İnsan ve Din

VEDAM

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Değerli Dostlarım, Yakın geçmişte pek bizim gibisine rastlamamış olanlar, haklı olarak soruyor: “Amacın, beklentin, hedefin ne?.. Ne yapmak istiyorsun?..” Daha…

YENİDEN OKUYALIM

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Amerika’daki köyümden çıkıp, Londra, Paris, Berlin, Hamburg, Gelsenkirshen, Düsseldorf, Amsterdam turundan ve orada yapılan sohbetlerden sonra, Ramazan’ı geçirmek ve biraz…

YENİLEYİCİNİN İŞLEVİ

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi “DİN” olgusunun ne olduğunu kavrayamamış, “tanrı buyruğu” sanan bir kısım müslümanlar; dar, derinliksiz ve şekle dayalı anlayışlarıyla, düşünce dünyasının varoşlarındaki gecekondularında ömür tüketirlerken;…

NELERİ KAÇIRDINIZ? (FAYTONCU)

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Adam otomobiliyle mola vermiş kasabanın girişindeki faytoncunun önünde… Selâm vermiş faytoncuya… Fayton imalatçısı güleryüzle karşılamış onu, elindeki işi bırakmadan… Bir…

YENİ EVİNİZ NASIL OLSUN?

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Herkese yeni bir ev vadedilmiş! “Hepiniz yaşamakta olduğunuz bu evlerinizi terk edeceksiniz, sonra da hepinize birer yeni ev verilecek”demişler… “Eğer…

PARAMPARÇA OLURDU

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi “Adamda dağ gibi benlik var!” sözünü duymuşunuzdur mutlaka! “Dağ” ismiyle çok büyük ve kuvvetli benlik kavramı özdeşleştirilmiştir insanlarda! Benlik, ego, nefsaniyet; hep aynı anlama…

KANMAYIN

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Sürekli oyuna getirip kandırıyor! Sürekli oyuna getirip kandırıyor! Göz açıp kapamak kadar bir süre gaflet bassa, akabinde bakıyoruz oyuna gelmişiz!…

TANRININ GÖKTEN İNEN “KADİR”İ

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Tanrı kavramına dayalı dinsel anlayışta, şöyle bir gece hayal edilir ki adına “Kadir Gecesi” derler… Ulu tanrı, yeryüzündeki seçme kulları için bir nimet…

Bİ-RABBİHİM

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Kur’ân-ı Kerîm’de “B” harfi kadar öncelikli ve O’nu “OKU”mada, çok önemli bir anahtar olan “Bi-Rabbihim”tanımlaması üzerinde biraz daha durmak istiyorum. Zira bu husus ne kadar anlaşılırsa, Kur’ân-ı Kerîm’deki…

KİLİTLENMİŞLİK

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Sorun bu işte! Kilitlenmiş olmak! Kendi kendini kilitlemek! “Anlayamıyorum… Okuyorum okuyorum bir türlü yerli yerine oturmuyor!.. Tam anladım derken bir…

NASIL DERSİN YALAN

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Ne evrenden haberi var, ne de bedeninden! Kasım kasım kasılarak ortalarda dolaşıp “küçük dağları ben yarattım” dercesine çevresindekilere emirler yağdırır!…

İLİM – İRADE – KUDRET

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Mahşerin üç atlısı! “Sırat”ı bu üç ayakla geçmeye çalışıyoruz; yanı sıra bazı yardımcı kuvvelerle… İlim, İrade ve kudret! “Aliym”, “Müriyd”…

“TANRI MERKEZLİ DİN” Mİ?

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Konuyu en baştan ya da bir diğer deyişle tam temelinden sorgulayalım. “Tanrı merkezli din anlayışı” mı? Yoksa… “Hz. Muhammed (aleyhisselâm) merkezli DİN…

ENFÜSTE VE ÂFAKTA

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi “Sünnet-i Rasûlullâh” ve “Bi–izni–hi” başlıklı yazılarımızda “Sünnetullâh” oluşumundaki insana ait bazı gerçeklerin işaretlerine yer vermiştik ve Allâh Rasûlü’nün “Zerre küllün aynasıdır” cümlesiyle özetlediğiholografik gerçeklik sistemine değinmiştik. Demiştik ki: NOKTA’dan meydana…

“Bİ-İZNİ-Hİ”

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Rasûlullâh Sünneti’nin Sünnetullâh olduğunu önceki yazılarımızda açıkladıktan sonra, gelelim “Sünnetullâh” oluşumundaki bazı insana ait gerçeklerin işaretlerine… Önce “Bismillâh” hakkında bir iki söz… Kelime-i Tevhid’i idrak ettikten sonra,…

“SÜNNET-İ RASÛLULLÂH”

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi “Sünnetullâh” konusunun biraz daha iyi anlaşılması; beyinlerdeki “ulu tanrı babamız, rasûlullâh babamız” balonunun patlaması için, konuya bu yazıda da devam etmek…

ESKİ VE YENİ

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi “Sünnetullâh” konusuna bu defa bir ara verip, bu konuların daha iyi anlaşılması için, üzerinde durulası çok önemli bir hususa değinmek istiyorum……

MUHAMMED (ALEYHISSELÂM) FARKI

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi İsmi “ALLÂH” olan, bize Hz. Muhammed (aleyhisselâm) tarafından bildirilmiştir! Çünkü O, bir peygamber değil, “RASÛLULLÂH” idi! Farkı neydi kendisinden önceki Rasûllerden? Mesela İbrahim (aleyhisselâm) da, Musa (aleyhisselâm) da, İsa (aleyhisselâm)…

PÜF NOKTASI

İNSAN VE DİN Ahmed Hulûsi Püf noktası nedir; ismi “ALLÂH” olanı, “İslâm Din”i tanımlamasıyla anlatılan Evrensel Sistemi ve de “Ben kimim, neyim” sorularının cevaplarını anlamanın?.. Niçin bu konularda sapmalar meydana geliyor?…