Hz. Muhammed’in Açıkladığı Allah

VAHDET-İ “VÜCUD” MU, “ŞUHUD”MU?

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi İslâm velîleri arasında zaman zaman çok büyük tartışmalara yol açmış “Vahdet-i Vücud” – “Vahdet-i Şuhud” meselesine gelince… Öncelikle belirtelim ki, bütün evliyaullâh, “ALLÂH”ın TEK’liği konusunda…

ÂYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LAFINA BAKILMAZ!

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Kesinlikle bilelim ki… Ne “ALLÂH”ın senin ibadetine ihtiyacı vardır; ne de Hz. Muhammed (aleyhisselâm)’ın, senin kendisine inan­mana ihtiyacı vardır! Bunu bir misal…

ŞARTLANMALAR “PERDESİ”

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Bilelim ki… Bizi tüm hedeflerimizden alıkoyan, “perdeli” bir hâlde yaşatan en önemli engel ŞARTLANMALARDIR! Şartlanmalarımız yüzünden, gözlüğünü alnına kaldırıp da, sonra ömrünü…

NİÇİN ZİKİR?

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Evet, “Din”, dünya saltanatı için değil; kişinin ölüm ötesi saltanatı ya da Hz. İSA’nın deyimiyle, “göklerin krallığına ulaşabilmesi” için gelmiştir… Ki bu da…

“İBADET” KİŞİNİN KENDİSİ İÇİNDİR

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Eğer söylediklerimiz doğru ise… Böyle bir yaşam gerçeğine ne ölçüde hazırsınız, lütfen bu soruya cevap veriniz?.. Nasıl, cevabınız sizi…

“ÖLÜM” NEDİR? ÖLÜMÜN İÇYÜZÜ

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Ne yazık ki günümüzde “ÖLÜM” olayı gerçeğine uygun bir biçimde bilinmemekte, genelde ÖLÜM’ün bir “son” olduğu zannedilmektedir! Oysa, ÖLÜM, bir “son” olmayıp; madde âlemden, madde ötesi…

YAŞAM SİSTEMİ

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi İçinde yaşamakta olduğumuz bu sistemin gereği şudur; Bizi yukarıdan yöneten bir TANRI yoktur!.. Bir İLÂH yoktur!.. Herhangi bir yıldız veya gezegen…

“HAYÂL” NEDİR

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Şimdi de evrenin ve içindekilerin “HAYAL” olarak tanımlanmasının nedenleri ve nasılları üzerinde duralım biraz… Evren adını verdiğimiz, gerçekte Tek…

KADER KONUSUNDA BİLGİLER

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi İnsanların başlarına gelen ve gelecek olan her şeyin ezelde takdir edilmiş olduğunu belirten sayısız âyetler ve hadisler mevcuttur; ki…

BEYNİN FONKSİYONLARI HAKKINDA

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Şimdi gelelim her şey hakkında değerlendirmelerimizi yapan beyine!.. Her şeyi değerlendirme mekanizmamız olan “beyin”; mev­cut, algılaya geldiğimiz terkibi itibarıyla kimyasal…

“NOKTA” ASILDIR; PROJEKSİYONU İSE HAYAL!

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Her dönen şey mutlaka bir merkezin çevresinde döner… Yani, dönen her şeyin merkezinde görünmeyen bir NOKTA vardır!.. Makro ya da mikrokozmozda…

“İSİM”

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi “ALLÂH” kelimesi bir isim!.. “İSİM” ise bir işaret kelimesi!.. “ALLÂH” kelimesi ise, bir tanrıya işaret eden isim, hiç değil! Evet, “Tanrı” kavramına işaret…

“NOKTA” İLMİ

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Bir deyişe göre; “Nokta’da başlayan, Elif’te biter”! Yani, her şey, “Ahadiyet”teki bir “nokta”dan başlamış ve “Vâhidiyet” “Elif”inde son bulmuştur. Tecelli, tek bir…

NEFSE ZULÜM NEDİR?

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi z. MUHAMMED’in açıkladığı “ALLÂH”ın ne olduğunu kavradıktan sonra mümkün olur. Söz döndü dolaştı geldi “BEN”e!.. Esasen bu konu “KENDİNİ TANI” isimli kitabımızda geniş bir…

“ALLAH”, TANRI DEĞİLDİR!

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Şimdi, elimizi vicdanımıza koyarak düşünelim… Varlığına iman ettiğimiz, ya da inanmadığımız, ancak her iki hâlde de şartlanma yollu “ALLÂH” adını verdiğimiz TANRI ile;…

İŞTE “KUR`ÂN”DAKİ “ALLAH” TÂRİFİ

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Evet, şimdi “İHLÂS Sûresi”nde bize anlatılan Hz. MUHAMMED’in açıkladığı “ALLÂH”ı özetle tekrar ede­lim… Bakalım bizim kafamızdaki “TANRI” anlayışıyla Kur’ân­-ı Kerîm’de anlatılan “ALLÂH” anlayışı birbirine uyuyor mu?.. “ALLÂH”, “AHAD” oluşu…

“ALLÂH DOĞMAMIŞTIR” NE DEMEKTİR?

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Şimdi de “LEM YÛLED”i anlayalım… “Doğmak”, bir nesneden, bir canlıdan onun özellikleriyle ikinci bir varlığın meydana gelmesidir… Bu anlamda kullanılır.…

“ALLÂH DOĞURMAMIŞTIR” NE DEMEKTİR?

HZ. MUHAMMED’İN AÇIKLADIĞI ALLAH Ahmed Hulûsi Acaba burada anlatılmak istenen, bizim dilimizde basit olarak kullandığımız “doğurma” olayı mıdır?.. “Doğurma”, az önce de ifadeye çalıştığımız gibi, bir varlığın,…