İnsan ve Sırları 1

TERKİBSEL DEĞİŞİKLİK

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Kur’ân-ı Kerîm’de sürekli olarak; “Biz size çeşitli misallerle anlatıyoruz, bütün bunları hâlâ tefekkür etmeyecek misiniz, düşünmeyecek misiniz, bunlardan ibret…

HER ŞEY, İBADETTEDİR!

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi İnsanların ve cinlerin varlığından gaye; “BEN CİNİ VE İNSİ YALNIZCA (Esmâ özelliklerimi açığa çıkarmak suretiyle) KULLUK ETMELERİ İÇİN YARATTIM!” (51.Zâriyat: 56) Âyetinden…

RABBİNİ FARK EDİP, ALLAH`I BİLEMEZSE…

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Bilgi yoluyla Rabbini bilir. Bilgi yoluyla Rabbini bilmesi sebebiyle de tasavvuftaki, tarikattaki “küfür hâli”dediğimiz hâl meydana gelir!.. Fakat Rabbini bilmesine…

“ZERRE, TÜMÜN AYNASIDIR”

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Bu, varlık dediğimiz âlem, her zerresi itibarıyla, orijinali itibarıyla, ilk andaki özelliklerinden kopmuş değildir. İlk andaki özellikleri bu âlemin…

TEVHİD VE VAHDET ÜZERİNE

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Şimdi biraz da “TEK”lik konusu üstünde duralım… Bir yanda cennet-cehennem var, bu yaşadığımız Dünya, ortada görülen bu bedenler var, belli bir…

“ALLAH”TAN, “NEFS”İNDEN

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi “Hayr Allâh’tan, şerr nefsindendir” âyetinde anlatıldığı üzere, ismin mânâsını oluşturması sebebiyle o fiil hayırdır, Allâh’a aittir; fakat terkibiyet hükmünden çıkması dolayısıyla nefse…

RAB VE RUBÛBİYET HÜKÜMLERİ ÜZERİNE…

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Rabbim, beni terbiye eden, yönlendiren, belli bir olgunluğa, kemâle sürükleyendir. Rabbimden çıkan kemâldir!.. Ancak, Rabbimden çıkan mutlak kemâl, Rabbimin…

BEŞER NEDİR?

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Beşer; ilâhî isimlerin tamamını ortaya çıkarma istidadına sahip olan varlığın adıdır. Çünkü bütün varlıklar, hayvanat da dahil, bir terkiptir…

“RUBÛBİYET”E GELİNCE

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Peki Rubûbiyet mertebesi neresidir?.. Nerede, Rab hükmünü icra eder?.. Şehâdet âlemi dendiği zaman, bazılarının anladığı gibi, biz sadece madde…

MÜKELLEFİYET NEDİR, NEDENDİR?

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Mükellefiyet nedir?.. Mükellefiyetin çeşitleri nelerdir?.. Mükellef kimdir?.. Bunların üstünde duralım… Mükellefiyet nedir? Teklif olunan şeyi, yerine getirme mecburiyetidir. Yani,…

VARLIĞIN HAKİKATI

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Şimdi yukarıda anlattığımız hususu bir başka yönüyle yeniden ele alalım önemine binâen… Beyin, yapısı ve terkibi itibarıyla zerrelerden oluşmuştur.…

DİKKAT EDİLMESİ ZORUNLU BİR İNCELİK

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Benliğinin izafî bir benlik olmayıp, mutlak benliğin ta kendisi olduğunu müşahede edenlerin karşılaştığı en büyük varta, en önemli hakikatten…

“RAB” NE DEMEKTİR?

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Efâl mertebesi dediğimiz mertebede tasarruf eden, Efâl mertebesini meydana getiren, mutlak varlıktır… Allâh’tır!.. Efâl mertebesini meydana getirmesi ve Efâl mertebesinde…

“HAK” VE “HALK” HAKKINDA

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi İşte bu terkibiyet hâli “halk” ismiyle kastedilmiştir. “Hak” ve “Halk” diyoruz ya… HÂLIK isminden Halkmeydana gelmiştir. Halkolmuş dediğimiz şey bu terkiplerdir. Halketmek, var olmayan bir şeyi var kılmaktır. “Halk” diye bir şey…

ALLAH`TA İLÂHİ İSİMLERİN ZIDLARI VAR MIDIR?

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi İlâhî isimlerin mânâlarının aşikâr olmaması hâlinden doğan veya algılayacağımız kuvvetle zâhir olamamasından doğan tarifleri, tâbirleri nereye ve neye bağlayacağız,…

ALLAH`IN VARLIĞI HAKKINDA

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Allâh, insanı yaratmıştır!.. “DEHR’DE İNSANIN ANILMADIĞI BİR SÜREÇ YOK MUYDU?” (76.İnsan: 1) İnsanın yaratılmasından mânâ; Esmâ âleminin mânâlarının, terkibiyet hükmüyle, Allâh’ın…

VAROLMAYAN BENLİĞİN NASIL YOK OLUR?

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Senin, vehmî senliğinden kurtulman; var ZANnettiğin kişiliğinden çıkman nasıl olur?.. Önce senin “benliğin” dediğimiz şey nedir?.. Ahmed’in; daha doğrusu bu isimle işaret…

SENİ DİLEDİĞİNCE O TERKİP ETMEDİ Mİ?

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Senin varlığın, vasıfların ve özelliklerin değişik terkiplerle meydana gelen Hakk’ın isimlerinden ve mânâlarından başka bir şey değildi ya!.. İşte bundan…

VARLIKTA, O`NDAN GAYRI MEVCUD DEĞİL!

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi Niyâzi Mısrî’nin şu satırları ile devam edelim… “Allâh bana açıkça gösterdi ki; kendisinden başkasının ne zâhirde, ne bâtında varlığı…

İNSAN, MÂNÂLAR TERKİBİDİR!

İNSAN VE SIRLARI 1 Ahmed Hulûsi “Hangi sûrette olmanı diledi ise öylece terkibini – bileşimini oluşturdu!” (82.İnfitâr: 8) Bir mânânın beş duyuya hitap eder şekilde ortaya…