İnsan ve Sırları 2

NETİCE

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi Kitabımıza başlarken, bu kitabı “düşünebilen beyinler için kaleme aldık” demiştik. Bilemiyorum, sizleri düşünceye sevkedebildik mi? Ama şurası kesin gerçektir ki, genelde…

DİN, ÂHİRET İŞİ DEĞİLDİR!

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 9 – “Din âhiret işidir, onu orada düşünürüz” diyenlere gelince. Esasen bu kitapta “Din”in tümüyle dünya hayatı için insanlara…

DİN’İN AMACI, SİYASET DEĞİLDİR!

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 8 – Bir evvelki şıkkın benzeri bir konu… Devletin rejimini yıkıp, İslâm devleti kurmak için delikanlıları tahrik edip, eldeki…

“MEHDΔ MESELESİ

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 7 – Yüz yıllardır olduğu gibi, günümüzde de birtakım insanlar bazı hadîs-î şerîfleri yanlış yorumlayıp, âdeta, “BEYAZ ATLI, ELİNDE SİHİRLİ KILIÇ” olan bir “MEHDİ”nin…

“RUHLAR”DAN, “UZAYLILAR”DAN MESAJ ALMA ALDANMACASI

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 6 – Din konusunda hiçbir araştırması olmayan kişilerin kendilerini “ruhlar âlemine”!!? adayıp, oralardan aldıkları tebliğlerle insanlığa faydalı olma çabalarına gelince… Ölüp,…

İLİM VE HİKMETİ REDDEDENLER

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 5 – Geçmişteki çeşitli Nebi ve Rasûllerin çeşitli mucizelerine karşılık, son Rasûl Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın en büyük mucizesi ise…

CİNLERİ VE MELEKLERİ İNKÂR GAFLETİ

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 4 – Kur’ân-ı Kerîm’de açık seçik ve uzun uzun pek çok âyetlerde anlatılan mefhumlar mevcut. “CİN” ya da “MELEK” denilen varlıklar…

TAASSUB EHLİNİN BÜYÜK YANILGISI

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 2 – Gelelim ikinci bölüm büyük yanılgı içinde olanlara… Bunların bir kısmı kendilerini “şeriatçı” diye isimlendirir, bir kısmı da “tarikatçı” olduklarını, falan ya…

“TEK”LİK ANLAYIŞIYLA, ZÂHİR EMİRLERİ TERK HATASI

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi 1 – Başta Kur’ân-ı Kerîm’deki sayısız âyetler ve bunlara açıklık getiren çeşitli hadisler olmak üzere Hz. Âli’den Abdulkâdir Geylânî’ye, Muhyiddini Arabî’ye ve nihayet “İnsan-ı Kâmil” yazarı Abdülkerîm el…

ÇOK ÖNEMLİ DARGÖRÜŞ HATALARI

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi Allâhû Teâlâ’yı, âlemi ve âlemde yürürlükte olan kanunları bilememekten ileri gelen bazı önemli görüş hatalarına da bu bölümde değinmek…

RİCÂLİ GAYB (GÖREVLİ VELÎLER) HAKKINDA

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi Bu zevâtı kirâm hakkında da birkaç hususu kitabımıza alalım. Manevî görevliler diye bilinen “Ricali Gayb” iki guruptur: A. Karar organı B. İcra…

ALLAH`A ULAŞTIRAN BASAMAKLAR

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi İman ve İslâm mevzuunu böylece anladıktan sonra; İslâm Dini’ne iman etmiş, dolayısıyla İslâm’ın bildirdiği Allâh’a, Rasûlüne, meleklere, kitaplara, diğer…

DİN’DEKİ ÖNERİLER NİÇİN?

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi Şimdi meseleyi ikinci bir yönden ele alalım. İnsanın yapısının ilâhî isimlerin bir terkibinden başka bir şey olmadığını anlatmıştık daha…

İMAN VE FİİLLER HAKKINDA

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi İman ve İslâm… Geçmişte birçok kişiler arasında çok tartışması olmuş bir konu!.. Hatta bir ara çok meşhur bir mezhep imamı;…

ALLAH`TAN KORKU VE HAŞYET NİÇİN DUYULUR?

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi Ebu Zerr (radıyallâhu anh)’dan rivayet edilmiştir. Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) şöyle buyurdu: “Ben sizin görmediklerinizi görüyor ve işitmediklerinizi işitiyorum. Gökyüzü…

KIYÂMET HALLERİ

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi İşte bundan sonra cehennemin tam ortasına sırat köprüsü kurulacak… − Ümmetini en evvel oradan geçirecek olan benim! Müslim’deki rivayette;…

“ÂHİRET”LE İLGİLİ BAZI HADİSLER

İNSAN VE SIRLARI 2 Ahmed Hulûsi Ölüm ötesi yaşama dair izaha çalıştığımız hususlardan sonra; bu hayata dair Hz. Rasûlullâh (sallâllâhu aleyhi vesellem) neler anlatmış… Biraz da onları…