Muhammed Mustafa 1

MÜSLÜMANLARA AMBARGO UYGULANMASI

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Bu hareketlerden, Hazreti Hamza ve nihayet Hazreti Ömer’in müslüman olmasından ve İslâmiyetin iyice yayılmaya başlamasından sonra müşrikler iyice düşünüp taşınmaya…

RUMLARIN MAĞLÛBİYETİ

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Müslümanlar ile müşrikler arasında amansız bir mücadele Mekke’de devam ederken; Orta Doğu’da da Doğu Roma İmparatorluğu ile İran’lılar arasında muazzam…

AY`IN İKİYE BÖLÜNME MÛCİZESİ

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Ay’ın ikiye bölünme mucizesi Efendimiz AleyhisSelâm’ın, basit yapılı insanların kafasına dank edercesine inen en büyük mucizelerinden biridir…  “Mucize” bilindiği gibi, bir Nebi ve…

VE ÖMER DE MÜSLÜMAN OLUYOR

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Bundan sonra Ömer, kardeşinin evinden Efendimiz AleyhisSelâm’ın bulunduğu yere doğru gitti… Hızlı adımlarından dolayı belindeki kılıcı da sallanıp duruyordu. Kapının önüne gelince,…

ÖMER DEVREDE

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi O sıralarda Ömer’in kız kardeşi Fâtıma ve eniştesi Said bin Zeyd’de müslüman olmuştu… Ancak Ömer’in bundan haberi yoktu… Bunlardan başka…

VE VÂDE DOLUNCA

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi İlk hicret edenlerden bu yana tam altı ay geçmişti… İslâm’ın gelişinden bu yana ise tam altı yıl olmuştu…  Zilhicce ayındayız… …

BEŞİNCİ YIL

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Bundan sonra Mekkeliler epeyce azıtmağa başladılar… İslâm’ın bildirilişinden, Kur’ân nüzûlünden beş seneyi aşkın bir zaman geçmişti… Artık Mekkelilerin eziyetlerine tahammül…

EFENDİMİZ ALEYHİSSELÂM`A YAPILAN İFTİRALAR

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Kureyşli müşrikler İslâm Dini’nin yayılmasına zorla mâni olamayacaklarını tespit edince EfendimizAleyhisSelâm’a “Sihirbaz”, “Kâhin”, “Mecnun”, “Şair” gibi kendilerinin de inanmadıkları birtakım sıfatlar yakıştırarak etrafa…

YAHUDİLERDEN YARDIM UMUŞ

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Nihayet birisi bir teklif attı ortaya:  − İçimizden ikisi Yesrib’e gidip oradaki Yahudi âlimlerinden akıl alsın! Onların vereceği akla göre biz…

ZOR VE PARA

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Kureyş uluları bir gün gene Mescidül Haram’da toplanmış, Ebu Cehil’in başkanlığında bu meseleyi nasıl hâlledeceklerini konuşuyorlardı… İçlerinden birisi, Efendimiz AleyhisSelâm’ın derhâl öldürülmesini…

GÜNEŞİ SAĞ, AY`I DA SOL YANIMA KOYSALAR!

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Bu arada müşrikler Efendimiz AleyhisSelâm’a baskı ve zulmü arttırmışlar; bu yüzden de EfendimizAleyhisSelâm Dâr’ı Erkam adı verilen Erkam bin Esed’in evine gelmişti… Erkam’ın…

HZ. HAMZA`NIN MÜSLÜMAN OLUŞU

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Efendimiz AleyhisSelâm bir gün Safa tepesinde oturuyor ve Kâbe’ye müteveccih bir hâlde ibadet ediyordu… O sırada Ebu Cehil yanında bir iki…

TEPKİLER ARTIYOR

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi İşte o gün de Kureyş’in bütün ileri gelenleri Haremi Şerif’te toplanmış, konuşuyorlardı:  − Yahu bunun gibisini görmedik! Nereden de çıktı başımıza… …

SAFÂ TEPESİNDEN HİTAP

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Efendimiz AleyhisSelâm aldığı emir üzerine o gün evinden çıkıp doğruca Safa tepesine geldi… Bu oldukça yüksek bir kaya yığını idi… Bu…

AMR BİN ABASE`NİN İSLÂM`A GİRİŞİ

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Cahiliyet devrinin en dindarlarından biriydi… Yatar kalkar putlara tapınırdı… Nihayet bir gün baktı ki, putlardan ne fayda geliyor, ne de…

SA`D’IN İSLÂM`A GİRİŞİ

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Sa’d (r.a.) da Hazreti Ebu Bekir’in teşviki dairesinde İslâm’a girenlerdendir. Kendisi kolaylıkla müslüman olmuştu… Olmuştu ama esas mesele de bundan…

EBU ZERR GİFARİ`NİN MÜSLÜMAN OLUŞU

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Ebu Zerr, putperstlikten nefret eden, Hak Din’i arayanlardan birisi idi… Bir gün kulağına bir haber geldi, Mekke’de bir şahsın çıktığına…

HZ. EBU BEKİR`İN MÜSLÜMAN OLUŞU

MUHAMMED MUSTAFA 1 Ahmed Hulûsi Efendimiz AleyhisSelâm’ın Rasûllüğünü haber vermek istediği ilk insan, en yakın arkadaşı Hazreti Ebu Bekir idi… Hazreti Ebu Bekir o sıralarda bir…