BELÂLARDAN MUHAFAZA

Ahmed Hulûsi

أَللَّهُمَّ إِنِّى أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ وَالْهَرَمِ وَالْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وَعَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْغِنَى وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْفَقْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ أَللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّى خَطَايَاىَ بِمَاءِ الثَّلْجِ وَالْبَرَدِ وَ نَقِّ قَلْبِى مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّيْنِ وَ بَاعِدْ بَيْنِى وَبَيْنَ خَطَايَاىَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ

“Allâhümme inniy eûzü Bike minel keseli vel heremi vel me’semi vel mağremi ve min fitnetil kabri ve azâbil kabri ve min fitnetin nâri ve ‘azâbin nâri ve min şerri fitnetil ğinâ ve eûzü Bike min fitnetil fakri ve eûzü Bike min fitnetil mesiyhid deccâl… Allâhümmeğsil ‘anniy hatâyâye bimâisselci velberedi ve nakkı kalbiy minel hatâyâ kemâ nekkaytessevbel ebyada mineddeyni ve bâid beyniy ve beyne hatâyâye kemâ bâ’adte beynel maşrikı vel mağrib”

Anlamı:

Allâh’ım, tembellikten, bunamadan, günahtan (bedene tâbi olma bilincinden), ödleklikten/borçtan, kabir fitnesinden, kabir azabından, nâr (ateş) boyutunun fitnesinden, nâr’ın azabından, zenginlik imtihanının şerrinden, B mânâsınca, sana sığınırım… Fakirlik imtihanından sana sığınırım… Mesih Deccal’in fitnesinden (imtihanından) sana sığınırım… Allâh’ım (kendimi beden kabul etme hatam dolayısıyla olan) günahlarımın kirini (el değmemiş) kar suyu ve dolu ile yıka… Beyaz elbiseyi kirlerden pakladığın gibi, kalbimi günahlardan (beden kabul etme hatasından) arındır… Benimle, hatamdan kaynaklanan günahlarımın arasını doğu ile batı kadar uzak eyle.

Bilgi:

Hazreti Âişe (r.a.)’ın bize nakletmiş olduğu bu duayı yapan Rasûlullâh (s.a.v.), insan için çok büyük tehlike arz eden olayları son derece özetle bize bildirmekte ve bunlardan Allâh’a sığınmamızı öğütlemektedir…

Tembellik, insanlık kavramının işlevini ortadan kaldıran bir tür hastalıktır… Bunaklık, gene son yıllarda teşhis edilen ve insan şuurunu ortadan kaldıran, insanlık fonksiyonlarını yaşayamaz hâle getiren berbat bir hastalıktır… Ödleklik, fikri aksiyona dönmekten kesen, insana ilerleme yolunu kapatan büyük bir belâdır…

Diri diri, tüm zihnî fonksiyonları yerinde, şuurlu ve çevresini algılar bir hâlde kabre konan insanın ilk an dehşetini ve içinde bulunduğu yeni boyutun varlıklarıyla temasını düşünebiliyor musunuz?.. O ne korku verici, şok edici bir ortam ve yaşam biçimidir!.. Ya sonrasında o ortama hazır değilseniz, o içinde bulunacağınız yerin ve şartların size vereceği dehşetengiz azap!.. Bütün bunları mantığınız, yeterli ilminiz olmadığı için kabullenemiyorsa, elbette korkmazsınız kabir fitnesinden ve azabından… Ama, uyarıyor bu konuda da bizi Rasûlullâh (s.a.v.)… İsterseniz dikkate almayın!.. Neticesine katlanacak olan yine sizsiniz!..

DECCAL FİTNESİ… Sağ gözü kör, yani Hakk’ı, gerçeği görmekten perdeli, sahip olacağı olağanüstü güçlerle insanları kendine tapındıracak YÜCE RAB olduğunu iddia edecek varlık!!!

