Dinin Temel Gerçekleri

SON UYARI

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Anlayışı sınırlı ve anlayışı kıt bazı tanıdıklara ve Sistemin Seslenişi yazıları ile diğer yayınlardaki bir kısım açıklamaları yanlış yorumlayanlara, son…

NİYE İMAN

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi “Allah için” = “fiysebilillah” ne demektir? Özündekini hissetmenin; ve gereklerini ortaya koymanın yaşanmasıdır!… Allah ahlâkıyla yaşayıp, Allah bakışı ve değerlendirmesiyle,…

İMAN BİLGİSİ İMAN MIDIR

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Yaşamımız içinde din konusu bir hayli geniş yer kaplar… Pek çoğumuz, hiç bir uygulaması içinde olmasak bile, Dinimize sahip çıkar,…

CEHENNEMDEN NEYLE ÇIKILIR

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Geçtiğimiz 96 yazındaki üç aylık Londra seyyahatim sırasında, Cuma günleri Londra Türk Radyosunda 2’şer saatlik canlı yayında bu konularla ilgili…

KUR`ÂN`I “OKU”MAK

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi “Kur’ân-ın RUHU” başlıklı yazıda anlatmak istediklerimizi yanlış yorumlayan bazı anlayışı kıtlara, konuyu daha açıklıkla anlatmak gereği çıkınca, tekrar aynı konuya…

KUR`ÂN`IN RUHU

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Hz. Muhammed aleyhisselâmın “Allah Rasülü” olarak bize bildirdiği İslâm Dinine karşı olan bazı kişilerin, kutsal Kitabımız Kur’ân-ı Kerîmin “RUHU”nu “OKU”yamamaktan…

PEYGAMBER Mİ (!?)

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Kur’ân-ı Kerîmi anlamak istiyor muyuz?… Kur’ân-ı Kerîmi doğru anlamak ve değerlendirebilmek istiyorsak, öncelikle Orada kullanılan kelimeleri olduğu gibi almak ve…

“SÜNNET” NE DEĞİLDİR?

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi “Sünnet”, sakal–bıyık, elbise–sarık, kılık–kıyafet midir? Allâh Rasûlü’nün sünneti ne olabilir acaba? Allâh sünneti, “Sünnetullâh” nedir? Anlayışı kıtların “sünnet”ten anlayışı, erkek çocuklara yapılan bir operasyondan ibarettir! Anlayışı sınırlıların “sünnet”i ise…

RASÛLULLAH`I “OKU”MAK

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Kur’ân-ı Kerîmi “oku”mak çok çok önemli de… Acaba bizi O’nunla yüzyüze getiren Allah Rasülünü “oku”mak daha mı geride?… Allah Rasulünü…

“MÜSLÜMANLIĞI” DEĞİL “İSLÂM`I” ANLAYIN

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Günümüzde aydınlar var dünyada; aydınsılar var!. Entellektüeller var dünyada; entelsiler var!.. Güdenler var; güdülmeyi isteyenler var!… Ve… “İSLÂM” var; “müslümanlık”…

YENİDEN BEDENLENEREK DÜNYAYA GELECEK MİYİZ

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Binlerce yıl öncesine dayanan Hint felsefesinin “TENASUH”, yani, ölümü tadıp biyolojik beden yaşamından ruh beden yaşamına geçtikten bir süre sonra…

RUHLAR EZELDE Mİ YARATILDI

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Bugün çok önemli bir yanlışa işaret etmek istiyorum.. “Ruhlar ezelde bir yerde yaratıldı da, peyder pey dünyaya mı gönderiliyor”.. “DİN”…

ÂHIRET

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Bir gerçek bir başka gerçeğe perde olmasın… Yaşadıklarımızın zâhiri, o olayın bâtınından, bâtındaki oluşum da zâhirinde yaşanacaklardan bizi perdelemesin!. Cuma…

KABİR SORGUSU

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Sorular hiç bitmiyor!.. Öğrenilecek şeyler sonsuz!.. Öğrenecek süreç kısa… Üstelik pek çok gerçek 1400 yıl öncesinin o günkü toplumsal şartları…

TADINA VARMAK

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Bilindiği üzere “ölüm” olayı her “nefs”in, yani “insan bilinci ve ruhu”nun “TADACAĞI” bir oluşum olarak bildirilmiştir Kurân-ı Kerîm`de. Burada önce,…

ÖLÜM NEDİR (ÖLÜMÜN İÇYÜZÜ)

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Ne yazık ki günümüzde “ÖLÜM” olayı gerçeğine uygun bir biçimde bilinmemekte, genelde ÖLÜM`ün bir «son» olduğu zannedilmektedir!.. Oysa, «ÖLÜM, bir…

“HU”, “HE”YE DÖNERSE

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Bu bölümde gerek Kur`àn ve gerekse dini yayınların İngilizce ve Almanca çevirileri sırasında yapılmış olan çok önemli bir yanlışa dikkat…

KANSERLEŞEN TANRI DÜŞÜNCESİ

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Günümüz insanına anlatmaya çalıştığım çok önemli bir gerçeği, idrak ettirmede niçin fevkalade zorlandığımı şöyle farkettirdi Allah… İnsanların çok büyük bir…

ALLAH`A “TANRI” DENİR Mİ

DİN’İN TEMEL GERÇEKLERİ Ahmed Hulûsi Bu konuda ilmi olmayıp, kulaktan dolma asılsız verilerle “Din” hakkında hüküm veren bilgisizler topluluğu, her iki sözcüğün de aynı anlama…