Amaç

 • Hedefe ulaşmak.
 • Hilâfetini yaşayabilmek.
 • “Hilâfet sırrı”na ermek.
 • Hakikata ulaşmak.
 • Allah`ı bâtınında müşahede etmek.
 • Hiçliği Yaşamak.
 • Şuur boyutunda kendini tanıyabilmek, yani Tek’lik Bilincine erebilmek.
 • İlim, gereği yaşanmak için ARAÇTIR… Hilâfetini yaşayabilmek ise AMAÇTIR!.
 • Esas amaç; Allah`a ermek için neyi niye yaptığını bilerek ve varlığın sırlarını çözerek hakikata ulaşmaktır!
 • Amaç; Allah ismiyle işaret edilen varlığı anlayıp, tanımaktır. Amaç, isim değil, Müsemmadır. İsmin çevresinde dönüp duranlar, ömürlerini boşa harcarlar.
 • Amaç, insanların günlük kaygı ve arzularından öte, ebedî ve ezelî gerçekleri farkederek; hem hakikatları olan Allah`ı tanımaları; hem de kendilerinde açığa çıkmakta olan Allah`a ait özelliklerle geleceklerini, ebedî hayatlarını inşâ etmeleridir..
 • Amaç, Tanrının huzurunda başını toprağa koyarak onu şereflendirmek(!) değil…Özünde de bulunan Allah’a yönelerek, secde ile, indinde hiçliğini yaşamaktır…
 • Her araç, bir amaç içindir!.
 • “İman” amaç değil “araç”tır!…
 • Yolda olmak bir şey ifade etmez ki!. Yola çıkmaktan amaç, hedefe ulaşmaktır. Sen hedefe ulaşmayı amaç edinmemişsin, hedefe gitmeyi düşünmüyorsun, yollarda ömür harcıyorsun. Kaç yüz kilometre gidersen git, isterse bir metre kalsın, içeriye girmedikçe içerdekini göremezsin!.
 • Allah sistem ve düzeninin bildirilmesinden amaç, insanın kendinde olan özellikleri farkederek bu genel sistem ve düzen içinde yerini en güzel, en üst düzeye çıkarabilmesini temin etmek demektir!
 • Bak dostum, “görev olsun” diye önerilmedi ki sana namaz!.. Bir amaç uğruna tavsiye edildi. Nedir o amaç?. Bâtınında, Hakikatında Allah’ı müşahede edesin diye!.
 • Namazdan amaç, “Mi`râc”tır! Mi`râc `tan amaç, Allah`ı bâtınında müşahede etmektir! Allah`ı bâtınında müşahede etmek, idrâk ile-şuur ile olur!
 • Rasûlullah Aleyhisselâm`ı sevmekten amaç; O`nun hâliyle hallenip, O`nun ilmi ile ilimlenip, O`nun şuuru ile şuurlanıp, O`nda yok olmaktır!.
 • ‘’Kendini TANI’’ ise amaç; kendini tanımaktan murad, kendindeki ilâhi sıfatları yaşamaktır!.
 • Tasavvuftan amaç da, insanın kendi orijinini tanıması çalışmalarıdır!..
 • Gördüğün kadar düşünmek yerine; düşünebildiğin kadarını görebilmektir amaç!..
 • Kişinin yalnızca ALLAH’a kulluk etmesi ne demektir? Kişinin, bilinç boyutunda, kendisinin ALLAH’ın sıfat ve esmasıyla yaratılması sonucu, “ALLAH ahlâkıyla ahlâklanmış” olarak, kendisindeki o esma özelliklerini tanıması ve bunları kuvveden fiile çıkarması; yani kendisinde potansiyel olarak  bulunan özellikleri istediği anda beyninin elverdiği ölçüde açığa çıkarması demektir. Amaç budur!. Araç ise, bunu oluşturacak ibadet adı verilen çeşitli çalışmalar, gerekli zamanlarda yapılacak riyâzetler, bu yolda kendisini tatmin edecek ve yakîne götürecek düzeyde bilgilenmektir.
 • Şeriat ve tarikattan amaç, “hakikate” ermektir!.
 • Din” bize “OKU”nası olarak bildirilmiştir ki, içinde yaşadığın sistem ve düzeni fark edesin; daha önemlisi “KENDİNİ TANI”yasın! Hakikatindeki hazineyi keşfedesin; ve sonunda ismi “ALLAH” olanı holografik gerçeklik esasına göre tanıyıp, evrendeki yerini bilesin
 • Dünya`da yaşamaktan amaç, özündeki Allah`a ait kuvveleri keşfedip onları uygulamaya sokarak sonsuz yolculuğa çıkmaktır!. Bunu başaramazsak, diri diri gireceğimiz mezarda başlayacak sonsuz yolculukta hâlimiz perişan olacak!..
 • Abdullah isminin, “Hilâfet“le çok yakın bir alâkası var. Çünkü, “Abdiyyet”sırrı da, “Abdullah” ismi ile târif edilir ki, “Halife-i Tam” diyelim… Esasında, bütün insanlarda bu özellik var, ama bu “Hilâfet“i tam hakkıyla yaşayabilme hâli, Abdullah ismiyle tanınan, Abdiyyet sırrı`na ermiş kişiye aittir… Öyleyse, insan için gaye, hedef, kendisine bahşedilmiş en büyük nimet, lütuf olan “Hilâfet sırrı”na ermek olmalıdır…

Kavram hakkında henüz bir not alınılmadı.

Muttaki

Anlamı “KORUNMAK İSTEYENLER” diye Türkçeleştirdiğimiz “MUTTAKÎLER” tâbiri üzerinde duralım biraz da…“TAKV”, karşılaşacağı bir tehlikeden korunma anlamınadır… Kişinin neticede azâb ve sıkıntı, üzüntü duymasına yol açacak her türlü olay mânâsına gelir…“MUTTAKΔ

Oku »

Okumak

Anlamı OKUmak demek; okuduğu kelimelerin manâsını anlayıp, idrâk etmek ve de hissetmek demektir. “OKUMAK” kelime olarak iki anlam taşır.. Birincisi, “bakmaya” dayalı bir biçimde baktığı şeyin ne olduğunu anlamak.. İkincisi,

Oku »

Abdullah

Anlamı Esasen, “Abdiyyet sırrı” ki, Hazreti Rasûlullah Aleyhisselâm, “Abdiyyet” Sırrı sonucu olarak kendisinde olan “Risâlet” Sırrı`nın çok üstündeki bir kemâlâta sahiptir.  Nitekim, Muhyiddin-i Arabi Hazretleri de : “Bildim ki, Abdiyyet mertebesinden daha üstün hiç bir mertebe yoktur!..” demiştir..  Burada kastedilen “Abdiyyet”; ilâhi

Oku »