Kurân’ın Sırrı

KİTABULLÂH DİYOR Kİ

KURÂN’IN SIRRI Ahmed Hulûsi 1. “Ya eyyühelleziyne amenû Aminu Billâhi…” (4.Nisâ: 136) “Ey iman edenler, ‘B’ harfinin işaret ettiği anlam ile iman edin Allâh’a…”   2. “Ve minenNâsi…

ZORUNLU BİR UYARI

KURÂN’IN SIRRI Ahmed Hulûsi Ağırlıklı olarak “Hakikat ilmi” yönüyle açıklamaya çalıştığımız Kur’ân-ı Kerîm çözümü, maalesef bazı anlayışlarda her şeyin insanda başlayıp bittiği anlayışını oluşturmuştur. İnsanın Hakikati itibarıyla tüm…

KUR’ÂN-I KERÎM’İN ÇÖZÜMÜ

KURÂN’IN SIRRI Ahmed Hulûsi Dünya, “Kova” dönemine girdi! “Yenilen“ hükmü geldi! Kur’ân-ı Kerîm’e farklı bir pencereden yepyeni bir anlayışla bakma ve değerlendirmeye çalışma süreci başladı bu fakirde!…

KURÂN’I ANLAMAK İÇİN ÖN BİLGİ

KURÂN’IN SIRRI Ahmed Hulûsi “OKU”mak amacıyla elinize aldığınız bu çalışmanın orijinali olan metin, gökteki bir tanrının, yeryüzündeki postacı-peygamberine indirmiş olduğu yazılı bir kitaptaki buyrukları veya fermanı, değildir!…