Allâh’ın âdeti olduğu üzere, önce insanları ALLÂH’a inanmaya, O’nun sonsuz-sınırsız Tek olduğuna; tapınılacak bir TANRI olmadığına, her türlü, şekil, renk, ışık ve bu tür kavramlardan münezzeh yüce bilgi ve güç sahibi evren üstü, enerji üstü bir kavram olduğuna işaret edip uyaracak olan “MEHDİ” lakaplı kişi çıkacak… Arkasından da bu anlayışın imtihanına tâbi tutulmak üzere insanlar, DECCAL ortaya çıkacak; ve insanların asırlardır tapındıkları gökyüzündeki tanrısı olduğunu bildirecek ve onları kendine tapınmaya, kendi TANRI’lığını kabul etmeye davet edecek…

“MEHDİ”nin açıkladığı ALLÂH kavramını idrak etmiş olanlar, bu gerçeği fark ettikleri için, ne kadar olağanüstü olaylar ortaya koyarsa koysun, DECCAL lakaplı TANRI’lık iddiasındaki varlığa inanmayacaklar ve Hazreti Muhammed’in Kur’ân-ı Kerîm ile bildirmiş olduğu esaslara bağlı kalarak ölüm ötesi yaşama geçeceklerdir.

Kur’ân-ı Kerîm’de “İHLÂS” Sûresi’nde açıklanan “ALLÂH” kavramının mânâsını anlamamış; kafasında yarattığı bir Tanrı’ya “ALLÂH” ismiyle yönelen insanlar ise, tasavvurlarındaki gökte bir yerde yaşayan Tanrı’larınıkarşılarında bulunca, hemen O’na koşacaklar ve sonuçta, kendilerine yapılan uyarıya kulak vermemenin cezasını büyük bir hüsran ile alacaklardır.

DECCAL fitnesinden kurtuluş, ancak ve ancak Kur’ân-ı Kerîm’de “İHLÂS” Sûresi’nde açıklanan “ALLÂH”ismiyle işaret edilen idrak edilerek mümkün olur; bunu hiç aklımızdan çıkartmayalım…

Zira, şu sıralar CİNLER, kendilerinin UZAYLI VARLIKLAR[1] UFO’larla aramıza gelip gittiklerinden sıkça söz etmeye başladılar… Yakında insanların Tanrı’sının yeryüzüne geleceğinden de bahsediyorlar… Bunlar çok önemli işaretler olabilir…

[1] Bu konuda geniş açıklama ‘RUH İNSAN CİN’ isimli kitabımızın ‘Uzaylıların İçyüzü’ bölümündedir.

Bilemeyiz, MEHDİ ne zaman çıkar; bilemeyiz DECCAL ne zaman çıkar!.. Bunlar Allâh’ın ilminde olan hususlardır. Ne var ki, böyle bir belâya karşı tedbirli, bilgili olup, yeni yetişenleri bu konuda uyarmada kesinlikle büyük yarar vardır… Çünkü işaretler bu zamanın çok uzak olmadığını göstermektedir…

Kütübi Sitte denilen kesinlikle doğruluğu tartışılamayan hadis kitaplarında gerek DECCAL ve gerekse MEHDİ konusunda önemli hadisler vardır; arzu edenler mesela “İbn MÂCE”den MEHDİ ile ilgili Allâh Rasûlü açıklamalarını, “Müslim” – “Buhari” ve diğerlerinden DECCAL’la ilgili bahisleri tetkik edebilirler…

Mesela, Deccal’in kuş gibi uçarak Dünya’nın bir yerinden diğer bir yerine gidebileceği, kırk günde bütün Dünya’yı dolaşacağı, girmedik ev kalmayacağı, aynı anda Dünya’nın her yerinde görülüp, dinlenebileceğine işaret eden öyle tanımlamalar vardır ki; asırlar öncesinin şartları içinde, elbette ki uçak, televizyon gibi şeyler hayal bile edilemezken, olayın bu şekilde nesilden nesile aktarılması üzerinde hassasiyetle durmak gerektirir, bize göre!..

Çünkü Rasûlullâh, “İnsanlık yaratıldığından beri böyle bir fitne görmemiştir” diyerek DECCAL olayına son derece büyük önem vermektedir.

Çünkü, Deccal öylesine olağanüstü güçlere sahip olarak öyle hayret verici olaylar meydana getirecektir ki, buna inanmamak, ancak Allâh’ın muhafaza ettiği kişiler için söz konusu olabilecektir.

