içinde Kur’ân öğretisine göre Eyyub (aleyhisselâm)’a da büyük eziyetler vermişler…

UFO`LARDAN TEBLİĞLER!!!

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Bu bölümde de size bazı UFO’larda yaşadıklarını söyleyen veya çeşitli gezegenlerden geldiklerini beyan eden cinlerin, kendilerine inanan medyumlara verdikleri bazı tebliğlerden örnekler vereceğiz:…

ÖLÜMÜN İÇYÜZÜ

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Söz burada ölüme gelmişken, ölümün içyüzünü de sizlere açıklamak istiyorum. Zira, dinle uğraşan pek çok kişinin dahi bilmediği bu gerçeği çok iyi anlamakta büyük…

REENKARNASYON-TENÂSUH!.. HİND FELSEFESİ

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Cinlerin, toplumu Din’den – İslâm’dan uzaklaştırma programı içinde yer alan ikinci bir çalışma türü de, olabildiğince Hind Felsefesini yaymaktır. Gerek Uzaylılar kisvesi altında, gerekse de Ruhlar adı…

ALDATMACA… KANARSAN!

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Evet, bu uzaylıların işi gücü, insanları, aldatmak, kandırmak, umutlandırmak, korkutmak, seçilmiş kişiler olduklarına inandırarak gururlarını okşayıp hükümleri altına almakdır. Evet, kendilerinin kâh “Cin” ya…

“UFO”LAR UÇAN DAİRELER

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Önce kendilerini Uzaylı diye tanıtan, daha sonra da, kendi “Tanrılarının çok itaatkâr kulları CİNLER”olduklarını açıklayan cinler, adı geçen kitabın 38. sayfasında da UFO’ları bakın…

UZAYLILARIN (CİNLERİN) BEDENLENMİŞ ALLAH`LARI!

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Kendilerini Uzaylilar diye tanıtan Cinlerin, “ALLÂH” kavramını ise kendi kitaplarından incelemeye devam edelim:   ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI Fasikül: 46, Sayfa: 447 1991 dördüncü ay “Ancak…

İŞTE, BİR SÜPER ŞEYTANLIK ÖRNEĞİ

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Kur’ân-ı Kerîm mi doğru söylüyor? Uzaylilar diye kendilerini tanıtan Cinler mi?!. Kur’ân-ı Kerîm’e, Hz. Muhammed’in bildirdiklerine, İslâm öğretisinde yer alan âlim ve âriflere göre, “Şeytan”lakabıyla Şeytaniyet vasfıyla bilinen Cinler,…

CİNLERİ TANITAN DÖRT ÖNEMLİ ÖZELLİK

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Cinlerin çok önemli birkaç özelliği vardır ki, bu hususlar konuyu dikkatle tetkik edenlerin asla gözünden kaçmaz. 1. Cinlerde mantıksal bütünlük yoktur.…

TANRILAR!!! RAB’LER!!!

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi İster Uzaylı dostlarımız(!) kabul edin, ister Cin olduklarını idrak edin; velhasılı kelâm ne derseniz deyin, hangi isimle isterseniz o isimle anın, bu varlıkların en…

CİNLERİN EN BÜYÜK ALDATMACASI, “UZAYLILAR”!

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Kendilerini, tâbiri câizse, sütten çıkmış ak kaşık gibi göstermeye çalışan cinlerin görüldüğü üzere; kendi açıklamaları ile sâbit olduğu üzere, en büyük…

KENDİ AÇIKLAMALARINA GÖRE “CİNLER”

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi ALTIN ÇAĞ BİLGİ KİTABI  1986 Beşinci ay, Fasikül: 17, Sayfa: 151 “Aşağıdaki yazılar, görülen lüzum üzerine verilen emirle toplum bilinçlerine…

NİÇİN, “CİN” OLDUKLARINI SAKLIYORLAR?

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi 1930’lardan 1986 Mayıs ayına kadar çeşitli gruplara verdikleri tebliğlerde kendilerini hep “Ruh” veya “Uzaylı”olarak tanıtan CİN’ler, ilk defa olarak bu tarihte son derece açık…

EK BÖLÜM – UZAYLILARIN İÇYÜZLERİ

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Türkiye’de, 1940’lı yıllardan itibaren, yeni bir akım başlamıştır: SPİRİTİZM. Halk arasında “İspirtizma” denilen Ruhlarla Görüşme olayı, esas olarak Dr. Bedri RUHSELMAN tarafından yaygın hâle getirilmiştir. Esasen, konuyu…

BU ESER HAKKINDA SON SÖZÜMÜZ

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Muhyiddini Arabî; İslâm âleminde, İslâm’ın gerçeklerinden bazılarını açıkladığı için, o seviyeye gelememiş dar görüşlü ve basit yapılı kişiler tarafından “kâfir” diye nitelendirildi…

UZAYLILAR!!?

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi Son yıllarda ortaya çıkan “Uçan Daireler” halk arasında ve bilhassa entellektüel çevrelerde sık sık konuşulur ve üzerinde merakla durulur bir konu olmuştur……

RÜYALAR – DÉJA VU – EKMİNEZİ – ESKİ HAYATLAR

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi İnsan uyku sırasında, beyninin hassasiyeti oranında bedenin duyuları kaydından kurtularak, yükselmeye (urûca) başlar… Bu yükselme ya dikey, ya da yatay bir şekilde olur… İnsanın uykudaki…

REENKARNASYON ( TENÂSUH ) ALDATMACASI

RUH İNSAN CİN Ahmed Hulûsi İslâmî olmayan yoldan cinlerin insanları kandırma metodlarını verirken, kısaca Reenkarnasyon(reincarnation) veya bizdeki eski tâbiriyle “Tenasüh” görüşünden bahsetmiş ve ileride bu konuya daha geniş bir şekilde…