Balçık

  • “Biz insanı topraktan ve balçıktan yarattık” âyetlerini anlatırken, “balçık” kelimesiyle kastedilen şeyin “hücre” olduğunu söyledik…İnsanın hücrelerden meydana gelmiş olduğunu anlatma sadedinde, “balçık” kelimesi kullanılmıştır!..Mecazi olarak!…yoksa toprağı suyla karıştırıp bulamaç hale getirmek , balçık demek değildir…

    Buradaki balçıktan kasıt, hücredir. Hücrelerin birleşmesiyle insan meydana gelmiştir; hücrelerin birleşmesiyle beyin meydana gelmiştir…Beyinde hücrelerden müteşekkildir..
  • İnsan nasıl ki beden dediğimiz yapısıyla hücrelerden meydana gelmişse, hücrelerden meydana gelmiş bu yapıyı da Kur`ân mecaz yollu olarak;

    Biz insanı balçık`dan yarattık” diye tanımlıyor…

    Buradaki “balçık” benzetmesiyle su-mineral karışımına işaret ediliyor!.. Hücre yapısı balçık hâlindedir… Yani, mineral yapı ve sıvı yapı!. bu ikisinin karışımıdır hücre!. “Balçık” tâbiriyle işte bu gerçeğe ediyor…

Toprak” deniyorsa, atomik boyut; “kan pıhtısı“ndan söz ediliyorsa en azından DNA katmanını düşünmek gibi…

Zirâ, topraktan karılarak yaratılmış tek bir insan mevcut değildir Dünya`da!. Dahi toprağı karacak iki elli bir tanrıdan asla söz edilemez!. Hücre yapı dahi, Kurân isimli “Bilgi kaynağı“nda “balçık” benzetmesiyle anlatılmıştır; ihtiva ettiği mineraller ve su dolayısıyla.

İblîs`in, Adem`in yaratılışında kullandığı “tıyn” kelimesi bildiğimiz toprağın hokus pokusla insana dönüşmesini değil, insanın bedeninin, toprakta bulunan mineralleri ihtiva etmesi dolayısıyla, maddeye bağımlı yaşama sürecinde bir varlık olduğunu vurgulamaktadır. Öte yandan iblîs, “ben, ışınsal bedenim itibariyle, atomik yapılı boşluktan oluşmuş bedeni olan insanın bedeni içinde cirit atarım, o da kim oluyormuş ki” demek istemiştir bu olayda! Kendi bakış açısına GÖRE de haklıdır!.

MAiDE 5-110 Hani Allah şöyle dedi: “Ey Meryemoğlu isa! Senin ve annenin üzerindeki nimetimi an… Hani seni, varlığında açığa çıkan Ruh-ül Kuds kuvvesi ile teyit etmiştim… Beşikte iken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun… Hani sana Kitabı, Hikmeti, Tevrat`ı ve incil`i talim etmiştim (bunlardaki ilmi, bilincinde açığa çıkarmıştım)… Hani Bi-izni (iznimle) balçıktan kuş şeklinde yaratıyor, onun içinde nefhediyordun da Bi-izni (iznimle) bir kuş oluyordu! Anadan doğma köre ve cüzzamlıya benim iznimle şifa veriyordun… Hani ölüleri benim iznimle hayata çıkarıyordun… Hani israiloğullarını senden engellemiştim! Hani sen kendilerine delillerle gelmiştin de, onlardan hakikat bilgisini inkar edenler şöyle demişti: `Bu, apaçık bir sihirden başka bir şey değil!`”

HiCR 15-28 Hani Rabbin, melaikeye: “Muhakkak ki ben kuru balçıktan, değişip dönüşen balçıktan (hücre) bir beşer halkedeceğim” demişti.

HiCR 15-33 (iblis) dedi ki: “Kuru balçıktan, değişip dönüşen hücresel yapıdan yarattığın bir beşere secde etmek için var olmadım.”

iSRA 17-61 Hani (yeryüzü) meleklerine (bedendeki Esma kuvvelerine): “Ademi şuura boyun eğin” dedik de iblis hariç, doğal olarak boyun eğip gereğini uyguladılar (bu kuvveler kullanılmaya başlandı)… (iblis): “Balçık (su+toprak; maddeden oluşmuş beden {dabbe}) olarak yarattığına secde eder miyim?” dedi. (iblis`in insandaki varlığı, insandaki vehim kuvvesidir ki aklın {bilincin} hükmü altına girmeyen kuvvedir; “var”ı yok, “yok”u var kabul ettirir. A. Ceyli)

MU’MiNUN 23-12 Andolsun ki insanı tıyn`den (balçıktan; su+mineral terkibinden) meydana gelen bir sülaleden (sperm-genetik yapıdan) yarattık.

SECDE 32-7 O ki, yarattığı her şeyi mükemmel yapmıştır! insanı oluşturmaya balçıktan (yumurta) başlamıştır.

SAFFAT 37-11 O halde görüşlerini sor onlara (seni inkar edenlere): Yaratılışları itibarıyla onlar mı daha güçlü yoksa yarattıklarımız mı? Doğrusu biz onları Tıyn-i Lazib`den (yapışkan-kopup ayrılmayan bir balçıktan) yarattık.

SAD 38-71 Hani Rabbin Meleklere: “Kesinlikle ben balçıktan (su+mineral) bir beşer yaratacağım” demişti.

ZARiYAT 51-33 Tepelerine balçıktan taşlar (lavlar) geçirelim diye.

RAHMAN 55-14 Yarattı insanı (bedenini) pişmiş kuru balçıktan (elementler).

1670 – Ebu Mûsa (radıyallahu anh) anlatıyor: “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’ı dinledim, şunu söyledi: “Allah Teâlâ hazretleri, Adem’i, yeryüzünün bütün (cüzler)inden almış olduğu bir avuç topraktan yarattı. Âdem’in oğulları da arzın kısımlarına göre vücuda geldi. Bir kısmı beyazdır, bir kısmı kızıldır, bir kısmı siyahdır. Bunlar arasında orta (renkliler) de var. Ayrıca bir kısmı uysaldır, bir kısmı haşindir, bir kısmı habis (kötü kalbli), bir kısmı iyi kalblidir.”
Ebu Dâvud, Sünnet 17, Tirmizî, Tefsir, Bakara, (2948).

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Bâtıl

Anlamı Ya, “Hak” diyeceğiz, Hakkı tavsiye edeceğiz, Hakkı isteyeceğiz!.. Veyahut da tabiâtımızın, arzumuzun, zevkimizin, duygularımızın istikametinde, bâtılın savunucusu olacağız!.. Bâtılı yaşayacağız!.. Hak gelince bâtıl gider, yok olur!.. Hak varsa, tecelli

Oku »

Abdullah

Anlamı Esasen, “Abdiyyet sırrı” ki, Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm, “Abdiyyet” Sırrı sonucu olarak kendisinde olan “Risâlet” Sırrı`nın çok üstündeki bir kemâlâta sahiptir.  Nitekim, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri de : “Bildim ki, Abdiyyet mertebesinden daha üstün hiç bir mertebe yoktur!..” demiştir..  Burada kastedilen “Abdiyyet”; ilâhi

Oku »

Ahadiyyet

Ahadiyyeti” târif eden en uygun kelime de “HİÇLİK”tir. “LÂHUT”  fikir kabul etmez! Düşünce, o boyutta “yok” olur! “Ahadiyet” denilen bu mertebe “hiç“liktir! “Allah yerleri ve gökleri yaratmadan evvel altında ve üstünde hava

Oku »