Ve DECCAL’i yeryüzünden kaldıracak olan şahıs da Hazreti İSA AleyhisSelâm’dır.

İSA AleyhisSelâm’ın gelip gelmeyeceği ya da ne şekilde geleceği konusunda bir hayli fazla spekülasyonlar yapılmaktadır…

Biz, Cenâb-ı Hakk’ın verdiği ilim ve eriştirdiği müşahede nispetinde düşüncemizi arz edelim, belki meraklılarına faydalı olur…

Nakledilir ki, Hazreti İSA yeryüzünden ayrılmadan önce “İki bin sene sonra tekrar aranıza döneceğim”demiştir…

Rasûlullâh (s.a.v.) ise Kur’ân-ı Kerîm’den sonra gelen en itibarlı hadis kitaplarında kesinlikle vurgulandığı bir biçimde İSA AleyhisSelâm’ın yeryüzüne ineceğini ve DECCAL’ı yok edeceğini açıklamıştır…

İSA AleyhisSelâm bizim müşahedemize göre şu anda ruhanî bedeniyle serbest bir biçimde diğer Rasûller ve üst dereceli fetih ehli evliyaullâh ile birlikte “Berzah”ta yaşamına devam etmektedir.

KEŞİF, fizik bedene bağımlılık devam ederken manevî âleme vukuf ve onlarla irtibat hâlidir…

FETİH ise, fizik-biyolojik beden yaşamına devam ederken, ruh dediğimiz bir tür holografik ışınsal bedenin bağımsızlığını kazanma hâlidir ki, bu durum tasavvufta, “ÖLMEDEN ÖLMEK” diye tanımlanır.

İşte bu fetih gelmiş, yani ölmeden ölmüş, ruhuyla, ışınsal âlemde yaşama yeteneğini elde etmiş kişiler; diledikleri takdirde bu bedeni yoğunlaştırmak suretiyle aramızda biyolojik bedenle görünebilirler ve çeşitli işler başarabilirler…

Nitekim bunun bir örneği de HIZIR AleyhisSelâm’dır! Dilediği anda biyolojik bedene geçip görünür, dilediği anda da ışınsal boyutta yaşamına devam eder…

Bu esastan olmak üzere gerek Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin ve gerekse daha başka fetih ehli zevâtın aynı anda birkaç yerde görülüp yemek yemeleri, hep bu türden olaylardır.


Hazreti İSA da, şu anda yaşamakta olduğu RUH ya da bir tür holografik ışınsal bedenini tekrar yoğunlaştırmak suretiyle yeni baştan aramıza dönecektir ki, bu dönüş yaşı da, ayrıldığı andaki otuz üç yaşın sûreti ve şekliyle gerçekleşecektir… Muhakkak gerçeği en mükemmel şekilde bilen Allâh’tır.

Evet, Rabbimin bu konuda müşahede ettirdiği bu… Şükründen aczimi itiraf ederim, bana öğrettiklerine…

 

أَللَّهُمَّ ارْزُقْنَا إِيمَانًا دَٓاءِمًا وَيَقِينًا صَادِقًا وَقَلْبًا خَاشِعًا وَلِسَانًا ذَاكِرًا وَعَمَلاً مَقْبُولاً وَرِزْقًا وَاسِعًا وَعِلْمًا نَافِعًا وَدَرَجَةً رَفِيعَةً وَتَوْبَةً نَصُوحَةً قَبْلَ الْمَوْتِ وَرَاحَةً عِنْدَ الْمَوْتِ وَمَغْفِرَةً بَعْدَ الْمَوْتِ وَأَمْنًا مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

“Allâhümmerzuknâ iymânen dâimen, ve yakînen sâdıkan ve kalben hâşi’an, ve lisânen zâkiren, ve ‘amelen makbûlen, ve rızkan vâsi’an, ve ‘ılmen nâfi’an, ve dereceten refiy’âten, ve tevbeten nasûhaten kablelmevt, ve râheten ‘ındel mevt, ve mağfireten bâ’del mevt, ve emnen min ‘azâbil kabr”

Anlamı:

Allâh’ım, daimî iman hâliyle, sıdk üzere yakîni, (korkan değil) haşyet duyan bir kalbi, zikreden lisanı(sürekli zikir hâlinde olmayı), makbûl çalışmalar yapmayı, çok kapsamlı bir rızk, bana sonsuza dek faydalı olacak ilmi, yüksek derecelerin kemâlini, ölümü tatmadan önce nasuh tövbesi içinde olmayı, ölümü tatma anında rahatlığı, ölüm akabinde mağfireti ve kabir azabından emin olmayı bize ihsan et (bunlarla bizi rızıklandır).

