Akıl ve İman

Kitap Akıl ve İman

VE “ZEKÂT”…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Malının kırkta birini üzerinden bir yıl geçtikten sonra ihtiyaç duyanlara dağıtmak; işin zâhir yönüdür…Ki bu yönüyle ilgili bilgiler ilmihal kitaplarında…

“HAC”CA GELİNCE…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi “Hac“cın iki hedefi vardır ki, bunlardan birisine ulaşmak zorunludur!… 1-Yaşamının “Arafat“ta bulunduğun o anına kadar ruhuna yüklenmiş tüm günahlarından arınarak,…

“ALLAH”A YAKÎN VESİLESİ… “ORUC”

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi İslâm’ın üçüncü şartı, “ORUÇ”… “Ramazan” ayı diye bildiğimiz ayda “oruc”lu olmak, sağlığı yerinde olan her müslümanâ; yani “İslâm”ı farketmiş, idrâk…

DİNİN DİREĞİ NAMAZ

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Hz. Rasûlullah Aleyhisselâm efendimiz bir açıklamasında:  “Namaz dinin direğidir” buyuruyor. Dinin direği ne demektir?.. O zamanlarda, insanların çok az bir…

ARAÇ-AMAÇ

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Kelime-i şehâdetten sonra, “İslam”ın ikinci şartı Mi’râc ‘tır!.. Birincide, “Allah”ın varlığına Tekliğine, Ahadiyetine, O’nun dışında başkaca bir varlık olmadığına şehâdet…

KELİME-İ ŞEHÂDET

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Evet, kendisine Hz. Muhammed Aleyhisselâm’ın önerilerinin sunulduğu kişi, “İslâm”ı tasdik etmesi için, şu anlattığımız sistemi kavradıktan sonra, diyebilmesi gerekir ki; -Yeryüzünde veya…

İSLÂM`DA ZORLAMA YOKTUR

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Burada şu gerçeğe işaret edelim… İslam inancına göre kişinin muhatabı Allah`tır; Rasûlullah`tır!.. Bunların dışında inancını kimseye ispatlama mecburiyeti yoktur!. Kişi…

İSLÂM

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi “İslam” nedir? Neden “İslam”? “İslam” kelimesi kullanım alanı olarak iki mânâdan kaynaklanıyor: Selâmete çıkma, selâmete erme anlamına. Teslim olmak anlamına……

KADERE İMAN

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi “SİZE YERYÜZÜNDE VEYA NEFİSLERİNİZDE İSABET EDEN BİR OLAY, BİZİM ONU YARATMAMIZDAN ÖNCE, MUTLAKA BİR KİTAPTA YAZILMIŞTIR!… BUNU, ÖNCEDEN TAKDİR EDİLMİŞ…

“VE BİL KADERİ”… KADERE…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Bu sözde “vel yevmil âhir“den sonra, “ve kadere” dememiş, “VE BİL KADERE” demiş. “B” harfini gene getirmiş burada başa koymuş.…

“VEL YEVMİL ÂHİR”… KIYAMET SÜRECİNE…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Bu ifadeyi iki şekilde anlamak mümkün: “Vel yevmil âhir“nin başındaki “v“, yani arapçadaki “vav” harfini tek başına bağlaç olarak düşünüp,…

“VE RASÛLİH”… RASÛLÜNE…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Önce “ALLAH”ın ne olduğu ve nasıl iman edilmesi gerektiğini, “ALLAH”ın varlığını ve kendinde seyretmeyi dilediği mânâları… Sonra da seyredildiği alan…

“VE KÜTÜBİH”… KİTAPLARINA…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi “Kitaplarına iman” derken burada “kitapları” iki mânâda ele alacağız.. Birinci mânâda kitap; BEŞERİ anlamdaki kitaptır. Beşeri anlamdaki kitap, şayet okuyup…

“VE MELAİKETİH”… “MELEKLERİNE”…

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Şimdi dikkat edelim… “Âmentü“iman ettim, “ve” sözü ile “meleklerine” bağlanıyor!. Meleklerine iman, “ALLAH”a imanın hemen akabinde ikinci sırada geliyor. Niçin…

“B” SIRRIYLA ANLAYIŞ

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Söz buraya gelmişken, isterseniz, almış olduğumuz bu “B” harfi sırrıyla bazı âyetleri değerlendirmeye çalışalım: “Vallahu muhıytun Bilkâfiriyn” (2-19) “GERÇEĞİ ÖRTENLERİN…

ÂMENTÜ “BİLLÂHİ”

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Şimdi biz başlayalım “âmentü Billah“den … “Âmentü“; “iman ettim“… Neye?… “Billah” !. Burada dikkat edersek “ALLAH” kelimesinin başına gelen bir…

İMAN ESASLARI “AMENTÜ”

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi “Amentü“, bilindiği üzere, “İslâm Dini“nin bildirmiş olduğu iman edilmesi zorunlu esaslar bütünüdür. -Amentü “B”illahi ve melâiketihi ve kütübihi ve rasûlihi…

NEBÎ – VELİ – VAHİY – İLHAM

AKIL VE İMAN Ahmed Hulûsi Şimdi burada bir diğer önemli husus üzerinde sırası gelmişken duralım… Nübüvvet, Velâyet, vahiy ve ilham mevzuları üzerinde konuşalım. Nübüvvet; “ALLAH”ın…