BEŞER NEDİR?

Ahmed Hulûsi

Beşer; ilâhî isimlerin tamamını ortaya çıkarma istidadına sahip olan varlığın adıdır. Çünkü bütün varlıklar, hayvanat da dahil, bir terkiptir ama Halifetullâh olabilme özelliği “insan”a hastır.

İnsanın terkibiyet yönüyle, terkip oluşu yönüyle aldığı isim “beşerdir.

“Ene beşerün mislüküm”; “Ben de sizin misliniz olarak beşerim”…

Benim varlığım da sizler gibi, ilâhî isimlerin bir terkibinden başka bir şey değildir, demektir bu!..

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.