Bilgi:

Rasûlullâh (s.a.v.)’in bize öğretmiş olduğu bundan evvelki ve bu dua hayatımızın bütün safhaları ile ilgili, tasavvur ve hayal edemeyeceğiniz kadar geniş alanı kapsamına alan dualardır.

Birinci verdiğimiz dua, sakınılması, Allâh’a sığınılması gereken en önemli hususları vurgulamakta; ikinci olarak yukarıda naklettiğimiz de Allâh’tan acilen ve önemli olarak istenilmesi gereken hayatî öneme haiz hususları açıklamaktadır.

Lütfen, bu iki duanın anlamını dikkatle inceleyiniz ve ondan sonra da, sığınılan ve arzulanan şeylerin önemi hususunda fikir beraberliği içinde iseniz, mutlaka her gün sabah-akşam birer kere bu iki duayı okumaya kendinizi alıştırınız. Unutmayınız, sadece yaptıklarınızın neticesini elde edeceksiniz; size havadan bir şeyler verecek ötede bir TANRI mevcut değildir… ALLÂH, düzenini meydana getirmiştir, onda asla değişiklik olmaz!..

أَللَّهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِى إِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِى إِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ أَمْرِى إِلَيْكَ وَأَلْجَأْتُ ظَهْرِى إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِى أَنْزَلْتَ وَ نَبِيِّكَ الَّذِى أَرْسَلْتَ

“Allâhumme eslemtü nefsiy ileyke ve veccehtü vechiy ileyke ve fevvedtu emriy ileyke ve elce’tü zahriy ileyke, rağbeten ve rehbeten ileyke, lâ melcee ve lâ mencee minke illâ ileyke, amentü bikitabikelleziy enzelte ve nebiyyikelleziy erselte…”

Anlamı “özetle” şöyle:

Allâh’ım, kendimi sana teslim ettim, bilincimde yalnız sen varsın, işimi sana havale ettim, sana güvendim, seni dilerim ve senden geleceklerden korkarım. Senden başka sığınacak ve senden başka himaye edecek yoktur. İnzâl ettiğin kitaba ve gönderdiğin Rasûl’üne iman ettim.

Bilgi:

Berâ Bin Azib (r.a.) anlatıyor, Buhari naklediyor, Rasûlullâh (s.a.v.)’in gece yatağa yattığı zaman uyumadan önce okuduğu bu duayı bize…

Böylece Allâh’a yönelen kişi için Rasûlullâh (s.a.v.) şöyle diyor:

“Bir kimse bu duayı yapar da sonra o gece içinde ölürse, o kimse İslâm fıtratı üzerine ölümü tatmış olur.”

Ahmed Hulûsi'nin Eserlerinin hiçbirinde telif hakkından kaynaklanan herhangi bir tür bedel talebi yoktur.

Ahmed Hulûsi’nin resmi web sitesi www.ahmedhulusi.org, Twitter hesabı: @ahmedhulusi ve facebook hesabı: ahmed-hulusi adresleridir.

Bu adresler dışındaki sosyal iletişim siteleri veya herhangi bir internet sitesinde, www.ahmedhulusi.org adresinden orijinaline sadık kalınarak yapılmış alıntıların dışındaki, Ahmed Hulûsi adı altında yazılan, konuşulan, söylenenlerin hiçbiri Ahmed Hulûsi’ye ait değildir.

 

Allahvesistemi.com Hikmet Şener tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir. Mesaj veya hatâ bildirimi için Bildiri Formunu kullanabilirsiniz.